Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - Udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń na życie wzrósł do 33,67% w III kw. 2016 r. z 29,14% rok wcześniej, zaś udział PZU w runku ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych zwiększył się odpowiednio do 33,3% z 31,18%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

"W dziale I udział 5 największych zakładów ubezpieczeń na koniec III kwartałów 2016 r. wyniósł 58,93% i był o 2,03 pkt proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2015 roku" - czytamy w "Raporcie o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2016 r.".

Kolejne - po PZU Życie - miejsca w rankingu pod względem udziału w rynku (mierzonego wielkością składki przypisanej brutto w III kw. ub.r.) zajęły Aviva TUnŻ z 7,91% udziału, MetLife TUnŻiR z 6,48%, Nationale-Nederlanden TUnŻ z 5,53% oraz Open Life TU Życie z 5,35%.

"W strukturze ubezpieczeń bezpośrednich działu I w III kwartałach 2016 r. dominowały ubezpieczenia z grupy 3 (ubezpieczenia na życie związane z UFK) stanowiące 42,7% łącznej składki, gdzie 13,67% aktywów UFK (7,68 mld zł) stanowią umowy ubezpieczenia na życie związane z UFK lokujące środki finansowe w instrumenty strukturyzowane lub instrumenty pochodne w związku z oferowaniem ubezpieczeniowych produktów o charakterze inwestycyjnym. Drugą pozycję zajmowały ubezpieczenia na życie (grupa 1) stanowiące 33,14% składki przypisanej brutto. Kolejną pozycję zajmowały uzupełniające ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (grupa 5), stanowiące 23,05% składki" - podała KNF.

Na koniec III kwartałów 2016 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 17,81 mld zł i była niższa o 14,48% r/r.

"W trzech kwartałach 2016 roku w dziale II [ubezpieczenia pozostałe osobowe i majątkowe] udział w rynku 5 największych zakładów ubezpieczeń wyniósł 70,4%, co stanowiło wzrost o 1,32 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku" - czytamy dalej w raporcie.

Kolejne - po PZU - miejsca w rankingu pod względem udziału w rynku zajęli: STU Ergo Hestia z 13,69% udziału, TUiR Warta z 12,9%, TUiR Allianz Polska z 5,88% oraz Generali TU z 4,63%.

"W strukturze pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych bezpośrednich po III kwartałach 2016 r. dominowały ubezpieczenia komunikacyjne (grupa 3 i 10), stanowiące łącznie 58,85% składki przypisanej brutto działu II z działalności bezpośredniej, przy czym udział ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wyniósł 36,84%, natomiast ubezpieczeń auto-casco 22,01%. Udział ubezpieczeń komunikacyjnych wzrósł o 6,38 pkt proc. rok do roku" - napisała Komisja.

Wysokość składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń działu II po III kwartałach 2016 r. wyniosła 22,89 mld zł i była wyższa o 14,15% r/r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.