Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.02.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Morizon zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 20 marca br., o emisji do 8,5 mln akcji serii H bez prawa poboru i upoważnieniu zarządu do podjęcia działań w kwestii debiutu spółki na rynku głównym GPW, wynika z projektów uchwał na walne.

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 3 911 685,90 o kwotę nie większą niż 850 000 zł, czyli do kwoty nie większej niż 4 761 685,90 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki [...] zostanie dokonane w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w liczbie nie większej niż 8 500 000 akcji. [...] W interesie spółki niniejszym pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii H w całości" - czytamy w projekcie.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Morizon spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie podejmuje niniejszym decyzję o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub - według wyboru zarządu spółki - na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW wszystkich akcji spółki tj. serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G (po zamianie akcji serii G na akcje na okaziciela) i nowo-emitowanych akcji serii H oraz praw do akcji serii H" - czytamy dalej.

Grupa osiągnęła w IV kwartale 2016 r. 4,8 mln zł przychodów ze sprzedaży i 400 tys. zł zysku netto. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku przychody wzrosły o 31%, a zysk netto o 161%.

"Osiągnięte wyniki to efekt organicznego wzrostu i coraz większej znajomości marki Morizon wśród klientów zainteresowanych przeprowadzeniem transakcji na rynku nieruchomości. W ubiegłym roku dokonaliśmy również akwizycji FinPack - dystrybutora produktów finansowych oraz wiodącego dostawcy kompleksowych usługi narzędzi dla doradców kredytowych. Wpływ akwizycji jest już widoczny w wynikach, jednak pełna skala korzyści z przejęcia będzie widoczna od wyników finansowych za 2017 r. Wzrost naszego biznesu oraz poprawa koniunktury pozwala nam również poważnie myśleć o debiucie na głównym rynku GPW" - skomentował prezes Jarosław Święcicki, cytowany w komunikacie.

Morizon to platforma technologiczno-finansowa umożliwiająca wyszukiwanie, finansowanie i dokonywanie transakcji na rynku nieruchomości. Grupa dostarcza kompleksowe usługi i narzędzia FinTech dla pośredników nieruchomości, deweloperów i doradców finansowych. Jest największym niezależnym wydawcą serwisów nieruchomości w Polsce oraz dysponuje własną siecią profesjonalnych doradców kredytowych. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2011 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem