Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.02.2017 (ISBnews) - Rafał Brzoska oraz AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. - spółka należąca do funduszy zarządzanych przez Advent International - wzywają do sprzedaży 11 558 000 tj. wszystkich akcji InPostu po cenie 9,5 zł za jedną akcję, podała spółka. Zamiarem wzywających jest wycofanie spółki z warszawskiej giełdy.

Data przyjmowania zapisów została ustalona na 16 kwietnia, a data zakończenia przyjmowania zapisów na 20 kwietnia br.

"Przedmiotem niniejszego wezwania są wszystkie akcje spółki, tj. 11 558 000 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez InPost Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (...) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniających do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki każda" - czytamy w komunikacie.

Cena, po jakiej akcje będą nabywane w wezwaniu, wynosi 9,5 zł za jedną akcję, podano także.

"Proponowana w wezwaniu cena to 9,50 zł za jedną akcję, co implikuje łączną wartość InPost wysokości ok. 109,8 mln zł, i stanowi: premię w wysokości 11% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, która wynosi 8,56 zł; premię w wysokości 1% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, która wynosi 9,43 zł" - podała spółka w komunikacie.

Wzywający wraz z podmiotami dominującymi i podmiotami zależnymi zamierzają posiadać, po przeprowadzeniu wezwania, 11 558 000 głosów na WZA stanowiących 100% wszystkich głosów w spółce.

"Wezwanie jest uwarunkowane złożeniem zapisów na akcje reprezentujące łącznie 90% akcji w InPost. Po osiągnięciu takiego progu, wzywający zamierzają wycofać spółkę z giełdy" - czytamy także.

Jeśli wzywający w wyniku wezwania będą bezpośrednio lub pośrednio kontrolować 90% lub więcej akcji spółki, ich intencją będzie rozpoczęcie procesu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych spółki, podano.

Zamkniecie przez wzywających wezwania na InPost jest uzależnione od zamknięcia z sukcesem wezwania na akcje Integer.pl.

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest BZ WBK SA, który pełni także rolę doradcy finansowego.

Integer.pl bezpośrednio i poprzez jedną ze spółek zależnych, Integer.pl Inwestycje sp. z o.o. posiada obecnie 6 703 640 akcji odpowiadających 58% kapitału InPost.

Advent International jest jednym z największych inwestorów private equity. Firma koncentruje się na inwestycjach w pięciu kluczowych sektorach: usług biznesowych i finansowych, ochrony zdrowia, przemysłu, handlu detalicznego, dóbr konsumenckich i rozrywki oraz technologii, mediów i telekomunikacji. Fundusz zainwestował łącznie 32 mld USD w ponad 320 transakcji typu private equity w 40 krajach na świecie. Według danych na dzień 30 września 2016 roku firma zarządzała aktywami o wartości 42 mld USD.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem