Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Tauron Sprzedaż, spółka zależna Tauron Polska Energia, złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu długoterminowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (tzw. zielonych certyfikatów, PM OZE), podał Tauron. Skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania umów będzie uniknięcie przez spółkę zależną straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi, a ceną rynkową zielonych certyfikatów, która wyniosłaby ok. 343 mln zł netto.

Stroną umów zawartych w 2008 r. są niżej wymienieni kontrahenci, do których należą instalacje wytwórcze energii elektrycznej z odnawialnych źródeł:

- in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Dobrzyń spółka komandytowa,

- in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ino 1 spółka komandytowa,

- in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap spółka komandytowa.

"Umowy ulegają wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym wobec nieosiągnięcia przez strony porozumienia w ramach renegocjacji kontraktowych w trybie przewidzianym w ramach umów. Skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania umów będzie uniknięcie przez spółkę zależną straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi a ceną rynkową zielonych certyfikatów. Szacunkowa wartość wyżej wskazanej straty z tytułu realizacji umów do końca pierwotnie zakładanego okresu obowiązywania umów (tj. do 2023 r.) ? przy uwzględnieniu aktualnych rynkowych cen zielonych certyfikatów ? wynosi około 343 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Szacowana na lata 2017-2023 całkowita wartość zobowiązań umownych spółki zależnej wynosi około 417 mln zł netto. Powyższa wartość została obliczona według formuł cenowych przyjętych w umowach za okres od dnia sporządzenia niniejszego raportu do końca pierwotnie zakładanego okresu obowiązywania umów (tj. do 2023 r.), podano również.

Tauron wskazuje, że spółka zależna nie miała żadnej możliwości przewidzenia - mimo zachowania należytej staranności - że będą miały miejsce zmiany przepisów prawa.

"Rozporządzenie MG 2012 w istotny sposób wpłynęło na zwiększenie podaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne _Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm._ ? obecnie art. 44 ust. 1 Ustawy o OZE, co doprowadziło do trwałego i znacznego spadku cen PM OZE. Znaczne zwiększenie podaży PM OZE od 2012 r. wynika ze zmniejszenia minimalnych udziałów biomasy nie-leśnej w łącznej ilości biomasy dostarczonej do procesu spalania w stosunku do wymogów z Rozporządzenia MG 2008" - czytamy dalej.

Uchwalona w 2015 r. Ustawa o OZE całkowicie zmieniła system wsparcia produkcji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, który stanowił zasadniczą podstawę do zawarcia umowy i stanowi istotną zmianę w otoczeniu prawnym, mającą bezpośredni i decydujący wpływ na rentowność umów, wskazano także.

Ustawa o OZE przewiduje stopniowe odejście od wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii poprzez system świadectw pochodzenia na rzecz systemu aukcyjnego, podsumowano.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem