Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Griffin Premium RE.. planuje przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną akcji nowej emisji, o wartości ok. 30 mln euro, oraz akcji istniejących w I półr. br. i zamierza zadebiutować na GPW, podała spółka. Griffin Premium RE.. chce przekształcić się w przyszłości w polską spółkę akcyjną spełniającą wymogi podmiotu typu REIT.

"Przeprowadzenie oferty planowane jest w pierwszym półroczu 2017 r., przy czym ostateczny termin uzależniony będzie m.in. od oceny warunków rynkowych. Planowana oferta będzie obejmować zarówno emisję nowych akcji spółki, z oczekiwanymi wpływami na poziomie około 30 mln euro, które przeznaczone będą na akwizycje kolejnych projektów, jak i sprzedaż istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, Griffin Netherlands II B.V. i GT Netherlands III B.V., tj. podmioty pośrednio kontrolowane przez globalny fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group LLC, aby zapewnić free-float (udział akcji w wolnym obrocie) na poziomie 50% lub wyższym" - czytamy w komunikacie.

Oferta będzie obejmować publiczną emisję akcji skierowaną do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz ofertę prywatną do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi (z wyłączeniem Polski), zgodnie z Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. Nie zostanie przeprowadzona żadna publiczna oferta akcji poza granicami Polski, podano także.

Griffin Premium RE.. będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

"Szczegóły dotyczące oferty zostaną udostępnione w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez holenderską Komisję Nadzoru Finansowego, po jego paszportowaniu do Polski oraz po jego publikacji" - czytamy dalej.

Funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu będą pełnić Bank Zachodni WBK oraz Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, natomiast Dom Maklerski BOŚ będzie pełnić funkcję współmenedżera oferty.

Spółka powstała w grudniu 2016 r. poprzez wyodrębnienie dziewięciu istniejących, atrakcyjnych nieruchomości z portfela stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate - inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT (ang. Real Estate Investment Trust), czyli podmiotu, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

"Jesteśmy właścicielem wysokiej klasy nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych położonych w centrach lub przy głównych ulicach największych miast Polski. Budynki te przynoszą stabilne dochody dzięki temu, że odsetek wynajętych powierzchni jest wysoki, a umowy zawarte z renomowanymi najemcami są długoterminowe. Wypracowanymi zyskami zamierzamy regularnie dzielić się z naszymi akcjonariuszami. Planujemy wypłacać w formie dywidendy około 65% wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego" - powiedziała prezes Griffin Premium RE.. Dorota Wysokińska-Kuzdra, cytowana w komunikacie.

"Działalność spółki koncentruje się na perspektywicznym rynku nieruchomości biurowych w Polsce. Dlatego też intencją Griffin Premium RE.. jest przekształcenie się w przyszłości w polską spółkę akcyjną spełniającą wymogi podmiotu typu REIT. Będzie to możliwe w momencie, gdy w Polsce przyjęte zostaną odpowiednie przepisy regulujące funkcjonowanie tego typu podmiotów oraz przy założeniu, że przekształcenie to będzie korzystne dla akcjonariuszy spółki. Griffin Premium RE.. może być zatem pierwszym polskim REIT-em notowanym na GPW, który będzie posiadał zdywersyfikowany portfel nieruchomości i przynosił atrakcyjne stopy zwrotu dla inwestorów" - dodała prezes.

Portfel nieruchomości Griffin Premium RE.. jest zrównoważony i zdywersyfikowany biznesowo oraz geograficznie, podkreślono w materiale. Obecnie znajduje się w nim dziewięć nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ponad 170 tys. m2 (GLA), w tym sześć projektów biurowych i trzy obiekty biurowo-handlowe. Wszystkie znajdują się w pięciu z siedmiu największych miast Polski: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie i Katowicach.

Łączna wartość rynkowa nieruchomości w portfelu spółki wynosiła na koniec 2016 r. około 514 mln euro, a zannualizowany dochód operacyjny netto (ang. net operating income, NOI) z wynajmu tych nieruchomości sięgnął około 34 mln euro.

"Strategia spółki zakłada rozwój portfela, między innymi poprzez dalsze akwizycje nieruchomości spełniających restrykcyjne kryteria, które pozwolą akcjonariuszom spółki uzyskać atrakcyjną i stabilną stopę zwrotu. Będą to budynki biurowe lub biurowo-handlowe w atrakcyjnych lokalizacjach głównych miast Polski. Griffin Premium RE.. planuje nabywać obiekty w wysokim standardzie technicznym, ze zróżnicowaną grupą najemców lub posiadające długoterminową umowę najmu z wiodącym najemcą, skupiając się przy tym na nieruchomościach w pełni lub niemal całkowicie wynajętych" - czytamy w komunikacie.

Każda nowa nieruchomość będzie uzupełniać istniejący portfel, podnosząc jego atrakcyjność zarówno pod kątem dywersyfikacji, jak i stabilnych dochodów, gwarantując stały i regularny zwrot akcjonariuszom spółki, podkreślono też w materiale.

Griffin Real Estate to inwestor na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Fundusz zarządzany przez Griffin jest odpowiedzialny za jedno z największych przejęć na rynku nieruchomości w Polsce - zakup pakietu 65,99% akcji spółki Echo Investment.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem