Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

PlayWay zawarł umowę inwestycyjną z Dariuszem Janczakiem, na podstawie której obejmie nowe udziały, dające udział 60% w spółce Imaginalis Games, za 350 400 zł, podała spółka.

Ailleron odnotował 4,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cyfrowy Polsat rozpoznał aktywo z tytułu podatku odroczonego dotyczące transakcji eliminowanych w procesie konsolidacji, które miało pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy netto grupy Polsat za IV kwartał 2016 r. w wysokości ok. 100 mln zł, podała spółka.

Koszty postoju remontowego gdańskiej rafinerii obniżą skonsolidowany wynik operacyjny Grupy Lotos za 2017 r. o ok. 0,2 mld zł, podała spółka.

Ailleron wprowadził do oferty nową linię produktową Wealth przeznaczoną dla sektora finansowego, podała spółka.

Ghelamco Invest wyemituje do 160 tys. obligacji serii PG w ramach V programu emisji obligacji, podała spółka.

Agnieszka Sadowska dołączyła do zarządu Agory, gdzie będzie nadzorować segmenty Internet i Druk, piony Technologia i Czasopisma, dział BigData oraz działalność telewizyjną, podała spółka.

Ursus nie zgadza się z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), nakładającą na spółkę 100 tys. zł kary za niepodanie do publicznej wiadomości komunikatu o podjęciu negocjacji z etiopskim partnerem w 2013 r. i zamierza się od niej odwołać, podał Ursus.

Fundusz Vitelo, powołany przez PZU, podpisał umowę z trzema funduszami venture capital: Atomico, Evolution Equity Partners oraz DN Capital. Celem funduszy jest wejście do Polski i wsparcie krajowych startupów. Na inwestycje w Witelo ubezpieczyciel przeznaczył 100 mln zł, poinformowali przedstawiciele PZU.

Apator Rector - spółka zależna Apatora - nie powinna negatywnie obciążyć wyniku grupy w 2017 r., poinformował członek zarządu i dyrektor ds. finansowych Piotr Nowak.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2017 roku przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 382 mln zł i były wyższe o ok. 12% r/r, podała spółka.

Apator nadal zakłada sprzedaż aktywów spoza podstawowego biznesu, jednak nie widzi teraz odpowiednich warunków do ich zbycia, poinformował prezes Andrzej Szostak.

Apator liczy w tym roku na wzrost przychodów przede wszystkim w segmencie opomiarowania gazu oraz wody i ciepła, poinformował prezes Andrzej Szostak.

Standard & Poor's Maalot (S&P Maalot) podtrzymał rating ilCCC dwóch serii obligacji Plaza Centers N.V., notowanych na giełdzie w Tel Aviv, z negatywną perspektywą, podała spółka.

Rada nadzorcza Selena FM powołała do zarządu Agatę Gładysz, która obejmie równocześnie stanowisko dyrektora rozwoju w grupie Selena, poinformowała spółka. Gładysz będzie odpowiedzialna m. in. za nadzór nad opracowaniem i rozwojem nowych produktów, pozyskiwanie innowacyjnego know-how w różnych modelach współpracy z zewnętrznymi partnerami na całym świecie oraz podnoszenie rentowności, podano także.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zostało członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Ropy Naftowej i Gazu (IOGP), poinformowała spółka. Działalność w ramach IOGP pozwoli na wzmocnienie stanowiska PGNiG w Brukseli.

Apator cały czas monitoruje rynek pod kątem potencjalnych akwizycji, jednak nie prowadzi obecnie zaawansowanych rozmów w tej sprawie, poinformował prezes Andrzej Szostak.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za luty 2017 wyniosły ok. 200 mln zł i były wyższe o 34,1% od osiągniętych rok wcześniej, podała spółka. Przychody za okres styczeń-luty br. wyniosły ponad 401 mln zł i były wyższe o 24% niż rok wcześniej.

Apator może zrealizować nakładły inwestycyjne w wysokości ok. 50 mln zł w 2017 r., poinformował członek zarządu i dyrektor ds. finansowych Piotr Nowak.

Księga popytu dotycząca euroobligacji o wartości 300 mln euro Energa Finance AB (publ) w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji (program EMTN) została zamknięta z ceną emisyjną 98,892%, podała Energa.

Unipetrol RPA, s.r.o. - spółka zależna Unipetrolu - podpisał z ubezpieczycielem i reasekuratorami umowę płatności 40 mln USD związaną z awarią instalacji krakingowej w rafinerii w Kralupach w maju 2016 r., podał Unipetrol. Kwota zostanie rozpoznana w wynikach I kw. 2017 r.

Próchnik zawarł z Anną Marynowską aneks do listu intencyjnego, przewidujący przedłużenie prowadzonych negocjacji w sprawie warunków nabycia sklepu internetowego przedsiębiorcy (www.e-lady.pl) do 31 marca 2017 r., podała spółka.

Konsorcjum firm w składzie: COIG - spółka zależna Wasko - Enigma Systemy Ochrony Informacji, Comp oraz S&T Services Polska podpisało umowę z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (RCZSiUT) w Warszawie jako zamawiającym na wykonanie zamówienia pn. "Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych - Budowa Systemu Centralnego Backupu", podało Wasko. Wartość umowy wynosi 32,51 mln zł netto.

Gra "Perception" od Bloober Team, która będzie wydana przez Feardemic, ukaże się również na konsoli Nintendo Switch - oprócz anonsowanych wcześniej platform PlayStation 4, PC i Xbox One, poinformowała spółka.

Wielton zawarł ze Scania Peter LLC z siedzibą w Petersburgu umowę ramową na dostawę w 2017 r. komponentów, części do montażu pojazdów oraz opcjonalnego wyposażenia za maksymalnie 5 mln euro, podała spółka.

Master Pharm miał 17,11 mln zł skonsolidowanych przychodów i 2,41 mln zł zysku netto w IV kw. 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. W całym ub.r. odnotował 49,62 mln zł sprzedaży i 7,07 mln zł zysku netto.

City Service odnotowało 1,15 mln euro skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w IV kw. 2016 r. wobec 1,09 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stelmet odnotował 15,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2016/2017 (październik - grudzień 2016) wobec 6,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Griffin Premium RE.. planuje przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną akcji nowej emisji, o wartości ok. 30 mln euro, oraz akcji istniejących w I półr. br. i zamierza zadebiutować na GPW, podała spółka. Griffin Premium RE.. chce przekształcić się w przyszłości w polską spółkę akcyjną spełniającą wymogi podmiotu typu REIT.

Coal Energy odnotował 3,71 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2016/2017 (1 października - 31 grudnia 2016) wobec 2,81 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ciech uwzględni w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok dodatkowe aktywo z tytułu odroczonego podatku, które powiększy zysk netto o 41 mln zł za IV kw. i o ok. 91 mln zł za cały 2016 r., podała spółka.

Apator prognozuje wygenerowanie 900-950 mln zł skonsolidowanych przychodów i 75-80 mln zł zysku netto w 2017 r. podała spółka.

Zarząd Apatora deklaruje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016 w łącznej wysokości 34,8 mln zł, czyli 1,05 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. Oznacza to wypłatę jeszcze 0,7 zł na akcję ponad grudniową dywidendę zaliczkową.

Apator odnotował 27,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 12,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AB odnotowało 41,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. r.obr. 2016/2107 (lipiec-grudzień 2016) wobec 38,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem