Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 3,47 mln zł w lutym 2017 r., co oznacza wzrost o 6% r/r, podała spółka.

Unibep ma umowę ramową na realizację mieszkań modułowych w Szwecji dla AB Botkyrkabyggen, podała spółka.

Stalexport Autostrady proponuje przeznaczenie kwoty 44,5 mln zł, czyli 0,18 zł na akcję na wypłatę dywidendy, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 5,6 USD/b w lutym br., wobec 5 USD/b miesiąc wcześniej. W lutym 2016 r. marża wynosiła 4,5 USD/b, podała spółka.

Rada nadzorcza Pfleiderer Group powołała Thomasa Schäbingera na prezesa od 1 lipca br., podała spółka.

Zarząd Kopexu uważa, że cena zaproponowana w wezwaniu TDJ odzwierciedla wartość godziwą spółki, podał Kopex.

Grupa AB ocenia, że mocna sytuacja finansowa i szeroka oferta są rękojmią dalszych wzrostów sprzedaży i ekspansji biznesowej, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan.

Nowa polityka dywidendowa PKO Banku Polskiego zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidendy w długim terminie z nadwyżki kapitału powyżej określonego dla banku przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) minimalnego wskaźnika adekwatności kapitałowej Tier 1 wysokości 14,62%, podał bank.

Ailleron rozważa wypłatę dywidendy, ale przede wszystkim chce rosnąć w skali międzynarodowej. Spółka jest ponadto otwarta na akwizycje, szczególnie w segmencie fintech, poinformowali przedstawiciele spółki.

Akcjonariusze Feerum zdecydują o emisji do 447 001 akcji serii G oraz do 953 791 akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji prywatnej, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 3 marca.

Mirbud podpisał umowę z Panattoni Development Europe na generalne wykonawstwo dwóch hal w ramach Pruszków Park II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wartość umowy wynosi 9,72 mln euro brutto, tj. ok. 42,93 mln zł, podała spółka.

Rok 2017 dla grupy Idea Banku upłynie pod znakiem usprawniania procesów oraz wdrażania kolejnych innowacji, co powinno przełożyć się na spadek kosztów. Bank celuje w 2 mld zł nowych kredytów kwartalnie w br. i stawia na poprawę jakości obsługi, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak.

Krka podtrzymuje, że w 2017 r. powinna osiągnąć przychody w wysokości 1,22 mld euro i zysk netto wyższy niż w 2016 r., podała spółka. Planowany capex to ok. 174 mln euro.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wybrała w przetargu publicznym na "Rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK 'Budryk'" ofertę złożoną przez Famur Pemug z ceną 132,35 mln zł netto, poinformowała spółka.

Krka odnotowała 108,45 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 158,25 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unimot zadebiutuje na głównym rynku GPW we wtorek, 7 marca, przechodząc z rynku NewConnect, podała giełda.

Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie w II etapie warszawskiej inwestycji Oaza Wilanów, poinformowała spółka. W II etapie powstało 162 mieszkań, a ceny w stanie deweloperskim wynoszą od 6 900 do 7 400 zł za m2, podano także.

Rafał Michalczuk został dyrektorem finansowym Grupy AB, poinformowała spółka. Zastąpi na tym stanowisku Grzegorza Ochędzana.

Idea Bank planuje wypłatę dywidendy z zysku za 2016 rok, ale rekomendację dla akcjonariuszy przedstawi po wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w tej sprawie, poinformował ISBnews prezes Idea Banku Jarosław Augustyniak.

Huckleberry Games przewiduje, że debiut spółki na rynku NewConnect powinien nastąpić do końca II kwartału 2017 r., podała firma. Spółka poinformowała też o przesunięciu premiery gry "Edengrad" na platformie Steam.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 749 mln zł na koniec lutego 2017 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wyniosła 4 540,7 mln zł.

Zarząd AAT Holding zakończył przegląd opcji strategicznych, związanych z dalszym rozwojem działalności, podała spółka. Głównym celem Grupy w najbliższych latach będzie m.in. skupienie się na budowaniu silnej pozycji marki Polon-Alfa na rynkach zagranicznych.

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 21 lokali w lutym 2017 r., w tym 18 mieszkań i 3 garaże, podała spółka. Narastająco od początku roku JHM sprzedał aktami notarialnymi 41 lokali, w tym: mieszkania i domy jednorodzinne - 33, garaże i miejsca postojowe - 8.

Marvipol zawarł warunkową umowę kupna nieruchomości, zlokalizowanej przy ul. Grzybowskiej w Warszawie, o powierzchni 6 tys. m2 za równowartość 60,6 mln zł, podała spółka. Umowa ostateczna ma zostać zawarta, jeśli Miasto St. Warszawa nie skorzysta z prawa pierwokupu działki. Na parceli Marvipol planuje zrealizować projekt apartamentowy, w ramach którego powstanie ok. 440 lokali o łącznej powierzchni użytkowej ok. 23 tys. m2.

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 21,63 mld zł w lutym br., co oznacza wzrost o 53,2% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-luty łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 43,47 mld zł i była o 52,7% niższa niż rok wcześniej.

Cloud Technologies zlecił wykonanie due diligence przejmowanej spółki Imagine The Future, podała spółka.

iAlbatros Group zawarła warunkową umowę sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej - iAlbatros Poland - za 124 mln zł nieujawnionemu nabywcy, podała spółka. Enterprise value, liczone jako łączna wartość otrzymanych środków w ramach transakcji pomniejszona o gotówkę, powiększona o dług zewnętrzny, jest większa niż 140 mln zł.

Zarząd GetBack zwróci się do walnego zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwał na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji spółki na terytorium Polski oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podała spółka. Zarząd uzyskał w tym celu upoważnienie rady nadzorczej spółki.

LiveChat Software miał 18 747 klientów z całego świata według stanu na 1 marca 2017 r. W lutym ta liczba wzrosła o 431 klientów, a w skali roku wzrost wyniósł 33,2%, poinformowała spółka.

AmRest Holdings sfinalizował umowę sprzedaży i transferu aktywów (APA) w postaci 15 restauracji KFC działających na rynku niemieckim zawartą z Kentucky Fried Chicken (Great Britain) Ltd., German Branch, podała spółka. Ostateczna cena nabycia to ok. 10,28 mln euro (ok. 44,15 mln zł).

Wiceprezes zarządu mBanku Hans-Dieter Kemler złożył rezygnację z pełnionych funkcji z dniem 30 kwietnia 2017 r., podał bank.

Akcjonariusze mBanku zdecydują na walnym zgromadzeniu 30 marca o upoważnieniu zarządu podwyższenia kapitału zakładowego mBanku w ramach kapitału docelowego, podała instytucja.

Idea Bank odnotował rekordowy skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w wysokości 441,03 mln zł w 2016 r. wobec 295,33 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Soho Development odnotowało 1,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roky finansowego 2016/2017 (październik - grudzień 2016) wobec 3,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

mBank odnotował 1 219,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 1 301,25 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Comarch odnotował 51,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 43,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem