Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Bank Millennium ocenia, że rekomendacje Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) odnośnie restrukturyzacji kredytów hipotecznych w walutach obcych nie spowoduje konieczności pozyskiwania przez bank zewnętrznego kapitału, poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

Bank Millennium oczekuje, że jego zysk z działalności operacyjnej bez zdarzeń jednorazowych w bieżącym roku będzie wyższy niż osiągnięty w 2016. Na poziomie zysku netto może on być niższy rok do roku ze względu na obciążenia sektora, w tym głównie podatek bankowy, poinformował prezes Joao Bras Jorge.

Bank Millennium odnotował 131,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 53,0 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Akcjonariusze Millennium Banku zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2016 r. w kwocie 652 651 155,79 zł w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 31 marca.

Budimex zrealizuje budynek mieszkalny przy ul. Długie Ogrody 18 w Gdańsku dla Budimeksu Nieruchomości za 49 mln zł netto, podała spółka.

ING Bank Śląski odnotował 1 253 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 1 127 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość SFK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, spółki zależnej Action w restrukturyzacji, podał Action.

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydują o wypłacie kwoty 24,89 mln zł na dywidendę, co daje 0,48 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 30 marca.

Akcjonariusze Feerum zdecydowali o emisji 953 791 akcji serii F i nie więcej niż 447 001 akcji imiennych serii G, wynika z uchwał walnego.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta w lutym 2017 r. przez Bytom wyniosła 9,37 mln zł i była niższa o 0,6% w skali roku, podała spółka.

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w lutym br. o 9,8% r/r i wyniosła 13,3 mln zł, podała spółka.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zawarł z Santander Consumer Bank Polska (SCB) i Bankiem Zachodnim WBK (BZ WBK) umowy, na podstawie których udzieli SCB 225 mln zł (ok. 52 mln euro) kredytu a BZ WBK 300 mln euro gwarancji na rzecz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, podała instytucja.

Pelion szacuje, że skonsolidowany zysk netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego za 2016 rok wyniósł 5 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży wysokości 9 178 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) rekomenduje akcjonariuszom wypłatę 0,48 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2016, podała spółka.

Comarch zapowiada dalszy, dynamiczny rozwój na rynkach azjatyckich i amerykańskich, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Konrad Tarański.

Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego zatwierdziła aktualizację polityki dywidendowej, która zakłada podwyższenie minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1, dla celów wypłaty dywidendy przez bank, z poziomu 13,25% do 13,75%, podał bank.

Konsorcjum Stalprofilu i Izostalu podpisało umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na dostawę izolowanych rur stalowych dla gazociągu Lwówek - Odolanów oraz Zdzieszowice-Kędzierzyn, podał Stalprofil. Wartość umowy to 117,08 mln zł netto.

Zapisy na obligacje serii R3 spółki Best przekroczyły liczbę oferowanych papierów, co oznacza, że zapisy inwestorów, którzy złożyli zapisy na obligacje w dniach 2-3 marca zostaną zredukowane, podała spółka.

Marvipol podpisał z Panattoni Development Europe list Intencyjny, dotyczący wspólnej realizacji projektu, polegającego na budowie obiektu magazynowo-logistycznego w okolicy Krakowa, podała spółka.

Zaawansowanie realizowanego przez Grupę Lotos Projektu EFRA przekroczyło półmetek, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group w lutym 2017 roku wyniosły ok. 44,8 mln zł i były wyższe o ok. 14,2% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń-luty wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła około 88,7 mln zł i była wyższa o ok. 11,4% r/r.

mBank Hipoteczny uplasował na rynku 8 emisji hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej ok. 1,59 mld zł w 2016 roku, w tym dwie emisje w ofercie prywatnej o wartości ok. 710 mln zł, podał bank. Celem strategicznym do 2019 roku pozostaje budowa jak największego portfela aktywów nieruchomościowych, spełniających kryteria zabezpieczenia listów zastawnych oraz maksymalne wykorzystanie listów zastawnych do refinansowania portfela długoterminowych kredytów hipotecznych.

TenderHut przygotowuje się do wejścia na giełdę, ale obecnie w pierwszej kolejności prowadzi rozmowy o pozyskaniu inwestorów finansowych, poinformował ISBnews wiceprezes grupy kapitałowej TenderHut i prezes należącej do niej spółki SoftwareHut Robert Strzelecki. Grupa chce zintensyfikować ekspansję zagraniczną.

mBank Hipoteczny odnotował 23,42 mln zł zysku netto w 2016 r. wobec 18,79 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Stalexport Autostrady odnotował 159,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 113,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych w Mirosławiu Ujskim (WPS) przyjęła do realizacji zamówienie na dostawę podkładów strunobetonowych na rzecz Railway gft Polska, spółki zależnej ZUE, o wartości 27 mln zł netto, podało ZUE.

Zarząd Enei otrzymał od Engie International Holdings B.V. jako sprzedającego wyliczenie wstępnej ceny sprzedaży 100% akcji Engie Energia Polska (EEP), która jest właścicielem Elektrowni Połaniec, na poziomie 1 264 159 355 zł, podała Enea.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.