Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - Dino Polska potwierdza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej, która obejmie nie więcej niż 48,04 mln istniejących akcji zwykłych serii A, stanowiących 49% kapitału zakładowego spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego - Polish Sigma Group S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu (należącego do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors). Spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków pieniężnych w ramach oferty, podało Dino.

"Po zakończeniu oferty, pan Tomasz Biernacki (założyciel Dino), posiadający 50 000 000 akcji zwykłych, stanowiących łącznie 51% w kapitale zakładowym spółki pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki. Oferta będzie adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie.

Akcje należące do Tomasza Biernackiego będą objęte umową zakazu sprzedaży akcji typu "lock-up" na okres 720 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. Akcje nabyte przez członków zarządu spółki w ramach pierwszej oferty publicznej, na warunkach takich samych jak przewidziane dla inwestorów instytucjonalnych, będą objęte umową "lock-up" przez okres dwóch lat od daty pierwszego notowania. W przypadku, gdy akcjonariusz sprzedający będzie posiadał jakiekolwiek akcje spółki po zakończeniu oferty, zobowiąże się on do 180-dniowego okresu "lock-up'u". Z kolei spółka zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji w okresie 360-dni od daty pierwszego notowania, podano także.

Funkcję globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu będą pełnić: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, UBS Investment Bank iWOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna (Oddział w Polsce). Współprowadzącym księgę popytu będzie także Erste Group Bank AG. Funkcję oferującego i menedżera stabilizującego pełnić będzie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

"Termin przeprowadzenia oferty jest uzależniony od warunków rynkowych oraz ziszczenia innych warunków zwyczajowo istniejących przy międzynarodowych ofertach akcji, w tym od uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru (w tym m.in. od zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF) i rejestracji akcji spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jak również podjęcia stosownych decyzji korporacyjnych przez akcjonariusza sprzedającego" - czytamy także.

"Ostatnie lata były okresem dynamicznego rozwoju Dino. O skuteczności naszego modelu biznesowego świadczy zwiększenie liczby sklepów w naszej sieci ze 111 na koniec 2010 roku do 628 na koniec 2016 roku, przy jednoczesnym zachowaniu jednych z najwyższych na rynku, w naszej ocenie, wzrostów sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (tzw. like for like). Mamy dalsze ambitne plany rozwoju, zakładające zarówno systematyczne zagęszczanie sieci sklepów w województwach, w których Dino już jest obecne jak i stopniową ekspansję do nowych województw. Do końca 2020 roku planujemy przekroczyć liczbę 1200 sklepów. Sprzyja nam otoczenie rynkowe, spodziewamy się dalszego utrzymania pozytywnych trendów makroekonomicznych i rynkowych w 2017 roku i w kolejnych latach" - skomentował prezes Szymon Piduch, cytowany w komunikacie.

Dodał, że spółka działa na perspektywicznym rynku supermarketów proximity, który według prognoz rynkowych w latach 2015-2020 będzie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, zarówno pod względem średniorocznego wzrostu przychodów ze sprzedaży, jak i liczby sklepów.

"Wierzymy, że Dino ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Kolejnym ważnym momentem w rozwoju spółki będzie notowanie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dalsze zwiększanie rozpoznawalności Dino już jako spółki publicznej" - podsumował Piduch.

Grupa Dino prowadzi sieć supermarketów proximity. Właścicielem 51% akcji Dino Polska S.A. jest założyciel spółki - Tomasz Biernacki, pozostałe 49% posiada Fundusz Polish Enterprise Fund VI (PEF VI) zarządzany przez Enterprise Investors. W 2015 roku Grupa Dino osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 2,59 mld zł (wzrost o 23% r/r).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.