Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) bez podatku bankowego spadł do 47,4% w 2016 r. z 56,6% rok wcześniej. Marża odsetkowa netto poprawiła się do 3,15% w całym roku wobec 3,04% rok wcześniej, podał bank.

W 2016 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 5 590,4 mln zł i były niższe o 7,4% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, podał bank w raporcie rocznym.

"Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych w 2015 roku (opłata BFG w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych w wysokości 337,9 mln zł oraz opłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 142 mln zł) ogólne koszty administracyjne były wyższe o 0,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 69,3 mln zł, tj. o 2,5%, przy spadku kosztów rzeczowych o 40,8 mln zł r/r, tj. o 2,8% oraz amortyzacji o 17,9 mln zł r/r, tj. o 2,2%" - czytamy w raporcie.

Obciążenie grupy z tytułu tego podatku wyniosło w 2016 roku 828,9 mln zł, z czego przeważająca część przypadła na PKO BP SA (820,2 mln zł).

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku, zatrudnienie w grupie kapitałowej PKO BP wynosiło 29 441 etatów, co oznacza wzrost o 220 etatów r/r. Bank podał, że zmiana stanu zatrudnienia grupy jest efektem rozwoju działalności biznesowej a także nabyciem RLPL w grudniu 2016 roku.

Efektywność działania grupy PKO mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 47,4% (bez podatku bankowego). Wskaźnik C/I liczony wraz z podatkiem bankowym wyniósł 54,4% na koniec 2016 r. wobec 56,6% rok wcześniej.

Wynik na działalności biznesowej wyniósł 11,79 mld zł i był wyższy o 10,6% w skali roku, głównie w efekcie wzrostu wyniku odsetkowego o 10,3% r/r i pozostałego o 70,9%.

Wynik odsetkowy wyniósł 7 754,8 mln zł i był wyższy o 10,3% w skali roku. Poprawa wyniku odsetkowego determinowana była wzrostem przychodów związanym z przyrostem portfela kredytowego i portfela papierów wartościowych oraz istotnym ograniczeniem kosztów finansowania. Marża odsetkowa wzrosła o ok. 0,2 pkt proc. r/r do poziomu 3,2% na koniec 2016 roku.

Wartość odpisów wzrosła o 9,9/5 r/r do 1,62 mld zł w 2016 r.

Wskaźniki udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości oraz pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2016 roku wyniosły odpowiednio 5,9% (spadek o 0,7 pkt proc. w stosunku do 2015 roku) i 65,5% (wzrost o 2,2 pkt proc. w stosunku do 2015 roku), dzięki poprawie jakości na kredytach gospodarczych oraz prowadzonej konsekwentnie polityce sprzedaży wierzytelności trudnych.

Koszt ryzyka na koniec 2016 roku ukształtował się poziomie 0,75% i nie uległ istotnej zmianie w stosunku do 2015 roku.

Wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) bez wpływu podatku wyniósł 11,7% na koniec 2016 r. wobec 9% rok wcześniej. Wskaźnik zwrotu z aktywów wyniósł 1,1% wobec 1% rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem