Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - Wolumen kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wzrósł o 10,2 mld zł, tj. o 5,4% w skali roku do 200,61 mld zł na koniec 2016 r., podał bank.

"W strukturze rodzajowej portfela kredytowego netto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe (52,9% portfela na koniec 2016 roku), a ich wolumen wzrósł w ciągu roku o 5,5 mld zł. W 2016 roku odnotowano także wzrost najbardziej dochodowych kredytów konsumpcyjnych o 1,3 mld zł oraz należności z tytuły leasingu (+6,6 mld zł r/r), co związane było z zakupem przez spółkę PKO Leasing SA spółki RLPL" - czytamy w raporcie.

Wolumen kredytów hipotecznych sięgnął 106,12 mld zł na koniec ub. roku, w tym 66,1% stanowiły kredyty w złotych. Wolumen kredytów konsumpcyjnych sięgnął 23,22 mld zł, a kredytów dla podmiotów gospodarczych wzrósł do 52,92 mld zł.

Należności z tytułu leasingu wzrosły ponad dwukrotnie w skali roku do 12,14 mld zł na koniec 2015 r.

Bank podał w prezentacji, że silnie zdywersyfikowany portfel kredytów dla podmiotów gospodarczych wskazuje na niską koncentrację branżową. W 2016 roku największy udział w portfelu miała sekcja "Przetwórstwo przemysłowe" (17%), której udział w portfelu zmniejszył się o 0,78 pkt proc. r/r. Największy spadek udziału w portfelu (-2,5 pp. r/r) dotyczył sekcji "Budownictwo". Udział w portfelu kredytów gospodarczych sekcji "Górnictwo i wydobywanie" wynosi ok. 1,2%

Bank podał, że wzrost aktywów o 7% w skali roku (tj. o 18,6 mld zł) został sfinansowany w głównej mierze wzrostem zobowiązań wobec klientów o 9,3 mld zł r/r oraz wzrostem zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych o 5,1 mld zł r/r.

W 2016 roku średnie oprocentowanie kredytów PKO BP wyniosło 4,1%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,8%, wobec odpowiednio 4,2% i 1,1% w 2015 roku.

Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2016 roku wyniósł 5,9% (spadek o 0,7 pkt proc. w stosunku do 2015 roku), dzięki poprawie jakości na kredytach gospodarczych oraz prowadzonej konsekwentnie polityce sprzedaży wierzytelności trudnych.

Wartość odpisów wyniosła 1,623 mld zł na koniec 2016 r. wobec 1,476 mld zł rok wcześniej.

"Pogorszenie wyniku z tytułu odpisów (9,9% r/r) nastąpiło na skutek zwiększenia odpisów w banku na portfelach klientów korporacyjnych" - czytamy także.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem