Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Open Finance odnotował 37,24 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 16,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W wyniku utraty kontroli nad Open Finance TFI S.A., w ramach przychodów finansowych Grupa rozpoznała wynik na dekonsolidacji w łącznej kwocie 129 635 tys. zł obejmujący: a) wynik na utracie kontroli - 39.058 tys. zł oraz b) wycenę udziałów rezydualnych do wartości godziwej - 90 577 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Koszty finansowe w analizowanym okresie wyniosły 8 583 tys. zł, z czego 74% stanowiły koszty odsetek od obligacji, 17% dyskonto odroczonej płatności za sprzedaż akcji Open Finance TFI S.A., a 12% to koszty odsetek od kredytu, pożyczki oraz faktoringu.

"W analizowanym okresie udział w stracie jednostek stowarzyszonych wyniósł -3 501 tys. zł w porównaniu do udziału w zysku jednostek stowarzyszonych w kwocie 15 765 tys. zł w 2015 roku. Strata w jednostek stowarzyszonych wynika z:

* dodatkowego obciążenia podatkiem od aktywów wyniku spółki Open Life TUŻ SA na kwotę 29,5 mln zł (negatywny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie Grupy to 14,5 mln zł) oraz

* podpisania Porozumienia z prezesem UKOIK dotyczącego podwyższenia wartości wykupu we wszystkich aktywnych umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (dalej: UFK) nieobjętych decyzją prezesa UOKIK, którego negatywny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy wyniósł 12,3 mln zł;

W wyniku powyższego, w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku Grupa wygenerowała stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 23.941 tys. zł, z czego:

* Grupa poniosła stratę w wysokości 37 238 tys. zł z działalności kontynuowanej przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej oraz

* Zysk w wysokości 13 297 tys. zł z działalności zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej" - czytamy dalej w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 153,05 mln zł wobec 10,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 317,83 mln zł w 2016 r. wobec 324,14 mln zł rok wcześniej.

"W analizowanym okresie Grupa osiągnęła przychody w wysokości 317 831 tys. zł, a w analogicznym okresie 2015 roku 324.135 tys. zł - odnotowano 2% spadek przychodów rdr. Spadek przychodów wynika ze spadku przychodów z pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych o 55% (lub o 30,4 mln zł), co jest efektem negatywnego PR, jeśli chodzi o produkty ochronne z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku nowej Ustawy ubezpieczeniowej, która spowodowała że część TU wdrożyło nowe produkty do sprzedaży dopiero w trakcie pierwszego kwartału 2016 roku" - napisano także w raporcie.

"Spadek przychodów z pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych został zneutralizowany poprzez 6% (lub o 12 mln zł) wzrost przychodów z pośrednictwa w sprzedaży kredytów hipotecznych i gotówkowych oraz 22% (lub o 12,2 mln zł) wzrost przychodów z pośrednictw w obrocie nieruchomościami" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2016 r. wyniosła 47,75 mln zł wobec 14,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.