Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniesie 2% r/r w 2017 r. i 2018 r., i wzrośnie do 2,3% r/r w 2019 r., wynika wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). Według banku centralnego, inflacja pozostanie poniżej celu inflacyjnego wynoszącego 2,5% r/r w w całym okresie objętym projekcją, tj. do końca 2019 r.

"W bieżącej rundzie prognostycznej zrewidowano natomiast w górę ścieżkę inflacji CPI, na co wpłynęły wzrosty cen surowców energetycznych i rolnych na rynkach światowych. Pomimo tej korekty do końca 2019 r. dynamika cen konsumenta pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP" - czytamy w raporcie.

W listopadowej projekcji bank centralny spodziewał się, że inflacja konsumencka wyniesie 1,3% r/r w 2017 r., a w przyszłym roku inflacja wyniesie 1,5% r/r.

Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 0,9% w 2017 r., 1,5% w 2018 r. i 2,1% w 2019 r. wobec -0,2% w 2016 r.

Według centralnej ścieżki, ceny żywności wzrosną o 2,8% w 2017 r., o 1,8% 2018 r. i o 2,5% w 2019 r. wobec 0,6% w 2016 r.

Według centralnej ścieżki, ceny energii spadną o 4,8% w 2017 r., a następnie wzrosną o 3,8% w 2018 r. i o 2,7% w 2019 r. wobec -3,8% w 2015 r.

"Wzrost krajowej inflacji będzie ograniczać utrzymująca się niska inflacja w strefie euro oraz oczekiwana aprecjacja realnego efektywnego kursu złotego, co wpłynie na umiarkowaną dynamikę cen importu. Prognozowana wielkość luki popytowej, tylko nieznacznie wyższa od zera w horyzoncie projekcji, pozwala oczekiwać w najbliższych latach jedynie umiarkowanej presji popytowej, a tym samym ograniczonego wpływu poprawy koniunktury na wzrost stopy inflacji" - czytamy dalej.

Oczekuje się również, że wzrost cen surowców na rynkach światowych będzie podwyższać inflację jedynie przejściowo wpływając najsilniej na kształtowanie się krajowych cen energii i żywności w 2017 r., podał NBP.

Przedstawiona w raporcie projekcja inflacji i PKB z modelu NECMOD stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o wysokości stóp procentowych NBP. Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych z uwzględnieniem danych dostępnych do 23 lutego 2017 r., zaznaczył bank centralny.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.