Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Gazprom zobowiązał się do zniesienia wszystkich barier umownych dla swobodnego przepływu gazu na rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej, podała Komisja Europejska.

"- Zniesienie segmentacji rynku ? Gazprom zniesie wszelkie bezpośrednie i pośrednie ograniczenia umowne, które uniemożliwiają jego klientom transgraniczną odsprzedaż zakupionego gazu lub czynią ją mało atrakcyjną z ekonomicznego punktu widzenia. Oznacza to, że obok zniesienia ograniczeń dotyczących odsprzedaży gazu (takich jak zakaz eksportu czy klauzule dotyczące miejsca przeznaczenia zakupionego gazu), Gazprom uchyli wszystkie klauzule umowne, które zmniejszają zachęty ekonomiczne odbiorców do odsprzedaży gazu (np. postanowienia przyznające Gazpromowi udział w zysku z odsprzedaży). Gazprom nie będzie również stosować w przyszłości takich klauzul.

- Ułatwienie połączeń międzysystemowych z rynkiem w Bułgarii - postanowienia umów zawieranych przez Gazprom dotyczące monitorowania i pomiarów przepływów gazu w Bułgarii odizolowały bułgarski rynek gazu od rynków w sąsiednich państwach UE. Gazprom zobowiązał się do zmiany odpowiednich umów. Bułgarski operator infrastruktury przesyłowej gazu uzyska w ten sposób kontrolę nad transgranicznymi przepływami gazu. Ułatwi to również Bułgarii zawarcie umów w sprawie gazociągów międzysystemowych, które połączą ją z sąsiadami z UE, w szczególności z Grecją.

- Umożliwienie większych przepływów gazu do państw bałtyckich i Bułgarii - klienci planujący odsprzedaż gazu za granicę potrzebują dostępu do infrastruktury gazowej, aby móc przesłać sprzedawany gaz. Bułgaria i państwa bałtyckie nie mają obecnie dostępu do takich połączeń międzysystemowych z sąsiedzkimi państwami członkowskimi UE. Gazprom zobowiązał się umożliwić klientom na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji zlecanie dostaw całości lub części zakontraktowanego gazu w punkcie wejścia do systemów gazowych państw bałtyckich i Bułgarii. Dzięki temu rozwiązaniu klienci ci mogliby poszukiwać nowych możliwości biznesowych w państwach bałtyckich i w Bułgarii jeszcze zanim dostępna będzie infrastruktura łącząca systemy gazowe tych państw z resztą regionu. Gazprom miałby prawo do pobierania stałej, przejrzystej opłaty odpowiadającej jego standardowej stawce rynkowej za tego typu usługi" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Gazprom zobowiązał się wprowadzić szereg znaczących zmian w klauzulach umownych dotyczących rewizji cen, aby zapewnić konkurencyjne ceny gazu na tych rynkach gazu:

- Ceny gazu powiązane z konkurencyjnymi poziomami referencyjnymi: Gazprom włączy do klauzul rewizji cen zamieszczanych w umowach z odbiorcami w tych pięciu państwach członkowskich konkurencyjne poziomy referencyjne, w tym ceny obowiązujące w zachodnioeuropejskich hubach gazowych. Klauzule rewizji cen uprawniają odbiorców do żądania zmiany cen gazu. Dzięki tym zobowiązaniom klientom będzie przysługiwać wyraźne prawo umowne do wystąpienia o rewizję, gdy płacone przez nich ceny będą odbiegać od konkurencyjnych poziomów referencyjnych. Rozwiązanie to zapewniłoby w przyszłości konkurencyjne ceny gazu w tych regionach.

- Częstsze i efektywniejsze rewizje cen: Gazprom zwiększy częstotliwość i szybkość rewizji cen. Jeśli chodzi o umowy niezawierające obecnie klauzul dotyczących rewizji cen, np. umowy z odbiorcami w państwach bałtyckich, Gazprom wprowadzi do nich postanowienia umowne uwzględniające te ustalenia, podano w informacji Komisji Europejskiej.

"Gazprom zobowiązuje się, że nie będzie dochodzić od swoich bułgarskich partnerów odszkodowania w związku z zaprzestaniem realizacji tego projektu. Zobowiązanie to pozostaje bez uszczerbku dla kwestii, czy takie roszczenia byłyby ważne" ? czytamy dalej.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.