Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd MOL rekomenduje przeznaczenie na dywidendę za 2016 r. ok. 58 mld HUF, co da wypłatę w wysokości 625 HUF na akcję, podała spółka.

Polaqua złożyła najtańszą ofertę, wartą ponad 75 mln zł, na budowę drugiej nitki obwodnicy Szczuczyna w ciągu planowanej drogi ekspresowej S61, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji (KIPF) ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion po cenie 52,33 zł za akcję. Wzywający zamierza skupić do 8 273 693 akcji, w tym do 8 250 393 akcji na okaziciela, dających do 45,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz do 23 300 akcji imiennych, dających do 0,64% ogólnej liczby głosów na WZ, podała KIPF. Wzywający planuje wycofanie spółki z GPW.

Capital Park chce wyemitować obligacje na okaziciela o łącznej maksymalnej wartości do 25 mln euro, podała spółka.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) zdecydowała o likwidacji spółki ?Sniezka EastTrade", zarejestrowanej w Rosji, podała spółka.

mBank otrzymał z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) indywidualne zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w 2016 r. W związku z tym, zarząd i rada nadzorcza zarekomendowały akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy za 2016 rok, podał bank.

Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji (KIPF), akcjonariusz Pelionu, uzyskała kredyt w bankach finansujących na nabycie akcji Pelionu w publicznym wezwaniu na wszystkie akcje, podał Pelion w opóźnionej informacji poufnej.

Oferta konsorcjum Mostostalu Kraków (spółka w 100% zależna od Budimeksu, lider konsorcjum z 45-proc. udziałem), PKP Energetyki i Schweerbau GmbH&Co.KG Bauunternehmen, warta 597,41 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PKP PLK na realizację prac na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odc. Warszawa-Otwock-Dęblin-Lublin Etap I - w zakresie zamówienia częściowego B - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock-Lublin w km 55,600-km 107,283, podał Budimex. W osobnym komunikacie Budimex poinformował, że oferta konsorcjum Budimex Budownictwo (spółka w 100% zależnej od Budimeksu, lider konsorcjum z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman, warta 389,62 mln zł netto, została uznana przez PKP PLK jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację prac na tym samym odcinku linii kolejowej w zakresie zamówienia częściowego A - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock-Pilawa w km 26,050-km 55,600.

Apartamentowiec Złota 44 w Warszawie otrzymał pozwolenie na użytkowanie, poinformował wiceprezes BBI Development Rafał Szczepański.

Józef Wojciechowski podniósł cenę w wezwaniu na JW Construction do 5,2 zł za akcję z 4,7 zł, podano w komunikacie.

Głównym celem finansowym Alior Banku w nowej strategii będzie osiągnięcie wskaźnika zwrotu z kapitałów (ROE) na poziomie 14% w 2020 roku, poinformował wiceprezes Witold Skrok. Bank chce osiągnąć docelowy poziom wskaźnika kredytów do depozytów na poziomie 95%.

Zarząd Loyd podjął decyzję w sprawie emisji 15 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, poinformowała spółka. Środki posłużą m.in. na akwizycje.

Ogłoszona dziś strategia Alior Banku na lata 2017-2020 stawia przed zarządem banku ambitne, ale realne zadania, ocenił prezes PZU, największego akcjonariusza banku, Michał Krupiński. Zadeklarował, że PZU będzie wspierać plany banku, które wpisują się w strategię Grupy PZU.

Liczba rejestracji ciągników Ursus wzrosła o 28,9% r/r do 98 szt. w okresie styczeń-luty 2017 r., podała spółka.

Alior Bank chce zdobyć 10% udziału w nowej akwizycji klientów biznesowych do 2020 r. Bank będzie rozwijał leasing dla firm w kolejnych trzech latach i oczekuje, że osiągnie 3-5. pozycję w sektorze, poinformował wiceprezes Krzysztof Czuba.

Alior Bank planuje rozwój organiczny, a wszelkie akwizycje będzie traktował oportunistycznie. Za granicą Alior będzie rozszerzał współpracę z T-Mobile. Na nowe rynki bank chce wejść z bankowością opartą na aplikacji, poinformował prezes Wojciech Sobieraj.

ZUE podpisało umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola o wartości 281 mln zł netto, podała spółka.

Lokum Deweloper otrzymał pozwolenie na budowę osiedla Lokum Vista w Krakowie, poinformowała spółka. Na działce o powierzchni 4,4 ha w czterech etapach wybudowanych zostanie 986 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 53 tys. m2, podano także.

Grupa Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees miała 185,67 mln zł przychodów, 23,58 mln zł zysku operacyjnego i 17,6 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Strategia Alior Banku na lata 2017-2020 zakłada m.in. uruchomienie na koniec 2017 własnego pośrednika kredytowego, podał bank.

Strategia Alior Banku zakłada m.in. 400 mln zł w rozwój IT i projekty innowacyjne do 2020 r., podał bank.

Strategia Alior Banku na lata 2017-2020 zakłada m.in. zmniejszenie sieci dystrybucji do ok. 880 punktów w 2020 r. z 1 110 w 2016 r., ograniczenie liczby oferowanych produktów o 50% oraz zwiększenie sprzedaży w kanałach cyfrowych o ponad 40% w 2020 r., podał bank.

Strategia Alior Banku na lata 2017-2020 zakłada m.in. osiągnięcie możliwości wypłaty dywidendy w 2020 r., podał bank.

Strategia Alior Banku na lata 2017-2020 zakłada cele finansowe na 2020 r. w wysokości: wskaźnik zwrotu z kapitału ROE na poziomie 14% (wobec 8% samodzielnie w przypadku Alior Banku w 2016 r.), wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie 39% (wobec 49% w 2016 r.), wskaźnik kosztów ryzyka CoR na poziomie 1,7% (wobec 1,9% w 2016 r.), podał bank. Marża odsetkowa netto ma wynieść 4,5% (bez zmian wobec 2016 r.).

T-Bull zanotował liczbę pobrań gier w lutym 2017 r. na poziomie 9 mln, podała spółka.

Oferta Marvipolu o wartości 37,11 mln zł okazała się najkorzystniejsza w przetargu Narodowego Banku Polskiego (NBP) na zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu dwóch nieruchomości w Warszawie, podała spółka.

Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax) nabył 9,99% Astarta Holding N.V., podała spółka.

Oferta Torpolu o wartości 395 mln zł netto w postępowaniu przetargowym PKP Polskie Linie Kolejowe na wykonanie robót budowlanych na linii E 59, odcinek Leszno - Czempiń została uznana za najkorzystniejszą, podała spółka.

Grupa J.W. Construction Holding planuje uruchomienie realizacji prawie 2 900 lokali i dodatkowo ponad 42 000 m2 powierzchni aparthotelowo-komercyjnej (ok. 1 000 jednostek) na bazie posiadanego banku ziemi, napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

Asseco Poland sprzedało 51% udziałów rosyjskiej spółki R-Style Softlab na rzecz trzech osób fizycznych za kwotę 71 000 007 zł, podała spółka.

Pelion odnotował 4,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 85,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

J.W. Construction Holding odnotował 24,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 5,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Open Finance odnotował 37,24 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 16,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem