Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Redan przeprowadził test na utratę wartości aktywów finansowych w postaci udziałów w spółce zależnej Top Secret Sp. z o.o. i zdecydował o odpisie aktualizującym wartość udziałów w Top Secret w wysokości 10,3 mln zł oraz o rozwiązaniu aktywa na podatek odroczony w Top Secret Sp. z o.o., co pomniejszy zysk netto za ub. rok o kwotę 1,3 mln zł, podała spółka.

"Wartość udziałów w spółce Top Secret Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2016 r. została oszacowana przez niezależnego rzeczoznawcę na kwotę 30,7 mln zł. Dotychczas w księgach Redan SA udziały te były wycenione na kwotę 41 mln zł. W związku z powyższym w dniu 13 marca 2017 r. zarząd Redan SA podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31 grudnia 2016 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości aktywów finansowych w postaci udziałów w spółce zależnej Top Secret Sp. o.o. o kwotę 10,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Redan podał, że odpis ten zostanie wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. obciążając koszty finansowe, a tym samym obniżając o tą kwotę wynik przed opodatkowaniem. Odpis zostanie wyłączony w ramach konsolidacji sprawozdań grupy Redan, a zatem nie będzie miał wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy za 2016 r.

Wycena została dokonana metodą przychodową DCF w oparciu o prognozę zarządu spółki Top Secret Sp. z o.o. Pięcioletnia prognoza jest zgodna z oczekiwaniami dotyczącymi wyników rynku modowego grupy Redan, które zakładają uzyskanie rentowności w tym segmencie.

Zarząd wyjaśnił jednocześnie, że sporządzając sprawozdanie finansowe za rok 2015 Redan przeprowadził również test na utratę wartości aktywów w postaci udziałów w spółce Top Secret Sp. z o.o. Jego wynik nie wskazywał na konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość tych udziałów.

"Dodatkowo, bazując na powyżej przedstawionej 5-letniej prognozie, Top Secret Sp. z o.o. dokonała rozwiązania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 1,3 mln zł. Rozwiązanie aktywa nie ma wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe Redan SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. Jednakże kwota rozwiązanego aktywa podwyższy kwotę podatku dochodowego wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Redan za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., a tym samym pomniejszy o tę kwotę wynik netto" - czytamy dalej.

Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową spółek z grupy kapitałowej Redan, podsumowano w komunikacie.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem