Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Enea kupiła 100% akcji Engie Energia Polska (EEP), która jest właścicielem Elektrowni Połaniec za wstępną cenę 1 264 159 355 zł, podała spółka.

"Zarząd Enea informuje, że 14 marca 2017 r. nabył 100% akcji Engie Energia Polska, to jest 7 135 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda, uprawniające łącznie do 7 135 000 głosów na walnym zgromadzeniu Engie Energia Polska, za wstępną cenę 1 264 159 355 zł" - czytamy w komunikacie.

Enea podkreśliła, że wstępna cena będzie podlegać rewizji ze strony spółki i ewentualnym korektom, na zasadach opisanych w umowie warunkowej sprzedaży 100% akcji EEP z Engie International Holdings B.V. z dnia 23 grudnia 2016 r., zgodnie ze standardami rynkowymi w tego typu transakcjach.

"Akcje zostały nabyte w głównej mierze ze środków własnych spółki, w tym ze środków pozyskanych w ramach pierwszej publicznej emisji, a także emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego" - podano także.

Pod koniec września ub. roku Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska. Na początku grudnia uzyskała wyłączność negocjacyjną do końca roku.

"Przejęcie kontroli nad EEP wpisuje się w strategię rozwoju grupy kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku. Inwestycja przyczyni się do integracji opartego o własny surowiec, efektywnego kosztowo i operacyjnie, obszaru wydobywczo - wytwórczego Kozienice - Bogdanka - Połaniec" - czytamy także.

Elektrownia Połaniec wchodząca w skład EEP to jeden z najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej w Polsce, który w ostatnich latach zrealizował wart łącznie ok. 1,5 mld zł intensywny program modernizacyjny (według danych grupowych ENGIE, MSSF). Proces ten przedłużył funkcjonowanie elektrowni o 20 lat, zwiększając sprawność produkcji energii oraz dostosowując urządzenia wytwórcze do obowiązujących standardów środowiskowych, w tym do wymagań dyrektywy IED. Elektrownia Połaniec wyposażona jest również w jeden z największych na świecie bloków biomasowych o mocy ponad 200 MW produkujący zieloną energię, podano także.

"Transakcja wpłynie pozytywnie na udział grupy kapitałowej Enea w hurtowym rynku energii - powiększenie bazy przychodowej i uniezależnienie się od płynności rynku hurtowego. Inwestycja wpłynie również na wzrost przychodów i poziom EBITDA grupy" - czytamy również.

Według wstępnych szacunków EEP zgodnych z polskimi zasadami rachunkowości przychody ze sprzedaży spółki za rok 2016 wyniosły 2 472 mln zł (w tym 73 mln zł z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2). EBITDA skorygowana o ewentualne odpisy na utratę wartości aktywów wyniosła 359 mln zł w 2016 roku. Kapitał obrotowy EEP na 31 grudnia 2016 roku (definiowany jako aktywa obrotowe skorygowane o 113 mln zł spłaty pożyczki do ENGIE, minus zobowiązania krótkoterminowe bez kredytów) wynosił ok. 600 mln zł, podano.

"Łączna moc zainstalowana brutto w EEP wynosi ok. 1,9 GWe co pozwoliło na wytworzenie ok. 10,2 TWh energii elektrycznej w 2016 roku. Elektrownia Połaniec spaliła ok. 3,9 Mt węgla oraz ok. 1,7 Mt biomasy. Dla porównania moc zainstalowana w grupie kapitałowej Enea na koniec 2016 roku to 3,3 GWe, a według wstępnych wyników sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniosła 18,0 TWh przy całkowitym wytwarzaniu 13,6 TWh" - czytamy także.

Engie Energia Polska to piąty największy producent energii w Polsce. Z elektrownią w Połańcu o mocy ok 1,9 GW, firma odpowiada za 5% produkcji energii w kraju.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.