Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji miał 156,8 mln zł straty netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 3 158,9 mln zł w 2016 r.,według wstępnych danych, podała spółka.

"Zarząd zbliża się do zakończenia prac nad sprawozdaniem finansowym za 2016 r. i w związku z powyższym przekazuje informacje o wstępnych, szacunkowych wynikach grupy kapitałowej Action za ten okres, które wynoszą:

- przychody ze sprzedaży: 3 158 998 tys. zł

- strata netto: 156 860 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że przedstawione dane mają charakter wstępny, ponadto sprawozdanie finansowe za 2016 r. będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.

Według spółki, spadek wyniku w 2016 r. w zdecydowanej mierze ma charakter "niepieniężny" i jest konsekwencją decyzji podjętej przez zarząd (z uwzględnieniem również sugestii biegłego rewidenta) o bardzo konserwatywnym podejściu raportowanej informacji sprawozdawczej.

"W szczególności, zarząd informuje, że utworzone rezerwy wynoszą 100% potencjalnych zobowiązań spółki z tytułu otrzymanych decyzji podatkowych. Zarząd spółki podkreśla, że szacunkowy wynik z pominięciem poniższych grup kosztów wyniósłby dla grupy kapitałowej Action: - 23 477 tys. zł. oraz dla spółki: - 14 899 tys. zł" - czytamy dalej.

Zdarzenia wpływające na raportowany szacunek wyniku:

1) Koszty z tytułu utworzonych rezerw ? koszty utworzonych rezerw na potencjalne zobowiązania z tytułu decyzji podatkowych wydanych w 2016 roku oraz rezerw na gwarancje spłaty kredytu Lapado. Zdarzenia nie miały wpływu na przepływy pieniężne spółki w 2016 r. Potencjalne zobowiązania z tego tytułu są objęte układem z mocy prawa;

2) Koszty z tytułu odpisów aktualizujących aktywa finansowe ? wartości firm gł. w spółkach zależnych Sferis Sp. z o.o. i Lapado GmbH. Zdarzenie nie miało wpływu na przepływy pieniężne spółki w 2016 r. Czynność związana z realizacją założeń planu restrukturyzacyjnego w zakresie konsolidacji grupy kapitałowej Action;

3) Szacunkowa wysokość straty związanej ze sprzedażą towarów w toku postępowania sanacyjnego oraz bezpośrednie koszty sanacji w IV kw. 2016 r. i zgodnie z założeniami planu restrukturyzacyjnego. Kwota straty została powiększona o wartość rezerwy na straty, które powstaną podczas kontynuowania sprzedaży w 2017 r.;

4) Koszty z tytułu odpisów aktualizujących wartość należności ? koszty związane z aktualizacją wartości należności wobec spółek zależnych oraz spornych należności Action w restrukturyzacji w stosunku do pozostałych kontrahentów. Zdarzenie nie miało wpływu na przepływy pieniężne spółki w 2016 r.;

5) Szacowane straty spółek zależnych emitenta ? szacowany wynik netto spółek z grupy kapitałowej Action istotnie wypływający na wynik grupy. Szacowana strata spółek zależnych jest konsekwencją otwarcia postępowania sanacyjnego wobec emitenta i związanych z tym utrudnień w prowadzeniu działalności przez jednostki zależne, podano także.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. W 2015 r. miała 5 312,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.