Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - PKN Orlen dokonał zmiany odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych w raporcie jednostkowym i w efekcie odwrócenie odpisu aktualizującego wartość akcji Orlen Lietuva, w związku z planowaną dywidendą, zwiększy się w porównaniu z danymi zaprezentowanymi w raporcie za IV kw. 2016 roku o 549 mln zł i łącznie w 2016 roku wyniesie 1 150 mln zł

"W wyniku prowadzonego przez KPMG badania jednostkowego sprawozdania finansowego PKN Orlen za 2016 rok, szacunek wartości odzyskiwalnej akcji Orlen Lietuva ujęty w tym sprawozdaniu ulegnie zmianie w porównaniu z danymi PKN Orlen zawartymi w raporcie kwartalnym za czwarty kwartał 2016 roku, opublikowanym 26 stycznia 2017 roku. W jednostkowym sprawozdaniu PKN Orlen za 2016 rok odwrócenie odpisu aktualizującego wartość akcji Orlen Lietuva zwiększy się w porównaniu z danymi zaprezentowanymi w raporcie za czwarty kwartał 2016 roku o 549 mln zł i łącznie w 2016 roku wyniesie 1 150 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Korekta dotyczy eliminacji planowanej na pierwsze półrocze 2017 roku wypłaty dywidendy z zysku Orlen Lietuva z kalkulacji wartości odzyskiwalnej akcji Orlen Lietuva, zaznaczono.

"Wypłata powyższej dywidendy może stanowić przesłankę do przeprowadzenia testów na utratę wartości akcji Orlen Lietuva i skutkować koniecznością ujęcia odpisu aktualizującego w okresach przyszłych" - czytamy dalej.

W rezultacie zysk netto w jednostkowym sprawozdaniu PKN Orle za 2016 rok wyniesie 5 364 mln zł. Powyższa korekta nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Orlen za 2016 rok, tym samym dane skonsolidowane zaprezentowane w raporcie za czwarty kwartał 2016 roku nie ulegną zmianie, stwierdzono w informacji.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.