Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na spółkę Słoneczne Inwestycje w likwidacji karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł, na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta karę pieniężną w wysokości 600 tys, zł, a na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości 40 tys. zł, podała Komisja.

"Spółkę Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. w likwidacji naruszyła art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie, ponieważ nie ogłosiła w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 33 % ogólnej liczby głosów w spółce Platynowe Inwestycje, tj. od dnia 20 kwietnia 2015 r., wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów ani nie zbyła w tym terminie akcji spółki Platynowe Inwestycje w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33 % ogólnej liczby głosów" - czytamy w komunikacie.

Spółka naruszyła również art. 88a ustawy o ofercie, ponieważ będąc obowiązaną do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie, nabyła w dniach 14 lipca 2015 r. oraz 4 sierpnia 2015 r. akcje spółki Platynowe Inwestycje, podano także.

"KNF podkreśla, że obowiązki związane z posiadaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych, w tym związane z ogłaszaniem wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji, należą do najważniejszych obowiązków inwestorów" - czytamy w komunikacie.

Komisja nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta karę pieniężną w wysokości 600 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych, podano również.

"Komisja nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości 40 tys. zł w związku z naruszeniem art. 155 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, poprzez zaliczenie w trakcie roku 2011 i 2012 akcji Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne do aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, w sytuacji, gdy udział zakładu ubezpieczeń w Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne przekraczał 10% kapitału podstawowego Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne" - czytamy dalej w komunikacie.

Jednocześnie Komisja uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 29 października 2013 r., nakładającą na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł w związku z naruszeniem art. 155 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, podano także.

"Komisja wskazuje, iż uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 29 października 2013 r. było uzasadnione stwierdzonymi zmianami w stanie prawnym, związanymi z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy, stwierdzono, iż zaistniały nowe okoliczności, które powinny mieć wpływ na wymiar nałożonej kary pieniężnej, co zostało odzwierciedlone w jej wysokości, wynoszącej 40 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.