Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Eurocash odnotował 179,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 212,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Globe Trade Centre (GTC) rekomenduje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 0,27 zł na jedną akcję, podała spółka.

4Fun Media odnotowało 1,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Konsorcjum Stali odnotowało 42,72 mln zł zysku netto i 1,22 mld zł przychodów w 2016 r. według wstępnych danych, podała spółka.

OT Logistics odnotowało 9,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 15,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks Polska dokonał szacunku wartości znaku towarowego Chłopskiego Jadło i w efekcie podjął decyzję o odwróceniu w całości odpisu z tytułu utraty jego wartości tj. w wysokości 8,726 mln zł, podała spółka.

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab odnotowały 8,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 10,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Józef Wojciechowski w ramach wezwania na J.W. Construction Holding nabył 17,416 mln akcji, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Dino Polska w związku z publiczną ofertą do 48 040 000 akcji, podała spółka. Publikacja prospektu zaplanowana jest na 20 marca br.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę dla największych klientów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), zakładającą wzrost średnich cen gazu wysokometanowego o 8%, a zaazotowanego o 7,9%, oraz wzrost cen w taryfie detalicznej o 1,6%, podała spółka. Zmiany obowiązują od 1 kwietnia.

Sare zmieniło szacunkowy skonsolidowany wynik finansowy na 3,98 mln zł w 2016 r. (z wcześniej podawanych 4,38 mln zł zysku netto) w związku z decyzją o odpisie aktualizującym, podała spółka.

Unimot osiągnął w lutym br., w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 169,06 mln zł, co oznacza wzrost o 43% r/r, poinformowała spółka, prezentując wstępne dane.

Esotiq & Henderson złożył ofertę nabycia 2 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki zależnej EMG w związku z ofertą publiczną i planowaną dematerializacją akcji EMG, podała spółka.

Radpol przeprowadził testy na utratę wartości majątku spółki, jak również wartości firmy powstałej w wyniku połączenia w 2014 roku spółki z Wirbet. Przeprowadzone wyceny wskazują utratę wartości majątku jednostki generującej środki pieniężne, jaką stanowi zakład w Ostrowie Wielkopolskim, do którego przypisana została wartość firmy w kwocie 12,04 mln zł. Ze wstępnych kalkulacji wynika, że cała wartość firmy powinna zostać pokryta odpisem aktualizującym, podał Radpol.

Bank Handlowy otrzymał indywidualne zalecenie z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), potwierdzające, że spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku wypracowanego w 2016 r., podał bank.

Konsorcjum firm Budimex (lider z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman podpisało ze spółką Trasa Łagiewnicka umowę na budowę Trasy Łagiewnickiej w Krakowie (od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki) wraz z budową odcinka linii tramwajowej. Wartość kontraktu to 652,19 mln zł netto, podał Budimex.

Agencja ratingowa EuroRating zaprzestała prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego Enei i wycofała nadany spółce rating kredytowy BBB z perspektywą negatywną, podała agencja.

Comarch podpisał listy intencyjne z Geopolis oraz ze wspólnikami tej spółki, mające na celu ustalenie warunków przeprowadzenia docelowych transakcji nabycia 100% udziałów w Geopolis i całości autorskich praw majątkowych do oprogramowania ERGO, należącego do Geopolis, a także dokapitalizowania Geopolis przez Comarch, podała spółka.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) ? spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) ? ponownie uruchomiła Gazownię w Łukowie w województwie lubelskim, podała spółka. Łącznie w latach 2016-2020 PSG zainwestuje w tym województwie niemal 60 mln zł, realizując ponad 130 km nowych sieci gazowych.

Ursus podpisał ze spółką Dobre Holdings z Namibii porozumienie (Memorandum of Understanding) o współpracy handlowo-przemysłowej, podała spółka. Zakłada ono długoterminową współpracę w zakresie produkcji i montażu pojazdów i maszyn Ursusa.

Zarząd KGHM Polska Miedź jest "optymistyczny" w kwestii wypłaty dywidendy w tym roku, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki.

Akcjonariusze Orange Polska zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 19 kwietnia o niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów uchwał.

Asseco Poland rozwija trzy międzynarodowe centra kompetencji Grupy: w obszarze ERP, płatności oraz ubezpieczeń, poinformował prezes Adam Góral. Ocenia on, że "za jakiś czas" dla spółek z Grupy celem może być wejście na zachodnie giełdy.

Asseco Poland ocenia, że ubiegłoroczne zamrożenie przetargów IT w sektorze publicznym wyłoni nową sytuację na tym rynku. Spółka chce "być potrzebna państwu", uczestniczyć i zarabiać na projektach, "które mają dla niego sens i przyniosą korzyści dla obywateli", poinformował prezes Adam Góral.

KGHM Polska Miedź wstrzymał realizację II etapu projektu Sierra Gorda w Chile i obecnie skupia się na poprawie parametrów operacyjnych I fazy w zakresie uzysku molibdenu, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki.

Wyniki przewozowe PKP Cargo w IV kw. 2016 r. i na początku bieżącego roku pokazują, że czynniki hamujące rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce słabną, poinformował wiceprezes ds. handlowych Grzegorz Fingas.

Asseco Poland chce m.in. poprzez akwizycje, budować mocną europejską pozycję w segmencie ERP - ma się tym zajmować Asseco Enterprise Solutions, poinformował prezes grupy Adam Góral.

Ursus zawarł ze spółką Karmag Industrie z Algierii umowę o współpracy przemysłowo-handlowej prowadzącej do ustanowienia polsko-algierskiej spółki joint-venture, poinformował Ursus. Przedmiotem działalności spółki joint-venture będzie montaż, sprzedaż, dystrybucja i serwis ciągników i maszyn rolniczych na rynku algierskim i innych rynkach afrykańskich.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy, że rok 2017 będzie czasem rozwoju spółki po tym, jak rok 2016 został poświęcony na restrukturyzację operacyjną i finansową, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon.

Do wtórnej emisji akcji (SPO) Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) raczej nie dojdzie w I poł. br., poinformował p.o. prezesa JSW Daniel Ozon.

KGHM Polska Miedź zaprezentuje zaktualizowaną strategię do końca kwietnia, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki.

PMPG Polskie Media szacuje, że w 2016 roku osiągnęło skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 9,5 mln zł, EBITDA w wysokości 10,1 mln zł, przy skonsolidowanych przychodach na poziomie 57 mln zł, podała spółka. Są to wyniki lepsze od prognozy, opublikowanej w czerwcu ub. roku.

Selvita ogłosiła, iż pierwszy pacjent otrzymał związek SEL24 w ramach badania I/II fazy klinicznej prowadzonego w ośrodku klinicznym w Stanach Zjednoczonych. SEL24 jest potencjalnym nowym lekiem przeciwnowotworowym, rozwiniętym przez Selvitę, przeznaczonym do stosowania doustnie w opornej postaci ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia, AML), podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce dalej obniżać jednostkowy gotówkowy koszt produkcji węgla i zwiększać wydajność na pracownika, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce w ciągu kilku najbliższych miesięcy zaprezentować strategię spółki do 2030 r., poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon.

Nestmedic - twórca rozwiązania telemedycznego Pregnabit - zakończył emisję akcji, pozyskując ponad 8 mln zł i planuje w kwietniu zadebiutować na rynku NewConnect, poinformowała spółka.

2C Partners przydzielił 3 tys. obligacji serii M, o wartości nominalnej 1 tys.każda, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 3 mln zł.

iAlbatros Group przeprowadzi skup do 2 455 559 akcji własnych po cenie 59,05 zł za sztukę. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się w poniedziałek 20 marca, a zakończy 24 marca 2017 r. Przewidywany termin nabycia akcji to 28 marca 2017, podała spółka.

ES-System planuje inwestycje w park maszynowy w związku z ciągłym rozwojem technologii oświetleniowych, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

Asseco Poland rekomenduje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 3,01 zł na jedną akcję, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przeznaczy 680 mln zł na badania i rozwój oraz innowacje w latach 2017-2022, podała spółka.

ES-System spodziewa się wzrostu udziału prac modernizacyjnych w przychodach w 2017 r., dywersyfikuje portfel zleceń i rozwija się za granicą, by uodpornić się na dekoniunkturę w kraju, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

W związku z przeprowadzonym przez przez Orphée, spółkę zależną PZ Cormay, testem na utratę wartości akcji Diesse Diagnostica Senese S.p.A., PZ Cormay dokona odpisu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy za 2016. Wartość odpisu wynosi 4 246 tys. CHF, co w przeliczeniu stanowi równowartość 17,04 mln zł, podała spółka.

Mercator Medical odnotował 13,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 10,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada dyrektorów Serinus Energy powołała Calvina Brackmana na stanowisko wiceprezesa spółki ds. relacji zewnętrznych i strategii, podała spółka.

Kino Polska TV odnotowało 13,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2016 r. wobec 17,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AmRest Holdings odnotował 190,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 160,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Serinus Energy odnotował 58,9 mln USD skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 49,1 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Cargo odnotowało 133,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 30,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wawel odnotował 85,09 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 92,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na bieżący rok wynosi 5 512 mln zł, podała spółka w raporcie.

Asseco Poland odnotowało 76,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 125,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem