Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.03.2017 (ISBnews) - Pierwotna oferta publiczna nie więcej niż 48 040 000 akcji istniejących Dino Polska, stanowiących 49% kapitału, rozpoczyna się dziś od uruchomienia procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych. Także dziś ma zostać opublikowana cena maksymalna oferowanych walorów, podano w prospekcie. Akcje sprzedawać będzie Polish Sigma Group S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu (należący do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors).

Oferta jest adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, a także w ramach transzy menedżerskiej (jako realizacja programu motywacyjnego), przy czym spółka przewiduje, że inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć łącznie ok. 5% łącznej liczby akcji.

Proces budowania księgi popytu będzie prowadzony od 20 marca do 4 kwietnia 2017 r. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje od 22 marca do dnia 3 kwietnia 2017 r. Inwestorzy instytucjonalni i inwestorzy transzy menedżerskiej będą mogli składać zapisy od 5 kwietnia do 7 kwietnia 2017 r. Ostateczna cena akcji oraz podział na transze mają zostać opublikowane 4 kwietnia. Przydział akcji oferowanych przewidywany jest na 12 kwietnia, zaś pierwszy dzień notowań na GPW - ok. 21 kwietnia br., podano w prospekcie.

Po zakończeniu oferty założyciel Dino Tomasz Biernacki, posiadający 50 000 000 akcji zwykłych, stanowiących 51% w kapitale zakładowym spółki, pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki, podano także.

"Oferta nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków pieniężnych przez Dino" - podkreślono także.

Funkcję globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu będą pełnić: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, UBS Investment Bank i Wood & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna (Oddział w Polsce). Współprowadzącym księgę popytu będzie także Erste Group Bank AG. Funkcję oferującego i menedżera stabilizującego pełnić będzie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Na koniec 31 grudnia 2016 r. sieć sklepów Dino tworzyło 628 supermarketów proximity zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, w mniejszych miejscowościach, małych i średnich miastach oraz na peryferiach dużych miast, w lokalizacjach dogodnych dla klientów. Dino jest właścicielem większości nieruchomości i gruntów, na których zlokalizowane są sklepy sieci. Grupa chce przekroczyć liczbę 1 200 sklepów do końca 2020 r.

Na koniec stycznia 2017 r. Grupa Dino zatrudniała ponad 10 600 osób.

W 2016 r. Grupa Dino miała 151,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 122,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 3 369,52 mln zł wobec 2 589, 58 mln zł. EBITDA w ub.r. wyniosła 288,3 mln zł.

Wzrost CAGR przychodów ze sprzedaży i EBITDA za lata 2014-2016 wyniósł odpowiednio: 26,4% i 39,7%.

Marża brutto ze sprzedaży i marża EBITDA Grupy Dino w 2016 roku wynosiły odpowiednio 22,9% i 8,6%, co stanowi wzrost o 0,9 pkt proc. i 1,6 pkt proc. w porównaniu z rokiem 2014.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.