Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.03.2017 (ISBnews) - Pfleiderer Group miał ok. 960 mln euro skonsolidowanej sprzedaży netto i 149 mln euro znormalizowanej (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) EBITDA w 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Skonsolidowana sprzedaż netto wynosi około 960 mln euro (spadek o 2,4% w porównaniu do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2015 r.). Spadek ten wynika głównie z niższych cen sprzedaży oraz negatywnego wpływu różnic kursowych. Sprzedaż netto w segmencie Europy Zachodniej wynosi około 659 mln euro (wzrost o 1,2% w porównaniu do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2015 r.); wzrost ten spowodowany jest głównie wzrostem wolumenów sprzedaży oraz wzrostem sprzedaży produktów o wartości dodanej. Sprzedaż netto naszego segmentu Europy Wschodniej wynosi około 339 mln euro (spadek o 9,4% w porównaniu do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2015 r.); spadek ten wynika przede wszystkim ze spadku sprzedaży naszego fabryki MDF w Grajewie, niższych ceny sprzedaży w Polsce związanych z niższymi cenami surowców oraz negatywnego wpływu różnic kursowych" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowany zysk brutto wyniósł ok. 252 mln euro (skorygowany o efekt alokacji ceny nabycia w wysokości około 29 mln euro w związku z transakcją odwrotnego przejęcia i zmianami w strukturze korporacyjnej), co stanowi wzrost o 3,4% r/r. Wzrost ten jest spowodowany głównie zwiększeniem wolumenów sprzedaży produktów o wartości dodanej oraz pozytywnymi czynnikami związanymi z cenami surowców, podano również.

"Znormalizowana EBITDA wynosi około 149 mln euro (wzrost o 12,5% w porównaniu do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2015 r.). Wzrost ten wynika głównie ze wzrostu zysku brutto, oszczędności kosztowych oraz synergii. Główne zdarzenia jednorazowe mające wpływ na EBITDA to koszty integracji z związku z projektem 'One Pfleiderer' (około 12 mln euro), koszty i efekt alokacji ceny nabycia w związku z transakcją odwrotnego przejęcia oraz nakłady na proces ponownego IPO (re-IPO) (około 10 mln euro) jak również koszty związane z postępowaniem antymonopolowym w Niemczech (około 6 mln euro). Znormalizowana EBITDA w segmencie Europy Zachodniej ukształtowała się na poziomie około 101 mln euro (wzrost o 29,2% w porównaniu do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2015 r.). Znormalizowana EBITDA w segmencie Europy Wschodniej wynosi około 49 mln euro (spadek o 9,7% w porównaniu do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2015 r.)" - czytamy dalej.

Znormalizowana marża EBITDA ukształtowała się na poziomie około 15,5% w 2016 r. (w porównaniu do 13,4% rok wcześniej). Znormalizowana marża EBITDA w segmencie Europy Zachodniej wynosi około 15,3% (w porównaniu do 11,9% w roku poprzednim). Powyższy wzrost był przede wszystkim spowodowany zmniejszeniem kosztów oraz podjętymi działaniami w zakresie ulepszeń operacyjnych. Znormalizowana marża EBITDA w segmencie Europy Wschodniej wynosi około 14,5 % (w porównaniu do 14,6%); dzięki zmniejszeniu kosztów oraz działaniami podjętymi w zakresie ulepszeń operacyjnych, marża ta zmniejszyła się jedynie nieznacznie pomimo spadku znormalizowanej EBITDA o 9,7%.

Wydatki kapitałowe (capex) wyniosły ok. 52 mln euro (w porównaniu do 47 mln euro w 2015 r.), z czego około 17 mln euro stanowią wydatki capex na utrzymanie i konserwację, podano także.

Synergie kosztowe uzyskane w związku z wdrożeniem projektu "One Pfleiderer" wyniosły ok. 18 mln euro, z czego około 8 mln euro uzyskano w segmencie Europy Wschodniej oraz około 10 mln euro w segmencie Europy Zachodniej.

Współczynnik dźwigni finansowej netto (liczony jako stosunek długu finansowego netto do znormalizowanej EBITDA) wynosi około 1,6x.

Spółka zastrzega, że niniejsze informacje finansowe mają charakter wstępny i nie były przedmiotem badania, przeglądu ani weryfikacji, ani nie były w odniesieniu do nich przeprowadzane żadne procedury przez zewnętrznych biegłych rewidentów Pfleiderer. Przewiduje się, że skonsolidowany raport roczny za rok 2016 r. zostanie opublikowany 26 kwietnia 2017 r.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.