Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Zarząd ABC Data zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2016 r., wynoszącego 19,54 mln zł, i przeznaczenie jego części (5 mln zł) na buy-back, podała spółka.

Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2016 spółka proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy, "w celu utrzymania optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego oraz dalszego rozwoju organicznego Grupy", podano w komunikacie.

"Jednocześnie zarząd spółki będzie rekomendował radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu ABC Data S.A. przeprowadzenie skupu akcji własnych ABC Data S.A., o którym mowa w pkt a) powyżej, na następujących warunkach:

a. łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie więcej niż 2 500 000 sztuk,

b. łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 5 000 000 zł,

c. cena jednostkowa nabycia akcji nie może przekroczyć 2,57 zł i nie może być niższa od 1,00 zł,

d. nabywanie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2018 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych,

e. przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w pełni pokryte,

f. akcje własne mogą być nabywane w trakcie sesji giełdowych i w transakcjach pozasesyjnych,,

g. kwota nabycia akcji własnych zostanie pokryta z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku za rok obrotowy 2016ABC Data S.A.,

h. nabyte akcje własne mogą zostać przeznaczone do:

i. dalszej odsprzedaży akcji własnych, w tym, w procesach przejęcia i akwizycji, w szczególności odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziałowców/akcjonariuszy w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów, lub w ramach realizacji zobowiązań spółki wynikających z programów motywacyjnych spółki;

ii. umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A." - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto ABC Data w 2016 r. wyniósł 19,54 mln zł wobec 60,28 mln zł zysku rok wcześniej.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem