Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Zarząd ABC Data zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2016 r., wynoszącego 19,54 mln zł, i przeznaczenie jego części (5 mln zł) na buy-back, podała spółka.

Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2016 spółka proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy, "w celu utrzymania optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego oraz dalszego rozwoju organicznego Grupy", podano w komunikacie.

"Jednocześnie zarząd spółki będzie rekomendował radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu ABC Data S.A. przeprowadzenie skupu akcji własnych ABC Data S.A., o którym mowa w pkt a) powyżej, na następujących warunkach:

a. łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie więcej niż 2 500 000 sztuk,

b. łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 5 000 000 zł,

c. cena jednostkowa nabycia akcji nie może przekroczyć 2,57 zł i nie może być niższa od 1,00 zł,

d. nabywanie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2018 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych,

e. przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w pełni pokryte,

f. akcje własne mogą być nabywane w trakcie sesji giełdowych i w transakcjach pozasesyjnych,,

g. kwota nabycia akcji własnych zostanie pokryta z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku za rok obrotowy 2016ABC Data S.A.,

h. nabyte akcje własne mogą zostać przeznaczone do:

i. dalszej odsprzedaży akcji własnych, w tym, w procesach przejęcia i akwizycji, w szczególności odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziałowców/akcjonariuszy w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów, lub w ramach realizacji zobowiązań spółki wynikających z programów motywacyjnych spółki;

ii. umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A." - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto ABC Data w 2016 r. wyniósł 19,54 mln zł wobec 60,28 mln zł zysku rok wcześniej.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.