Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny kontraktu, która skutkuje przeszacowaniem przychodów w łącznej kwocie ok. 2 mln euro (tj. 8,9 mln zł) oraz o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 1,6 mln euro (tj. 6,9 mln zł), podała spółka.

Aktualizacja dotyczący kontraktu pn.: ''Modyfikacja kotła w fabryce celulozy Sodra Cell Varo w Szwecji'', podano w komunikacie.

?Powyższe działania przełożą się na pogorszenie wyniku na tym kontrakcie, a tym samym wpłyną na obniżenie jednostkowego oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto za rok 2016 w łącznej wysokości 3,7 mln euro (tj. 15,8 mln zł). Podjęta przez zarząd emitenta decyzja wynika z faktu braku porozumienia podczas rozmów przeprowadzonych [?] z Valmet AB" ? czytamy w komunikacie.

Ze względu na fakt, iż zamawiający zgłosił, nieuzasadnione w opinii emitenta, roszczenia z tytułu poniesionych dodatkowych kosztów w związku z realizacją robót, jak również z tytułu kar umownych, w łącznej kwocie 2,8 mln euro (tj. 12,2 mln zł), zarząd emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu skierowanie sprawy na drogę arbitrażową, podano także.

?Rozbieżne stanowiska stron dotyczące wzajemnych roszczeń wynikają z różnicy w ocenie przyczyn 23-dniowego przedłużenia prac modernizacyjnych kotła. W ocenie emitenta wpływ na przebieg prac obejmujących modernizację 'wiekowego', a zarazem czynnego kotła miały opóźnienia projektowe klienta, nie przekazywania na czas przez Valmet frontów robót, a także częstych zmian harmonogramu prac wynikających ze złej koordynacji przez Valmet prac jego podwykonawców" ? zaznaczono w informacji.

Na moment wyłączenia kotła ze strony emitenta zmobilizowanych było prawie 300 pracowników, niemniej jednak w momencie jego otwarcia nie przekazano odpowiedniego frontu robót, co spowodowało zakłócenie uzgodnionego planu realizacji projektu i przełożyło się na niższą ogólną wydajność pracy, stwierdzono w informacji.

?W związku z faktem, iż przesunięcie harmonogramu nastąpiło z przyczyn niezależnych od emitenta, a spółka realizowała roboty ponosząc dodatkowe koszty, zgodnie z ustaleniami z zamawiającym, dla sprawnego zakończenia inwestycji, rozliczenie robót przełożono na zakończenie kontraktu. Niestety pomimo wielomiesięcznych rozmów wyjaśniających zamawiający stopniowo zmieniał swoje stanowisko i ostatecznie zgłosił roszczenia względem emitenta" ? wskazuje komunikat.

Uznanie w pełni roszczeń zgłoszonych przez zamawiającego po uwzględnieniu dokonanych obecnie odpisów aktualizujących wartość wstrzymanych należności spowodowałoby dodatkowe pogorszenie wyniku o 1,2 mln euro, (tj. 5,3 mln zł). Ze względu na niemające merytorycznego ani prawnego uzasadnienia żądania zamawiającego, emitent podjął decyzję o nie obejmowaniu dodatkowych roszczeń w kwocie 1,2 mln euro rezerwą, podsumowano w komunikacie.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.