Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza Banku Handlowego powołała Barbarę Sobalę, Macieja Kropidłowskiego oraz Czesława Piaska do pełnienia funkcji członków zarządu banku na kolejną trzyletnią kadencję, podała spółka.

Ze względu na bardzo niestabilne i nieprzewidywalne otoczenie legislacyjne, w 2017 roku Pelion będzie starał się utrzymać marżę procentową grupy na poziomie z 2016 roku - głównie poprzez zatrzymanie spadku marży w segmencie hurtowym. Wynik netto za ubiegły rok nie napawa optymizmem co do przyszłych zysków grupy, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), jego spółka zależna PGNiG Termika i Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w kwestiach energetyki, zagospodarowania kopalin oraz lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, podało PGNiG.

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o sprzedaży hoteli Mercure Jelenia Góra i Mercure Karpacz Resort za 26,5 mln zł, wynika z uchwał NWZ.

TDJ nabył 395 akcji Kopeksu w ramach wezwania, poinformował pośredniczący w wezwaniu Millennium Dom Maklerski.

Ronson Development sprzedał ponad jedną trzecią ze 139 mieszkań dostępnych na osiedlu Vitalia na wrocławskiej Klecinie, poinformowała spółka. Prace konstrukcyjne w ramach I etapu zakończyły się pod koniec 2016 r., obecnie trwają prace instalacyjne i wykończeniowe, a przekazanie pierwszych kluczy mieszkańcom nastąpi w drugiej połowie tego roku, podano także.

Radpol zakłada, że w 2017 r. sytuacja na rynku, szczególnie w obszarze ciepłownictwa, będzie lepsza niż w 2016 r., poinformowała p.o. prezesa Anna Kułach. Spółka chce także intensyfikować działania sprzedażowe.

Radpol przewiduje nakłady inwestycyjne na maksymalnie 5,8 mln zł w tym roku, poinformowała p.o. prezesa Anna Kułach.

Mennica Polska zanotowała ponad wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych o 28% r/r w 2016 r. Największy odsetek całości sprzedaży spółki zapewniły 100-gramowe sztabki, które sprzedano za kwotę aż 35 mln zł, podała spółka. Mennica spodziewa się dalszych wzrostów w tym obszarze.

Radpol może zaprezentować strategię na trzy lata jeszcze w I półroczu 2017 r., poinformowała p.o. prezesa Anna Kułach.

Radpol powinien spełnić warunek w zakresie wskaźnika długu netto do EBITDA zawarty w pierwotnej umowie z mBankiem w okresie wrzesień-grudzień br., poinformowała p.o. prezesa Anna Kułach. Spółka liczy na pozyskanie 4,5-6 mln zł z prywatnej emisji akcji w kwietniu i 10 mln zł z oferty publicznej w połowie roku.

Buwog odnotował 143,64 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2016/2017 (listopad 2016 - styczeń 2017) wobec 13,64 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Budimeksu rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 14,99 zł na akcję, podała spółka.

MLP Group rozpoczęło prace dotyczące budowy dwóch obiektów przeznaczonych dla firmy Piotr i Paweł - w parku MLP Poznań I i w parku MLP Teresin, poinformowała spółka. Zakończenie obu inwestycji i przekazanie obiektów najemcy planowane jest w sierpniu br., a generalnym wykonawcą inwestycji w Poznaniu jest firma Bin, w Teresinie - Bremmer, podano także.

Lokum Deweloper zamierza wprowadzić do sprzedaży minimum ok. 1 280 lokali w 2017 r., wynika z wypowiedzi dyrektora ds. sprzedaży Eryka Nalberczyńskiego.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Echo Polska Properties kontroli nad spółkami: Kalisz Retail, Kłodzko Retail, Włocławek Retail i Zamość Retail, podał Urząd. UOKiK uznał, że konieczne jest przeprowadzenie badania rynku.

Oferta Marwilux z grupy Elektrotim, złożona w ramach konsorcjum z firmą Strabag na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Modernizacja drogi startowej wraz z przebudową urządzeń pomocniczych na lotnisku Łask" została wybrana jako najkorzystniejsza, poinformowała spółka. Wartość całej oferty to 54 mln zł, zaś części przypadającej na Marwilux wynosi 20,73 mln zł netto, podano także.

Potencjał rozpoznań lokali w wyniku Lokum Deweloper to 679 szt. w 2017 r. wobec 576 przekazanych lokali w ub.r. poinformował dyrektor ds. sprzedaży Eryk Nalberczyński. Na 2018 r. deweloper określa potencjał rozpoznań na 1 028 szt., w czym znajdują się pierwsze przekazania na rynku krakowskim, w zakładanej liczbie 360.

MCI Capital odnotowało 82,24 mln zł jednostkowej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 121,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wilbo odnotowało 5,58 mln zł jednostkowej straty netto w 2016 r. wobec 30 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Lokum Deweloper zarekomendował przeznaczenie 14,04 mln zł z zysku z 2016 roku oraz części kapitału zapasowego spółki na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,78 zł na akcję, podała spółka.

Lokum Deweloper odnotował 42,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 34,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Kęty szacują, że skonsolidowany zysk operacyjny wyniesie ok. 68 mln zł (co oznacza wzrost 3% r/r), a EBITDA wyniesie ok. 99 mln zł (wzrost o ok. 8% r/r). w I kw. 2017 r., podała spółka. Z kolei szacowany skonsolidowany zysk netto I kw. br. będzie porównywalny z wynikiem z zeszłego roku i wyniesie 54 mln zł.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU SA) oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA (PZU Życie) zawarły porozumienie ze związkami zawodowymi, określające warunki zwolnień grupowych w okresie od 24 marca do 18 grudnia 2017 r. Restrukturyzacja ma objąć do 1 944 osób, w tym redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie do 956 pracowników PZU SA i PZU Życie SA, podało PZU.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) ustalił poziom odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów na kwotę 220,8 mln zł. Odpisy te wpłyną na obniżenie wyniku finansowego za 2016 r. w sprawozdaniu finansowym BOŚ S.A. o kwotę 220,8 mln zł, podał bank.

Cognor Holding pracuje nad pozyskaniem rozwiązania refinansującego obligacje oraz kredyty , poinformowała spółka.

Akcjonariusze Radpolu zdecydowali o emisji do 2,57 mln akcji serii F po cenie emisyjnej nie niższej niż 2,48 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego.

Exact Systems, spółka zależna Work Service, zawarła aneks do term sheet, który przewiduje zawarcie transakcji nabycia spółek z Francji, Rumunii, Turcji i Maroka, z branży outsourcingu, specjalizujących się w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego do końca I półrocza br., podał Work Service.

Radpol odnotował 8,46 mln zł jednostkowej straty netto w 2016 r. wobec 10,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MetLife TFI zażądał przedterminowego wykupu 8 tys. obligacji serii F od iAlbatrosa, podała spółka.

Strategicznym kierunkiem rozwoju Arterii jest biznes budowany zagranicą, a celem na najbliższy rok jest stopniowy wzrost segmentu call center do poziomu odpowiadającego liczącym się spółkom z tej branży w skali europejskiej, poinformował prezes Marcin Marzec.

Arteria odnotowała 7,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 10,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vigo System odnotował 10,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 9,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gra "Sniper Ghost Warrior 3" studia CI Games pomyślnie przeszła proces certyfikacji na platformę XBOX One oraz PlayStation4, podała spółka.

Cognor odnotował 1,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 14,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ursus odnotował 17,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 7,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku głównym GPW. Wyrazili też zgodę na emisję nowych akcji serii F i przeprowadzenie oferty publicznej części akcji serii B i E, podała spółka.

T-Bull odnotował 4,83 mln zł zysku netto w 2016 r. wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks Polska odnotował 10,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrachunkowym 2016 r., tj. od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., podała spółka w raporcie.

Polnord odnotował 16,93 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2016 r. wobec 140,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) odnotował 247,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 1 881,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ipopema odnotowała 1,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 3,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atal spodziewa się wzrostu liczby sprzedanych i przekazanych mieszkań w tym roku, w stosunku do 2016 r., poinformował wiceprezes Mateusz Juroszek. Według niego, spółka otworzy 2017 rok "bardzo mocnymi" wynikami I kwartału.

Atal zamierza przeznaczyć na zakupy gruntów łącznie ok. 100 - 150 mln zł w tym roku, poinformował wiceprezes Mateusz Juroszek.

Zarząd Atalu zarekomendował przeznaczenie 64,98 mln zł z zysku za 2016 r. (który wyniósł 117,41 mln zł) na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,68 zł na akcję, podała spółka. Rekomendacja jest zgodna z nową polityką dywidendową spółki, która zakłada przeznaczenie na dywidendę 70% skonsolidowanego zysku netto, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w tym roku i od 70% do 100% tego zysku w latach kolejnych.

Atal odnotował 89,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 47,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Impel odnotował 20,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 22,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zakłady Mięsne Kania (ZM Kania) odnotowały 46,18 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 41,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

K2 Internet odnotował 0,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enter Air odnotował 50,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 33,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem