Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd Kredyt Inkaso podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału Obligacji serii C1 o łącznej wartości nominalnej emisji 103 050 000 zł, podała spółka.

iAlbatros Group skupił ponad 2,45 mln własnych akcji za łączną kwotę 145 mln zł, podała spółka.

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) zdecydowało o emisji obligacji serii A na kwotę nie większą niż 50 mln zł, podała spółka.

Agencja S&P podtrzymała rating A- dla grupy PZU. Perspektywa pozostaje negatywna, podała S&P.

Polwax odnotował 20,88 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 23,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Robert Smułkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Asseco Poland z powodów osobistych, podała spółka. Jego obowiązki przejmie wiceprezes Zbigniew Pomianek.

Budimex podpisał nową umowę licencyjną na wsparcie przez inwestora strategicznego - Ferrovial Agroman - w zakresie know-how, podała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie z tytułu umowy wyniesie 0,5% od wartości rocznych przychodów ze sprzedaży grupy Budimex pomniejszonej o przychody ze sprzedaży Budimex Nieruchomości.

Olympic Entertainment Group odnotował 29,8 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 27,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Impela powołała od nowego miesiąca w skład zarządu Mirosława Grebera, podała spółka.

Rada nadzorcza Budimeksu powołała Dariusza Blochera do pełnienia funkcji prezesa zarządu i dyrektora generalnego na okres IX wspólnej kadencji zarządu, obejmującej lata 2017, 2018 i 2019, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zezwoleniu Hutmenowi na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 18 kwietnia, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Macieja Rapkiewicza na stanowiska członka zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) oraz członka zarządu PZU Życie, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę o bezterminowym wykluczeniu akcji Westa Isic, w likwidacji sądowej, z obrotu na rynku regulowanym, podał urząd.

Atal wyemitował w ramach emisji prywatnej niezabezpieczone obligacje serii AB na kwotę 40 mln zł, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała porozumienie z Głównym Instytutem Górnictwa (GIG) oraz Joy Global (Poland), dotyczące zastosowania samodzielnej obudowy kotwiowej w kopalniach JSW, podała spółka.

TIM zakłada, że może osiągnąć 2 mln zł średniej dziennej sprzedaży w kanale e-commerce w III lub IV kw. 2017 r., poinformował prezes Krzysztof Folta.

TIM zakłada, że może w 2017 r. utrzymać marżę produktową na poziomie zbliżonym do odnotowanej w 2016 r. dzięki poprawionej już w ub.r. strukturze sprzedaży, poinformował prezes Krzysztof Folta.

Gra "Fairune" spółki QubicGames została wprowadzona do dystrybucji przez Sony Interactive Entertainment Europe na konsole PS Vita, podał Qubic.

TIM planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 26 mln zł w grupie kapitałowej w 2017 r., poinformował prezes Krzysztof Folta.

Selvita zawarła globalną umowę licencyjną ze spółką Berlin-Chemie AG, wchodzącą w skład włoskiej Grupy Menarini, dotyczącą projektu SEL24, który jest potencjalnym nowym lekiem przeciwnowotworowym, podała spółka. Łączna wartość umowy wynosi około 89 mln euro.

Mediatel razem ze spółką zależną Hawe Telekom podpisały list intencyjny z Huawei Polska dotyczący współpracy w zakresie wsparcia technologicznego, handlowego oraz finansowego, poinformowała spółka. Strony porozumienia zakładają podpisanie szczegółowej umowy do końca maja br, podano także.

Fundusz MCI.CreditVentures - zarządzany przez Private Equity Managers (PEManagers) - zakończył swoją pierwszą inwestycję w obszarze private debt (finansowania dłużnego) w spółkę Spearheadt, poinformował fundusz. Całkowita szacowana stopa zwrotu wyniesie ok. 15%, podano także.

Kruk rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł na jedną akcję, podała spółka. Wypłata nastąpi z zysku netto za 2016 rok, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego.

Grupa Morizon liczy na przeprowadzenie publicznej oferty akcji nowej emisji i przejście na główny parkiet warszawskiej giełdy jeszcze przed wakacjami, w zależności od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował prezes Jarosław Święcicki.

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 kwietnia o przeznaczeniu 28,49 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 6 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Kancelaria Statima rozpoczęła dziś ofertę publiczną 2-letnich obligacji, w której zamierza pozyskać 5 mln zł, podała spółka.

Piętnaście startupów oferujących swoje rozwiązania dla Grupy Tauron zakwalifikowano do pierwszego etapu programu pilotażowych wdrożeń w ramach programu akceleracji Pilot Maker, którego głównym partnerem jest Tauron, poinformowała spółka.

OÜ HansaAssets ogłosiło wezwanie na 92 489 akcji Olympic Entertainment Group AS (OEG), stanowiących 0,06% kapitału, po cenie 7,91 zł za sztukę. Celem jest wycofanie Olympic z obrotu na GPW do końca lipca br., podała spółka. Zapisy w wezwaniu potrwają od 18 kwietnia do 17 maja br. GPW poinformowała, że obrót akcjami OEG został zawieszony do końca dzisiejszej sesji, ze względu na wniosek emitenta.

Spółka zależna Murapolu kupiła działkę o powierzchni 0,64 ha przy ul. Ordona w Warszawie za kwotę 15,1 mln zł netto. Na nabytym gruncie grupa zrealizuje projekt deweloperski obejmujący łącznie ok. 9,8 tys. m2 powierzchni użytkowej, z czego 7,9 tys. m2 będzie stanowił metraż 166 lokali mieszkalnych zaplanowanych w inwestycji, podała spółka.

Cube.ITG odnotował 7,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 0,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przeznaczy niemal 1,8 mld zł na inwestycje w rozwój sieci i infrastruktury energetycznej w 2017 r., poinformował prezes Taurona Filip Grzegorczyk.

Alma Market odnotowała 233,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 149,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

APS Energia odnotowała 2,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 3,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TIM odnotował 1,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 4,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BBI Development odnotowało 5,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 3,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wielton odnotował 55,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 33,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBG odnotowało 838,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 177,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prime Car Management (PCM) odnotował 36,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 38,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unified Factory rozpoczyna oficjalnie działalność na rynku amerykańskim, poinformował prezes Maciej Okniński. W pierwszym etapie celem jest zbudowanie strategii sprzedaży na rynku amerykańskim, rozwinięcie kanałów sprzedaży oraz ich integracja z e-commerce.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem