Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Biomed-Lublin zawarł umowę objęcia akcji ze spółką Hurtap z siedzibą w Łęczycy. Umowa przewiduje objęcie 2 495 400 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję po cenie emisyjnej równej 1,03 zł za jedną akcję Biomed w zamian za wkład pieniężny równy cenie emisyjnej - tj. za kwotę 2 570 262 zł, podała spółka.

"Spółka zawarła również przedwstępne umowy objęcia akcji z panem Andrzejem Stachnikiem, pełniącym funkcję prezesa zarządu emitenta oraz z panem Dariuszem Kucowiczem, pełniącym funkcję członka zarządu ds. rozwoju emitenta" - czytamy w komunikacie.

Prezes Andrzej Stachnik ma objąć 100 000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję w kapitale docelowym Biomed po cenie emisyjnej równej 1,03 zł za jedną akcję - tj. za cenę stanowiącą średni kurs zamknięcia z okresu 90 dni w zamian za wkład pieniężny równy iloczynowi wskazanej wyżej liczby akcji i ceny emisyjnej to jest za kwotę 103 000 zł. Z kolei pan Dariusz Kucowicz ma objąć 750 000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję po cenie emisyjnej równej 1,03 zł w zamian za wkład pieniężny równy iloczynowi wskazanej wyżej liczby akcji i ceny emisyjnej to jest za kwotę 772 500 zł, podano także.

Wcześniej spółka podała, że planuje podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 4 760 581 zł i wyemituje łącznie 3,35 mln akcji serii G i H bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy po cenie 1,03 zł każda.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Jako jedyna polska firma Biomed-Lublin zajmuje się frakcjonowaniem osocza. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2015 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.