Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - ponownie spadł m/m w marcu 2017 r. (o 0,6 pkt do 72,2 pkt), podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Zmiany wartości wskaźnika nadal wskazują na umacnianie się roli pracownika na rynku pracy oraz zapowiadają dalszy spadek stopy bezrobocia, podkreślili analitycy.

"Skala spadku była nieznacznie mniejsza niż przed miesiącem, ale istotnie większa w porównaniu do ostatnich miesięcy ubiegłego roku, oraz do zmian, które zaszły w analogicznych miesiącach lat poprzednich. Zmiany wartości wskaźnika nadal wskazują na umacnianie się roli pracownika na rynku pracy oraz zapowiadają dalszy spadek stopy bezrobocia" - czytamy w raporcie.

Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych również systematycznie spada, podkreśliło też Biuro. W lutym br. stopa bezrobocia rejestrowanego spadła o 0,1 pkt proc. i wyniosła 8,5%; natomiast po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych zmalała o niespełna 0,2 pkt proc. i wyniosła 7,9%.

Aktualnie pięć składowych wskaźnika oddziałuje w kierunku jego spadku, zapowiadając tym samym dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Ich oddziaływanie nie jest bardzo silne, ale wpływ zmiennych zapowiadających wzrost stopy bezrobocia jest wręcz znikomy, wskazano też w materiale.

"Ogólny klimat koniunktury w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych był w lutym br. oceniany pozytywnie. Nastąpiła poprawa formułowanych ocen w ujęciu miesięcznym, oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ocenom tym towarzyszyły pozytywne opinie dotyczące ogólnego stanu gospodarki, co wspólnie miało przełożenie na stosunkowo pozytywne prognozy dotyczące zmian wielkości zatrudnienia" - czytamy w raporcie.

W lutym nieznacznie przeważyła liczba przedsiębiorstw prognozujących wzrost zatrudnienia nad tymi zapowiadającymi zwolnienia, i choć różnice te są niewielkie, to od pięciu miesięcy nieznacznie przeważają prognozy pozytywnych zmian. W przekroju wielkości przedsiębiorstw, przyjęcia do pracy oczekiwane są głównie w dużych firmach (250 i więcej pracujących), i to w dość znaczący sposób, a także w mniejszym zakresie w średnich firmach. Małe przedsiębiorstwa (do 49 pracowników) zapowiadają zwolnienia.

W ujęciu branżowym największe pozytywne zmiany przewidywane są w branży motoryzacyjnej, a następnie przy produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, oraz przy produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych. Redukcje zatrudnienia zapowiadają głównie producenci odzieży oraz wyrobów tekstylnych.

"W lutym podstawowe strumienie przepływów pracowników i bezrobotnych obrazowały stosunkowo pozytywną rotację na rynku pracy. W porównaniu do stycznia br., mniej osób rejestrowało się jako bezrobotne. Podobna liczba osób podjęła zatrudnienie, głównie dzięki zwiększonej liczbie ogłoszeń publikowanych w Internecie (liczba ofert pracy napływających do PUP-ów nie zmieniła się)" - napisało też BIEC.

W lutym, w porównaniu do stycznia br., w urzędach zarejestrowało się o około 30 tys. mniej osób bezrobotnych (spadek na poziomie blisko 15%). W 2016 następował systematyczny spadek wielkości strumienia napływu do zasobu bezrobocia (zaburzony krótkookresowymi wahaniami). "Trudno na razie wskazać czy w 2017 będzie występowała kontynuacja tej tendencji, choć w porównaniu do okresu styczeń ? luty 2016 roku, w bieżącym roku napływ jest średnio o około 15% mniejszy" - skomentowało Biuro.

Wielkość odpływu z bezrobocia do zatrudnienia nie podlega tak klarownym średniookresowym zmianom jak strumień napływu do bezrobocia, wskazano także. W lutym pracę znalazło o blisko 8 tys. więcej osób niż w styczniu br. (wzrost na poziomie 8,5%). Jednocześnie strumień ten był mniejszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (o 15%). Liczba bezrobotnych, którzy miesięcznie podejmują zatrudnienie oscyluje od 2013 roku wokół pułapu 100 tys. osób.

Liczba ofert pracy kierowanych do urzędów pracy nie uległa zmianie w ujęciu miesięcznym, ale od listopada ubiegłego roku strumień ten utrzymuje się na rekordowym poziomie co najmniej 150 tys. ofert zatrudnienia publikowanych miesięcznie w urzędach pracy.

"Liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy zmalała w lutym br. o około 2%, takie tempo spadku utrzymuje się od około pół roku. Jednocześnie zmalała wielkość wybranych frakcji bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, głównie młodych bezrobotnych, oraz długotrwale bezrobotnych" - oceniło Biuro.

Według najnowszych danych (za styczeń bieżącego roku) wielkość agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków z tytułu bezrobocia zmalała o ponad 2%. Agregatowa kwota wypłaconych świadczeń systematycznie maleje od pewnego czasu (poza lekką korektą w okresie sierpień ? wrzesień 2016 roku), ale ostatni tak duży spadek odnotowano w lipcu ubiegłego roku, podano też w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.