Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Polski Holding Nieruchomości (PHN) zakłada w aktualizacji strategii osiągnięcie wartości godziwej portfela nieruchomości na poziomie 6 mld zł w 2023 roku (z 2,5 mld zł na koniec 2016 r.), podała spółka.

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w marcu br. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 213 mln zł - były one wyższe o ok. 1,6% niż uzyskane rok wcześniej, podała spółka.

Huta Bankowa - spółka zależna Alchemii - otrzymała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do 28,2 mln zł dofinansowania na projekt walcowania prętów długich wielkogabarytowych z obróbką bezpiecową, podała Alchemia.

Polska Spółka Gazownictwa - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - planuje wydać ponad 260 mln zł na inwestycje w województwie świętokrzyskim w najbliższych latach, podała spółka.

Orfe, akcjonariusz Wirtualna Polska Holding i podmiot zależny prezesa grupy Jacka Świderskiego, zgłosił kandydaturę Piotra Waltera na członka rady nadzorczej spółki, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie zwołane na 26 kwietnia.

Grupa Vantage Development sprzedała 253 lokale w I kwartale br., co oznacza wzrost o 1,2% r/r, podała spółka. Jednocześnie grupa wydała w tym okresie 181 lokali.

Valivala Holdings B.V., spółka zależna Ferrovial Agroman International, sprzedała 1 mln akcji Budimeksu, co skutkuje zmniejszeniem udziału w spółce z 59,06% do 55,14%, podał Budimex.

Rada wierzycieli Hawe Telekom uchwaliła zmianę zarządcę restrukturyzacyjnego na Wiesława Ostrowskiego w miejsce PMR Restrukturyzacje, podano w komunikacie.

Wikana zawarła 70 umów przenoszących własność lokali w I kw. br. wobec 44 rok wcześniej oraz 65 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 51 w pierwszym kwartale 2016 r., podała spółka.

Vistal Gdynia rekomenduje niewypłacanie dywidendy za ub.r. w związku z koniecznością zaangażowania kapitału w działalność inwestycyjną, ale strategia spółki zakłada budowę trwałego potencjału dywidendowego, poinformował prezes Ryszard Matyka.

Aktualna wartość portfela zamówień grupy Vistal Gdynia przekroczyła 0,5 mld zł, co oznacza wzrost o 34% r/r, poinformował prezes Ryszard Matyka. Z tej kwoty 362 mln zł, czyli 72%, zostanie zrealizowane w 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2017 roku przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 466 mln zł i były wyższe o ok. 12% r/r, podała spółka.

Sfinks Polska planuje wydzielić część lokali z sieci Sphinx Restauracje pod nową markę i zamierza otworzyć 12-13 własnych lokali w nowej sieci w okolicach I poł. br., poinformował prezes Sfinks Polska Sylwester Cacek.

Zarząd Open Finance w związku z niedojściem do skutku emisji akcji serii E rozważa skierowanie akcji nowej emisji do inwestorów, którym przysługiwało roszczenie o zwrot ceny emisyjnej akcji serii E, podała spółka.

PGNiG Termika może wkrótce podjąć decyzję w ramach przetargu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

Maxcom złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformowała spółka.

PGNiG Termika jest nadal zainteresowana przejęciami aktywów ciepłowniczych na terenie Polski, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

Polska Grupa Górnicza (PGG) w ciągu najbliższych miesięcy ma rozpocząć przygotowanie do wejścia na giełdę. PGNiG Termika liczy na możliwość zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych w ciągu kilku lat, poinformował prezes PGNiG Termika Wojciech Dąbrowski.

Grupa Neuca będzie współpracowała z firmą Kamsoft, dostarczającą rozwiązania informatyczne na rynek medyczny, poinformowała spółka. Partnerstwo pomoże zwiększyć efektywność działań w obszarze opieki zdrowotnej, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2017 wyniosły ponad 317 mln zł i były wyższe o 50,2% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń - marzec br. wyniosły ok. 721 mln zł i były wyższe o 34,8% niż rok wcześniej.

Lokum Deweloper odnotował sprzedaż 117 lokali w I kw. 2017 r. wobec 172 rok wcześniej, podała spółka. W tym samym czasie spółka rozpoznała w wyniku 15 lokali wobec 96 w pierwszych trzech miesiącach 2016 roku.

Capital Park pracuje nad emisją euroobligacji na 25 mln euro, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk.

Grupa Energa uruchomiła w Gdańsku usługę wynajmu samochodów, w której dostępne są auta elektryczne, poinformowała spółka. To pierwsza taka usługa w Polsce, a carsharing jest dostępny dla firm - rezydentów kompleksu biurowego Olivia Business Centre, podano również.

Oddział korporacyjny PKO Banku Polskiego (PKO BP) w Pradze rozpoczął dziś działalność. PKO Bank Polski, Czech Branch chce być bankiem pierwszego wyboru dla polskich spółek działających na rynku czeskim oraz bramą dla czeskich spółek wchodzących na rynek polski, podał bank.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowania o uznanie za niedozwolone klauzul stosowanych przez BGŻ BNP Paribas, BZ WBK i Bank Millennium, podał urząd. Działania UOKiK dotyczą niejasnych zasad ustalania kursów walut.

Orco Property Group odnotowało 164,25 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 20,47 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Konsorcjum Stali zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2016 w wysokości 43,51 mln zł w całości na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. Jednocześnie zarząd zarekomendował przeznaczenie niepodzielonego zysku netto za lata 2014-2015 w wysokości 3,45 mln zł w całości na kapitał zapasowy, jak również pokrycie dotychczas niepokrytej straty netto za lata ubiegłe 2008-2012 w wysokości 5,61 mln zł w całości z kapitału zapasowego, podano także.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) najprawdopodobniej wypłaci dywidendę za 2016 r., wynika z wypowiedzi prezesa, współzałożyciela i istotnego akcjonariusza Jakuba Barana.

Kopex przekazał do PKO banku Polskiego, pełniącego funkcję agenta płatności i agenta zabezpieczeń, środki w celu dokonania przedterminowej spłaty całkowitego zadłużenia z tytułu transzy C w łącznej kwocie 142,56 mln zł, poinformowała spółka.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 21,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 8,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 23,59 mln zł, czyli wzrósł o 31% r/r.

Uzyskany w 2016 r. szacowany wynik finansowy netto Próchnika wynosi 282 tys zł, poinformowała spółka.

Vistal Gdynia odnotował 8,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 14,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jan Maciejewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Sygnity z dniem 31 marca 2017 roku, poinformowała spółka. Rada nadzorcza wskazała wiceprezesa ds. finansowych Jakuba Leśniewskiego jako pełniącego obowiązki prezesa od dnia 1 kwietnia 2017 r. do czasu powołania nowego prezesa, podano także.

Cele strategiczne Grupy Sfinks Polska na lata 2017-2022 w zakresie parametrów finansowych to osiągnięcie średniego wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI) na poziomie 25%, wskaźnika dług finansowy/EBITDA na poziomie wyników skonsolidowanych w wysokości 3,5x oraz osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika EBITDA/przychody na poziomie 15%, podała spółka.

AmRest podpisał umowę inwestycyjną z niemiecką Delivery Hero i polską Restaurant Partner Polska (RPP, prowadzącą platformę PizzaPortal.pl) w sprawie nabycia przez AmRest nowo wyemitowanych udziałów w RPP od Delivery Hero, podała spółka. Ponadto AmRest rozpocznie współpracę z serwisami zarządzanymi przez Delivery Hero w Czechach i na Węgrzech - DameJidlo.cz i NetPincér.hu, co wzmocni kanał sprzedaży z dostawą do domu w portfelu AmRest.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem