Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Alumetal odnotował 89,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 74,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Raportowany zysk netto w 2016 rok był rekordowo wysoki w historii Grupy i wyniósł 89,9 mln zł, co oznacza wzrost o 20% w stosunku do 2015 roku, kiedy to zysk netto wyniósł 74,7 mln zł. W porównaniu do 2011 roku zysk netto wzrósł o 105%" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 92,71 mln zł wobec 86,43 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk EBITDA wyniósł 115,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do 2015 roku. Głównymi czynnikami, które pozytywnie wpłynęły na uzyskanie najlepszych w historii Grupy Alumetal rezultatów, było ograniczenie ilości sprzedaży do tych gatunków wyrobów, gdzie występowała dobra relacja pomiędzy cenami sprzedaży stopów a cenami zakupu złomów oraz pozytywne efekty inwestycji w obszarze metal management i product mix zrealizowanych w latach 2014-2016" - podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 271,84 mln zł w 2016 r. wobec 1 441,89 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy Alumetal spadły w 2016 roku o 12%, co wynikało z 3% spadku wolumenu, 8% spadku średniej ceny sprzedaży wyrobów w stosunku do poprzedniego roku (sprzedaż segmentu Pozostałe był wyższa niż w 2015 roku). W porównaniu do 2011 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 57%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 77,45 mln zł wobec 56,26 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2016 roku wydatki inwestycyjne wyniosły aż 108,4 mln zł i były o 129% wyższe niż w 2015 roku. Wzrost poziomu inwestycji wynikał z faktu realizacji w 2016 roku zasadniczej fazy budowy nowego zakładu produkcyjnego na Węgrzech. Struktura tych wydatków kształtowała się następująco:

- 6,2 mln zł nakłady odtworzeniowe i doposażeniowe

- 3,1 mln zł nakłady w sferze metal management

- 99,1 mln zł product mix/zwiększenie mocy produkcyjnych (Węgry).

Zadłużenie odsetkowe netto na koniec 2016 roku było na wyraźnie wyższym poziomie niż w poprzednim roku z powodu istotnego wzrostu wydatków inwestycyjnych i wzrostu zapotrzebowania na majątek obrotowy netto w związku z uruchomieniem produkcji w zakładzie na Węgrzech, a także z wyniku wypłaty dywidendy w wysokości 38,8 mln zł. Pomimo powyższych zjawisk, dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym, wskaźnik Dług netto/EBITDA na koniec 2016 roku kształtował się wciąż na relatywnie niskim poziomie wynoszącym 0,8.

Alumetal podał także, że w związku z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego zarząd podjął decyzję o dokonaniu wyceny aktywa w postaci zwolnienia z CIT w Polsce i na Węgrzech, co pozwoliło usunąć zastrzeżenie audytora z opinii za 2016 rok. Wycena aktywa z tytułu zwolnienia z CIT zwiększyła kapitały własne w 2014 roku i zaowocowała niewielkim negatywny wpływ na zysk netto w 2015 i 2016 roku. Wycena aktywa nie wpływa na poziom realizacji ostatniej transzy programu opcji menadżerskiej.

W kolejnych latach wpływ na zysk netto może być pozytywny (w przypadku ponoszenia wydatków inwestycyjnych kreujących zwolnienie z CIT) jak i negatywny (w przypadku wykorzystania prawa do zwolnienia z CIT). Grupa Alumetal zamierza podawać także zysk znormalizowany (skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu zwolnienia z CIT), a także w konsekwencji rozważa zmodyfikowanie polityki dywidendowej polegające na wypłacie dywidendy w odniesieniu do zysku znormalizowanego począwszy od podziału zysku za rok 2017, podano także.

Wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszącego się do niewykorzystanej pomocy publicznej w formie zwolnienia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosła:

a) na dzień 1 stycznia 2015 roku ? 43 422 341,93 zł,

b) na dzień 31 grudnia 2015 roku ? 40 501 626,73 zł,

c) na dzień 31 grudnia 2016 roku ? 38 359 689,59 zł,

co oznacza następujący wpływ tej wyceny na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Alumetal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku:

- zwiększenie kapitałów własnych w pozycji zyski zatrzymane w kwocie 43 422 341,93 zł na dzień 01 stycznia 2015 roku,

- zmniejszenie skonsolidowanego zysku netto w 2015 roku o 2 920 715,20 zł,

- zmniejszenie skonsolidowanego zysku netto w 2016 roku o 2 141 937,14 zł.

Skutkiem podjętych powyżej działań będzie brak zastrzeżenia w opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Alumetal za rok za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, podkreślono.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem