Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 15,230 mld zł na koniec marca, podał Altus TFI. Miesiąc wcześniej wartość ta wynosiła 15,173 mld zł.

Cena sprzedaży jednej akcji Auto Partner w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów (ABB) została ustalona na poziomie 4,9 zł, poinformowała spółka.

Wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła łącznie 19 438,4 mln zł według stanu na dzień wyceny tj. 31 marca br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 19 442,7 mln zł.

Orbis zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 73,72 mln zł, czyli 1,60 zł na akcję z zysku za 2016 rok, podała spółka.

Spółka PGE EJ 1, wchodząca w skład Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), poinformowała o rozpoczęciu badań lokalizacyjnych i środowiskowych na terenie gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino w województwie pomorskim, związanymi z przygotowaniami do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, podała spółka.

LC Corp sprzedał 741 mieszkań netto w I kw. 2017 roku wobec 461 rok wcześniej, podała spółka.

Wittchen otrzymał decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej, na podstawie której utrzymana została w mocy decyzja dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z 27 października ub.r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2011, podał Wittchen. Łączna kwota zobowiązania podatkowego, wynikająca z otrzymanej decyzji może wynieść 6 mln zł plus odsetki, z czego 2,1 mln zł plus odsetki jest wymagalne na mocy otrzymanej decyzji. Spółka zapowiada wniesienie skargi kasacyjnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zarząd Bowim rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 1,83 mln zł, tj. 0,10 zł na akcję, z zysku za 2016 rok, podała spółka.

P.A. Nova BT, spółka zależna P.A. Nova, zawarła umowę nabycia nieruchomości w Bad Staffelstein (Niemcy), o powierzchni 4,5 tys. m2 za 0,95 mln euro, podała spółka.

Geotrans chce osiągnąć kapitalizację na poziomie co najmniej 12 mln euro (pow. 10 zł/akcja) i zbudować bazę kapitałową m.in. przez wypracowane zyski z działalności, wynika z opublikowanej strategii na lata 2017-2020.

Echo Polska Properties (EPP) w czasie przyspieszonego book-buildingu (ABB) na giełdzie w Johannesburgu pozyskała 2,2 mld ZAR, czyli ok. 150 mln euro, podała spółka. EPP uplasowała 118 918 918 nowych akcji po cenie 18,50 randów za akcję.

Alumetal widzi możliwość poprawy wyników finansowych w ujęciu rocznym w 2017 r., poinformował prezes Szymon Adamczyk. Według niego, sprzyjać jej będzie m.in. oczekiwana poprawa marży dla stopu 226 w tym roku.

Capital Park planuje zakończyć gdański projekt Neptun House z hotelem Hampton by Hilton na początku przyszłego roku, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk.

Erbud zawarł kontrakt na budowę szpitala w Jarosławiu o wartości 17,9 mln zł, poinformowała spółka. Zakończenie kontraktu przewidziano na 5 lutego 2018 r.

Polwax zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2016 w wysokości 20,87 mln zł w całości na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.

Do mobilnych wpłatomatów Idea Banku klienci wpłacili w marcu rekordową kwotę 51,5 mln zł, co oznacza wzrost o 418% w skali roku i o 38% m/m. Liczba przeprowadzonych transakcji wyniosła 6 340 i była prawie czterokrotnie wyższa niż w marcu 2016 roku, podał Idea Bank. W I półroczu liczba mobilnych wpłatomatów wzrośnie o kolejnych 18 urządzeń.

Wielton uruchomi w Polsce fabrykę naczep i przyczep chłodniczych, w związku z planem wejścia na ten rynek, poinformował prezes Mariusz Golec. Spółka celuje w sprzedaż 700 szt. chłodni w 2020 r., osiągając tym samym 2% udziału w rynku UE.

Grupa Robyg podtrzymuje plan uznania w tym roku w przychodach ok. 2 500 lokali (po uznaniu szacunkowo 320 lokali w I kwartale 2017 r.) oraz przewiduje "znaczący wzrost" przekazań w 2018 roku, podała spółka.

Gorenje rozważa emisję obligacji w celu dywersyfikacji źródeł finansowania i refinansowania długoterminowego zadłużenia, poinformowała spółka. Subskybcja ma zakończyć się do połowy maja br., podano także.

Vigo System wypracował 6,3 mln zł przychodów w I kw. 2017 r., tj. o blisko 35% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r., podała spółka.

Konsorcjum firm ZUE, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie" oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol podpisało umowę z Zarządem infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) na wykonanie robót dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie", podało ZUE.

Artifex Mundi odnotowało 5,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 7,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Master Pharm odnotował 7,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 8,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan spadła o 2% r/r i wyniosła ok. 121 mln zł w I kw. 2017 r., podała spółka.

Erne Ventures podpisał list intencyjny oraz objął udziały w spółce Fat Dog Games (dawniej Dopamine sp. z o.o.), podała spółka. Planowane jest jej przekształcenie w spółkę w akcyjną oraz wprowadzenie na giełdę.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Monnari Trade wyniosła ok. 53,2 mln zł w I kw. br., co oznacza wzrost o 2,7% r/r, podała spółka.

Spółki z grupy Robyg uznały w przychodach szacunkowo 320 lokali w I kwartale 2017 r., podała spółka.

Atal sprzedał 676 lokali w I kwartale 2017 roku, co oznacza wzrost o 34% r/r, podała spółka. W marcu 2017 sprzedaż wyniosła 269 lokali - to najwyższy miesięczny rezultat w historii spółki, podkreślił Atal. Deweloper podtrzymał też cel zwiększania sprzedaży r/r w tym roku.

Akcjonariusze Synthosu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 8 maja o upoważnieniu zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia, podał Synthos. Łącznie na buy-back może zostać przeznaczone 1 754,7 mln zł.

Alumetal rekomenduje przeznaczenie 44,91 mln zł z zysku za 2016 r. (wynoszącego 77,45 mln zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 2,92 zł na akcję, podała spółka.

PKN Orlen podpisał z Basell Orlen Polyolefins (BOP) umowę, na dostawę propylenu w wysokości 100 tys. ton rocznie. Dostawy propylenu - o wartości ok. 350 mln zł rocznie - rozpoczną się w II poł. 2018 r. po oddaniu do użytku budowanej w zakładzie produkcyjnym w Płocku instalacji metatez, podał koncern.

Alumetal odnotował 89,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 74,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - zawarła warunkową umowę nabycia 100% akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od BPH PBK Zarządzanie Funduszami - podmiotu zależnego Banku BPH, podało Altus TFI. Cena sprzedaży, wynosząca 20 mln zł, może jeszcze ulec modyfikacji według ustalonego mechanizmu.

Strategia Wieltonu na lata 2017-2020 zakłada przeznaczanie na dywidendę 25-30% rocznego zysku netto, podała spółka.

Strategia Wieltonu na lata 2017-2020 zakłada 110 mln zł nowych inwestycji i 50 mln zł inwestycji odtworzeniowych w tym okresie, podała spółka w prezentacji.

Strategia Wieltonu na lata 2017-2020 zakłada na koniec okresu 2,4 mld zł przychodów przy sprzedaży na poziomie 25 tys. naczep i przyczep wobec 12,9 tys. w 2016 r., podała spółka w prezentacji. Dokument zakłada także 8% marży EBITDA w 2020 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.