Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Skonsolidowane przychody Grupy Baltona wyniosły 85,34 mln zł w I kw. br. i były wyższe o 15% r/r, podała spółka.

Bank Handlowy ocenia, że jego skonsolidowany zysk netto za I kwartał 2017 roku "istotnie odbiega od wyników z poprzednich kwartałów" i szacuje, że sięgnął on ok. 60 mln zł, podał bank.

ZPC Otmuchów zdecydował, że po dokonaniu operacji księgowych ich łączny wynik będzie skutkować pomniejszeniem wyniku finansowego za 2016 r. odpowiednio: o 2,2 mln zł na poziomie jednostkowym oraz 5,6 mln zł poziomie skonsolidowanego sprawozdania grupy, podał Otmuchów.

Prezes Rafał Jerzy oraz wiceprezes Sławomir Winiecki złożyli radzie nadzorczej Projprzemu swoje rezygnacje z pełnienia funkcji w zarządzie z dniem 11 kwietnia br. bez podania przyczyny, poinformowała spółka. Funkcję prezesa od 11 kwietnia będzie pełnił Piotr Szczeblewski, a wiceprezesa - Dariusz Szczechowski.

Polwaks podpisał umowę na głównego realizatora inwestycji strategicznej (GRI) pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych" wraz z instalacjami pomocniczymi zlokalizowanej w Czechowicach Dziedzicach ze spółką Orlen Projekt, podała spółka.

Liczba kart sportowych Benefit Systems wzrosła o 22,1% r/r do 867,3 tys. sztuk na koniec I kw., podała spółka.

i2 Development zawarł umowę kupna użytkowania wieczystego działki we Wrocławiu za 1 375 140 mln zł, poinformowała spółka.

Zarząd Enter Air zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 9,65 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 13,8 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, podała spółka.

Erbud zawarł dwie umowy, o łącznej wartości ok. 81 mln zł netto, na realizacje dwóch budynków mieszkalnych i jednego mieszkalno-hotelowego wraz z infrastrukturą w Krakowie, podała spółka.

Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy kapitałowej J.W. Construction Holding za I kwartał 2017 r. wynosi ok. 140 sztuk wobec 128 sztuk rok wcześniej, podała spółka.

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock (spółki w 48,66% zależnej od Mostostalu Warszawa), warta 26,99 mln zł netto, została uznana przez Ministerstwo Obrony Narodowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego za najkorzystniejszą w postępowaniu na "Budowę i modernizację składu MPS-1", podała spółka.

Capital Park planuje otwarcie parku handlowego ETC Swarzędz po rewitalizacji pod koniec lata, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) udzielił Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń (PZU) bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w formie nabycia pakietu akcji Banku Pekao od UniCredit, podał ubezpieczyciel.

Zarząd Inpro zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję z zysku za 2016 rok, podała spółka.

MCI.Private Ventures ma zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie spółki ATM, podał Urząd.

Uniwheels uznał cenę w wezwaniu skorygowaną w górę do 236,07 zł za odpowiadającą wartości godziwej, a zarząd rekomenduje akcjonariuszom zaakceptowanie wezwania, poinformowała spółka.

Gino Rossi odnotowało 5,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bumech złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie popełnienia przestępstw w związku z przekazaniem spółce informacji o nabyciu akcji spółki przez China Coal Energy, poinformowała spółka.

Zarząd Wittchen zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 15,04 mln zł z zysku netto za 2016 r. (wynoszącego 18,36 mln zł) na dywidendę, podała spółka.

Immofinanz odnotował 26,9 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, z wyłączeniem Rosji, w skróconym roku finansowym 2016 (maj-grudzień 2016) wobec 60,7 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atal prognozuje 175?190 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r., podała spółka. Ponadto Atal zakłada kontraktację w przedziale 2 700-2 900 mieszkań i 2 500?2 700 przekazań na ten rok.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem