Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2,36% skontrolowanych próbek paliw płynnych w ub.r., czyli nieznacznie mniej niż w 2015 r., kiedy odsetek nieprawidłowości po raz pierwszy spadł poniżej 3%, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

"W przypadku losowo pobranych próbek paliw ciekłych wymagań nie spełniało 2,36%. Inaczej niż w latach ubiegłych, nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny (1,9%) niż oleju napędowego (2,64%). Próba losowa była taka sama, jak w poprzednim roku: łącznie przebadano 933 próbek pobranych na 933 stacjach" - czytamy w komunikacie.

Największe nieprawidłowości stwierdzono w województwach: mazowieckim - 4,1%, lubelskim - 4% i łódzkim - 3,51% zbadanych próbek. Żadna z próbek pobranych losowo w woj. lubuskim nie została zakwestionowana, podano także.

"Przeprowadzone w 2016 r. losowe badania jakości gazu skroplonego (LPG) wykazały nieprawidłowości w przypadku 1,42% sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 2,63%)" - czytamy w komunikacie.

Jak co roku, Inspekcja Handlowa prowadziła również doraźne kontrole stacji, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. Z pobranych 693 próbek oleju napędowego i benzyny na 613 stacjach zakwestionowano 5,63% (rok wcześniej było to 9,45%), podano także.

"W 2016 r. IH wydała 13 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych niespełniających norm oraz przekazała do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 79 stacji paliw i hurtowni, gdzie stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów ustawy prawo energetyczne. Prezes URE ma kompetencje do zakazania sprzedaży paliwa tym przedsiębiorcom, którzy naruszają warunki koncesji" - czytamy w komunikacie.

Inspekcja Handlowa skierowała ponadto 53 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur. Dotychczas wszczęto postępowania w 33 przypadkach, z których do sądów skierowano jeden akt oskarżenia, 22 sprawy umorzono m.in. z powodu braku znamion przestępstwa, a w pięciu przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania. 4 zawiadomienia nie zostało jeszcze rozpatrzone przez prokuratury i sądy, podano także.

"Kontrole jakości paliw są realizowane w bieżącym roku w tym samym zakresie. Od początku roku do 24 marca br. w zakresie paliw ciekłych pobrano i zbadano łącznie 449 próbek paliw, w tym 245 próbek ON i 204 próbki benzyn. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że 14 próbek paliw ciekłych (t.j. 3,11%) nie spełniało wymagań jakościowych, w tym 7 próbek ON (2,86%) i 7 próbek benzyn (3,43%)" - czytamy w komunikacie

W przypadku gazu skroplonego (LPG) do 31 marca br. pobrano i zbadano 93 próbki. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że 3 próbki gazu (LPG) nie spełniały obowiązujących wymagań, co stanowi 3,23%, podano również.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.