Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.04.2017 (ISBnews) - Biomed-Lublin w związku z przygotowywaniem sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz planowanym zbyciem nieruchomości nieoperacyjnych, podjął decyzję o dokonaniu zmiany polityki rachunkowości w zakresie ujęcia zaktualizowanych wartości nieruchomości uznanych za inwestycyjne oraz aktualizacji wartości zapasów, czego efektem jest ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów na łączną kwotę 16 396 507 zł, poinformowała spółka.

"W sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2016, zostaną ujęte następujące odpisy:

* odpis wartości zapasu towarów gotowych - 8 909 332 zł, z czego 8 277 689 zł dotyczy zapasu immunoglobuliny Nanogy

* odpis wartości zapasu produkcji w toku - 210 224 zł,

* odpis wartości należności z tytułu dostaw i usług - 493 103 zł,

* odpis wartości nieruchomości w Mielcu - 6 783 848 zł" - czytamy w komunikacie.

We wcześniejszych raportach okresowych za 2016 r. przekazywanych przez spółkę został zawarty wpływ odpisu aktualizującego wartość zapasu towarów gotowych w kwocie 3 835 303 zł. Dodatkowy, odpis wartości zapasów, przede wszystkim immunoglobuliny Nanogy, został dokonany w związku ze zbliżającym się terminem przydatności do użycia i koniecznością przekwalifikowania ich do celów niemedycznych, podano również.

"Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów obciążają wynik finansowy za 2016 r., jednak nie mają wpływu na wartość przepływów gotówkowych spółki" - podkreślono także.

Spółka wyodrębniła nieruchomości, których nie użytkuje i planuje ich sprzedaż, a następnie wyceniła je według wartości godziwej, której wyznacznikiem są wstępne umowy sprzedaży lub dostępne operaty szacunkowe. Dzięki takiej wycenie nieruchomości zaliczonych do inwestycji, ich wartość bilansowa wzrosła o 5 677 515 zł. Spółka ujęła tę różnicę w pozostałych przychodach operacyjnych, co pozytywnie wpłynęło na wynik finansowy za 2016 r. Korekty wartości nieruchomości przedstawią ich wartość rynkową oczekiwaną w potencjalnych transakcjach sprzedaży, podsumowano.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Jako jedyna polska firma Biomed-Lublin zajmuje się frakcjonowaniem osocza. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2015 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.