Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 10,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 8,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pomimo wzrostu przychodów skonsolidowany wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej był ujemny i wyniósł (10 736) tys. zł, wobec straty (8 681) tys. zł odnotowanej w roku 2015. Przyczyną ujemnego wyniku wykazanego przez Grupę w roku 2016 była wysoka strata operacyjna spółki zależnej ZRUG Zabrze S.A. odnotowana przed jej inkorporacją do STALPROFIL S.A. (w okresie styczeń - listopad 2016r.), a także utworzenie odpisów i rezerw przez tą spółkę na łączną kwotę: 16 443 tys. zł" - napisał prezes Jerzy Bernhard w liście dołączonym do raportu rocznego.

Strata operacyjna wyniosła 5,52 mln zł wobec 10,37 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 800,3 mln zł w 2016 r. wobec 649,89 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Stalprofil S.A. w 2016 r. wypracowała przychody ze sprzedaży w kwocie 800 295 tys. zł, czyli na poziomie o 23% wyższym, niż w 2015r. Wzrost ten wynikał z wyższych r/r przychodów Grupy w obu segmentach: o 7% w segmencie stalowym i o ponad 49% segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu. Utrzymaliśmy silną pozycję Grupy na rynku krajowym oraz na rynku Unii Europejskiej, który jest naszym głównym zagranicznym rynkiem zbytu. Wartość sprzedaży Grupy na rynki zagraniczne wzrosła o 17,5% i wyniosła ponad 84 981 tys. zł. Głównymi odbiorcami zagranicznymi Grupy w roku 2016 były Niemcy, Litwa, Czechy, Estonia, Węgry, Słowacja, Łotwa, Rumunia, Szwecja" - czytamy dalej w liście.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 8,97 mln zł wobec 2,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem