Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - Natychmiast po uprawomocnieniu się decyzji o unieważnieniu pierwszego przetargu na realizację drogi ekspresowej S14 (Zachodniej Obwodnicy Łodzi) zostanie ogłoszony nowy przetarg w systemie "optymalizuj i buduj", podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Dzięki temu podpisanie umowy na realizację drogi będzie możliwe na początku 2018 r., natomiast oddanie trasy do użytku jest planowane na 2021 r.

"Zachodnia Obwodnica Łodzi to ważne wyzwanie i istotna dla mieszkańców regionu inwestycja. Dlatego podjęliśmy działania na rzecz jak najszybszego skierowania jej do realizacji. Decyzja o unieważnieniu dotychczasowego przetargu, w którym oferty znacząco przekroczyły wartość kosztorysową tego zadania była niełatwa, ale konieczna. Skupiamy się na tym, aby nowy przetarg został wkrótce ogłoszony" ? powiedział wiceminister Jerzy Szmit, cytowany w komunikacie.

Po przyjęciu przez Radę Ministrów 8 września 2015 r. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 2 października 2015 r. został ogłoszony przetarg na budowę S14 w systemie tradycyjnym. Oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekroczyły jednak całkowitą wartość zadania o 264 mln zł. Średni koszt kilometra Zachodniej Obwodnicy Łodzi określony w szacunkach GDDKiA wyniósł ok. 62 mln zł, a po zwiększeniu wartości byłoby to już ponad 72 mln zł za kilometr, przypomina resort.

"W ramach obecnego Programu Budowy Dróg Krajowych, który przyjęto 8 września 2015 r., na inwestycje o wartości prawie 200 mld zarezerwowanych zostało zaledwie 107 mld zł. Już teraz deficyt wynosi więc ponad 90 mld zł. Znaczące wzrosty wartości poszczególnych zadań tylko pogłębiłyby ten problem" - podkreśla MIB.

Na podstawie analizy oraz wymaganych standardów projektowania Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uznało, że zadanie, do realizacji którego zostali zaproszeni oferenci w ramach przetargu, jest przewymiarowane. Konieczne będzie wprowadzenie szeregu zmian:

- skorygowanie niwelety drogi, co będzie skutkowało zoptymalizowaniem rozdziału mas ziemnych,

- zmiana konstrukcji nawierzchni (przy zachowaniu okresu trwałości), wzmocnień i posadowienia fundamentów obiektów inżynierskich,

- zmiana sposobu wzmocnienia podłoża,

- ujednolicenie konstrukcji obiektów inżynierskich,

- analiza zasadności realizacji wszystkich zakładanych wcześniej węzłów, podano także.

"Zadaniem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jest dbałość o jak najbardziej efektywne wydatkowanie środków publicznych. Za kwotę, którą należałoby dołożyć do realizacji Zachodniej Obwodnicy Łodzi można byłoby zbudować dużą obwodnicę (np. Kołbieli czy Niemodlina) bądź kilka mniejszych (np. Zatora, Nowego Sącza, Chełmca, Myśliny i Łochowa)" - podsumowano.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.