Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 410,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 105,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 576,5 mln zł wobec 137,77 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Lotos wykazała w I kw. 2017 roku zysk operacyjny w wysokości 576,5 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 404,3 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 182,4 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości -10,2 mln zł (głównie korekta niezrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej). Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO) za I kw. 2017 roku, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 682,1 mln zł" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 447,3 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 3 935,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. wyniósł 353,71 mln zł wobec 158,36 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na wyniki finansowe grupy kapitałowej Lotos w I kw. 2017 roku największy wpływ miały:

Surowce i produkty:

- segment produkcji i handlu

wyższy ok. 12,7% r/r poziom modelowej marży rafineryjnej wpłynął na wypracowanie oczyszczonego zysku EBITDA LIFO w I kw. 2017 roku w segmencie produkcji i handlu na poziomie 427,2 mln zł (+11,6% r/r)

- segment wydobywczy

wynik operacyjny segmentu wydobywczego został wsparty wzrostem r/r notowań ropy naftowej o 58,6% r/r oraz gazu ziemnego wg UK National Balancing Point o 37,2%, w rezultacie oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego, mimo stopniowo obniżającego się wolumenu produkcji na skutek sczerpywania aktualnie eksploatowanych złóż węglowodorów, osiągnął poziom 265,5 mln zł (+70,2% r/r)

Kursy walut:

- nieco wyższy r/r (2,5%) średniokwartalny kurs dolara wsparł pozytywny wpływ wyższych cracków na średnie destylaty na wyniki segmentu produkcji i handlu

- spadek kw/kw kursu dolara na koniec I kwartału 2017 poskutkował dodatnimi różnicami kursowymi z przeszacowania zadłużenia" - czytamy w raporcie.

Wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży segmentu wydobywczego w I kw. 2017 roku o 25,2% r/r jest efektem wyższego o 58,6% średniokwartalnego notowania ropy Brent Dtd, wyższego o 37,2% średniokwartalnego notowania gazu ziemnego UK NBP oraz wyższego o 2,5% średniokwartalnego kursu dolara. Wzrost ten został złagodzony na skutek spadku o 23,3% wolumenu sprzedaży segmentu związanego między innymi z postojem remontowym w rafinerii gdańskiej i niższym zapotrzebowaniem na ropę oraz schyłkowym profilem wydobycia ze złóż norweskich. Zbliżony poziom przychodów ze sprzedaży w porównaniu z IV kw. 2016 roku to przede wszystkim efekt niższego o 16,7% wolumenu sprzedaży segmentu oraz wyższego o 9,3% średniokwartalnego notowania ceny ropy Brent Dtd., wyjaśniono w raporcie.

Oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego za I kw. 2017 roku jest o 20,2% wyższy od oczyszczonego wyniku EBITDA segmentu za IV kw. 2016 roku i o 70,2% wyższy od oczyszczonego wyniku EBITDA w I kw. 2016 roku. Wzrost oczyszczonego zysku EBITDA jest głównie efektem wzrostu notowań ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wyższego kursu dolara, czytamy dalej.

Natomiast wyższe o 38,8% przychody ze sprzedaży segmentu produkcji i handlu r/r są efektem wyższej średniej ceny sprzedaży netto mimo spadku o 5,9% wolumenu sprzedaży. Średnia cena sprzedaży netto w segmencie produkcji i handlu w I kw. 2017 roku wyniosła 2.280 zł/t i wzrosła r/r o 47,5% na skutek przede wszystkim wyższych notowań produktów naftowych na rynkach światowych oraz wyższego średniokwartalnego kursu USD/PLN.

Spadek przychodów ze sprzedaży segmentu produkcji i handlu w I kw. 2017 roku vs. IV kw. 2016 roku (-15,2%) związany był głównie z niższym o 23,1% wolumenem sprzedaży, złagodzony częściowo wyższą o 10,3% średnią ceną sprzedaży netto.

Oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu w I kw. 2017 roku wyniósł 427,2 mln zł, tj. o 32,8% mniej niż w poprzednim kwartale i o 11,6% więcej niż w kwartale porównywalnym poprzedniego roku.

"Główne przyczyny spadku wyniku operacyjnego (kw/kw) to spadek wolumenu sprzedaży związany z przeprowadzonym od 3 marca 2017 roku postojem remontowym 'Wiosna 2017', koszty remontu, poniesione w raportowanym okresie w wysokości 63 mln zł (w tym 20 mln zł kosztów amortyzacji części zamiennych) oraz niższe marże z notowań produktów. Modelowa marża rafineryjna spadła ( kw/kw) o 10,9%.

Wzrost modelowej marży rafineryjnej (r/r) o 12,7% był główną przyczyną wzrostu o 11,6% oczyszczonego wyniku EBITDA LIFO w porównaniu z I kw. 2016 roku" - czytamy dalej.

Liczba stacji paliw w okresie I kw. 2017 nie zmieniła się i pozostała na poziomie z końca 2016 roku, tj. 487 stacji paliw. W porównaniu do stanu na 31 marca 2016 roku nastąpił wzrost (+10) liczby stacji paliw CODO. O 9 obiektów wzrosła liczba stacji partnerskich DOFO w segmencie ekonomicznym LOTOS Optima.

W I kw. 2017 roku obszar detaliczny wykazał zysk operacyjny w wysokości 2,2 mln zł. Spadek zysku kw/kw wynika z niższego wolumenu (sezonowy spadek sprzedaży) i niższej marży jednostkowej na sprzedaży paliw, podano także.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem