Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - CCC odnotowało 306,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 259,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Rok 2016 był bez wątpienia przełomowy w historii Grupy CCC. Ustanowiliśmy w nim nowe rekordy na różnych polach działalności, zarówno operacyjnych jak i finansowych [...] Dynamiczny wzrost powierzchni handlowej w ostatnich latach w połączeniu ze świetnym przyjęciem naszych kolekcji przez klientów i skuteczną kampanią marketingową pozwoliły nam też w zeszłym roku na skokową poprawę wyników finansowych. Przychody Grupy po raz pierwszy w historii przekroczyły 3 mld zł, a zysk netto 300 mln zł, rosnąc o odpowiednio 38% i 22% licząc rok do roku" - napisał prezes Dariusz Miłek w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 373,4 mln zł wobec 256,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży Grupy wzrósł o 32,7% i wyniósł w 2016 r. 1 680,1 mln zł. "Wyższa dynamika wzrostu kosztu własnego sprzedaży +44,6% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży +38,1% spowodowała obniżenie marży brutto na sprzedaży o 2,2 pkt proc. względem roku poprzedniego. Wyższa dynamika kosztu własnego niż przychodów związana jest m.in. z funkcjonowaniem kanału e-commerce, który realizuje marżę brutto na poziomie 42,6%. Marża w segmencie sprzedaży detalicznej wyniosła w 2016 r. 54,9% i była niższa o 1,0 p.p. w stosunku do roku ubiegłego" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 185,3 mln zł w 2016 r. wobec 2 307 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w 2016 r. wyniosły 3 185,3 mln zł, co stanowi wzrost o 878,3 mln PLN (38,1%) w stosunku do roku poprzedniego. Na wzrost sprzedaży zasadniczy wpływ miał rozwój działalności i ekspansja na poszczególnych rynkach detalicznych, w szczególności w Polsce. Ogółem przychody ze sprzedaży detalicznej w 2016 r. stanowiły 86,0% całości sprzedaży od klientów zewnętrznych, przy 5,0% sprzedaży hurtowej oraz 9,0% sprzedaży e-commerce. Największym rynkiem sprzedaży wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w 2016 r. wyniósł 53,0% w porównaniu z 62,3% w 2015 r. Względem roku poprzedniego, przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych wzrosły na wszystkich rynkach" - czytamy w raporcie.

Ogółem, w odniesieniu do opisywanych lat, wzrost sprzedaży w porównywalnych sklepach wyniósł ? 127,3 mln zł (+8,0%). Wzrosty w placówkach porównywalnych odnotowano w Polsce (+10,4%), krajach Europy Śr.-Wsch. (+4,2%) oraz w krajach Europy Zachodniej (+4,0%).

Grupa utrzymuje wysoką sprzedaż detaliczną na 1m2 ? w ciągu ostatniego roku sprzedaż ta nie zmieniła się w porównaniu z 2015 i wyniosła 6,4 tys. zł/m2 , przy wzroście średniej powierzchni sklepu CCC + 9,6% do poziomu 535 m2. Na wielkość osiąganych przychodów wpływ ma

zmiana sprzedaży w istniejących placówkach oraz zmiany wynikające z otwarcia i zamknięcia placówek detalicznych, podano także.

"W 2016 r. najistotniejszą pozycją kosztową Grupy CCC były koszty funkcjonowania sklepów, które w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 200,2 mln zł (27,4%) do poziomu 931,3 mln zł. Głównym powodem wzrostu kosztów funkcjonowania sklepów był wzrost powierzchni handlowej o 86,3 tys. m2. Wraz z ekspansją rynkową i otwieraniem kolejnych placówek handlowych wszystkie pozycje kosztów funkcjonowania sklepów wzrosły, a najbardziej znaczącą były koszty najmu oraz koszty wynagrodzenia personelu, które stanowiły odpowiednio 41,4% oraz 37,1% łącznych kosztów funkcjonowania sklepów" - czytamy dalej.

"Powierzchnia handlowa Grupy CCC wzrosła w porównaniu z rokiem 2015 o blisko 90 000 metrów kwadratowych (prawie 25%), a nasi klienci mają do dyspozycji o ponad 100 sklepów więcej, dzięki czemu coraz więcej mieszkańców Europy Środkowej ma wygodny dostęp do naszej oferty. Nigdy wcześniej nie zwiększyliśmy tak bardzo powierzchni handlowej w ciągu jednego roku. Łączna powierzchnia działających już w 16 krajach 862 sklepów Grupy wyniosła aż 459 000 metrów kwadratowych. Warto tu nadmienić, iż ponad 70% nowej powierzchni znalazło się poza granicami Polski, a co za tym idzie ? udział powierzchni handlowej w kraju w całkowitej powierzchni naszych sklepów po raz pierwszy w historii spadł w zeszłym roku poniżej 50%" - podano także.

Liczba pracowników zatrudnionych we wszystkich sklepach Grupy CCC na 31 grudnia 2016 r. wyniosła 9 820 i była o 1 073 pracowników wyższa niż na koniec 2015 r. Największy przyrost osób zatrudnionych nastąpił w Europie Zachodniej (tj. w Niemczech oraz w Austrii), oraz w Polsce.

W ujęciu jednostkowym zysk netto CCC w 2016 r. wyniósł 58,5 mln zł wobec 288,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.