Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przychody ze sprzedaży LPP wyniosły w I kw. 1 362 mln zł wg. wstępnych danych, co oznacza wzrost o 16% wobec analogicznego okresu w ub.r., poinformowała spółka. Strata netto w I kw wyniosła 117 mln zł, podano także.

Grupa Azoty odnotowała 343,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 604,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 87,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 158,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Synthos odnotował 365 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 50 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Apator odnotował 59,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 60,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Zabrze odnotował 22,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 1,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprodukt odnotował 325,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 219,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują 25 maja br. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r., wynika z projektów uchwał na ZWZ spółki.

Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 7,38 mln zł z zysku za 2016 r., wynoszącego 11,17 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,65 zł na akcję, podano w uchwałach walnego zgromadzenia.

Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych udzielił patentu Pharmenie na zgłoszenie patentowe nr 15/146,485 dotyczące zastosowania 1-metylonikotynamidu (1-MNA), poinformowała spółka.

Auga Group (dawniej: Agrowill) odnotowała 2,17 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,62 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Shraga Weisman złożył rezygnację z funkcji prezesa i członka zarządu Ronsona ze skutkiem od dnia 27 kwietnia 2017 r., poinformowała spółka. Rada nadzorcza proponuje na jego miejsca obecnego dyrektora finansowego Tomasza Łapińskiego, który obecnie został pełniącym obowiązki prezesa.

Zarząd Amiki zarekomendował przeznaczenie 42,76 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 5,5 zł na akcję, podała spółka. Z kolei 85,88 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy.

11 bit Studios prognozuje że w związku ze znaczącym, 5,6-proc. spadkiem kursu USD/PLN pomiędzy 31 grudnia 2016 r. a 31 marca 2017 r. grupa zakończy I kwartał 2017 r. ujemnym wynikiem netto, podała spółka.

Akcjonariusze Archicom zdecydują 25 maja br. o przeznaczeniu na dywidendę 27,93 mln zł, tj. 1,2 zł na jedną akcję z zysku za 2016 r. z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 9,31 mln zł, tj. 0,4 zł na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w roku 2016 tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016, wynika z projektów uchwał na ZWZ spółki.

Stalexport Autostardy odnotowało 37,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 39,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zarząd Torpolu rekomenduje przeznaczenie 10,11 mln zł na dywidendę z zysku za 2016 rok, co oznacza wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję, podała spółka.

Bank Handlowy oczekuje, że jego wyniki w kolejnych kwartałach będą "w krotnościach lepsze" od wyniku zanotowanego w I kw. zysku netto w wysokości 42,66 mln zł, poinformował prezes Sławomir Sikora.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) chce utrzymać wyższy nią na rynkach dojrzałych udział inwestorów indywidualnych w obrotach, poinformował wiceprezes Jacek Fotek. Liczy on, że aktywność nowego członka Giełdy - Interactive Brokers - wpisze się w politykę wspierania zaangażowania inwestorów indywidualnych.

Bank Handlowy zamierza kontynuować politykę wypłaty dywidendy, przyjętą w 3-letniej strategii, poinformował prezes Sławomir Sikora.

Vivid Games skrócił termin przyjmowania zapisów na obligacje ze względu na przekroczenie maksymalnej łącznej wartości nominalnej obligacji oferowanych w obu transzach, tj. 10 500 000 zł, podała spółka.

Wojciech Gątkiewicz złożył rezygnację z funkcji w zarządzie Pfleiderer Group, poinformowała spółka.

Bank Handlowy chciałby osiągnąć pod koniec tego roku zwrot z kapitałów (ROE) o wartości dwucyfrowej, poinformował prezes Sławomir Sikora.

Szanse na debiut pierwszej spółki z Białorusi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jeszcze w tym roku są stosunkowo duże, ocenia wiceprezes Michał Cieciórski.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ostrożnie szacuje liczbę debiutów w okresie II-IV kw. br. na 10 (wliczając dwa debiuty kwietniowe), poinformował wiceprezes Jacek Fotek.

Capital Park podpisał umowę wykupu od firmy Akron Group 47% udziałów w spółce celowej będącej właścicielem Galerii Zaspa w Gdańsku, stając się wyłącznym posiadaczem centrum handlowego, podała spółka.

KGHM Polska Miedź oszacował ujemne niezrealizowane różnice kursowe na poziomie 815 mln zł w toku przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kw. 2017 r., podała spółka.

Akcjonariusze P.A. Nova zdecydowali o uchyleniu uchwały w sprawie skupu akcji własnych i tym samym spółka zakończyła realizację sześcioletniego programu skupu, poinformowała P. A. Nova. Łączna liczba nabytych przez spółkę w ramach programu skupu akcji własnych wyniosła 19 914, co stanowi 0,2% udziału w kapitale zakładowym, podano także.

Kruk chce wypłacać dywidendę i ocenia, że inwestycje oraz akwizycje małych podmiotów na rynkach zagranicznych nie zagrożą tym planom, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Do końca br. Kruk zdecyduje o wejściu na kolejny rynek zagraniczny.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 100 mln w listy zastawne PKO Banku Hipotecznego, poinformował EBOR.

GWI Bauunternehmung GmbH, spółka zależna Erbudu, zawarł umowę z IPG Gründstück und Verwaltunggsgesellschaft mbH na roboty budowlane w kompleksie lekarsko-mieszkalnym za 10 996 652,00 euro netto (46 511 439,29 zł), podała spółka.

Osiem podmiotów złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pod nazwą "Wykonanie funkcji związanych z pracami projektowymi, inżynieryjnymi, doradczymi, zarządzaniem i nadzorem prac wymaganych dla zakończenia budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola SA", realizowanym przez Tauron Polską Energię i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), podała Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW).

Po wynikach pierwszego kwartału Kruk ocenia, że przekroczy plan przeznaczenia 1 mld zł na inwestycje w zakup portfeli wierzytelności w 2017 roku, poinformował prezes Piotr Krupa.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oczekuje kolejnych debiutów spółek na giełdzie w najbliższym czasie, poinformował wiceprezes Jacek Fotek.

Polityka dywidendowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pozostaje niezmieniona, ale jej wysokość zostanie podana po zakończeniu prac nad nową strategią, poinformował wiceprezes Jacek Fotek.

Famur został wybrany w przetargu organizowanym przez JZR na dostawę 137 fabrycznie nowych ścianowych sekcji obudów zmechanizowanych z dodatkowym wyposażeniem dla JSW KWK "Knurów Szczygłowice", podała spółka.

Akcjonariusze Inpro zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 2 czerwca o przeznaczeniu 10,01 mln zł na dywidendę z zysku za 2016 r., tj. o wypłacie 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Artifex Mundi planuje w II kw. br. wprowadzić na platformy mobilne oraz PC 5 nowych gier HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), jak również wystartować ze sprzedażą 5 tytułów na platformach Xbox One oraz PS4 oraz wprowadzić grę "Eventide: Slavic Fable" na platformy Apple TV i Amazon Fire TV, podała spółka.

Fuzja prawna PKO Leasing i Raiffeisen Leasing Polska (RLPL), w wyniku której na rynku pozostanie połączony podmiot pod nazwą PKO Leasing, została sfinalizowana, poinformował bank.

Zarząd Marvipolu zarekomendował przeznaczenie 17,04 mln zł na wypłatę dywidendy za 2016 r., co daje 0,41 zł na jedną akcję, podała spółka.

Industrial Center 37 - spółka celowa Marvipolu i PG Europe - zawarła umowę sprzedaży dwóch projektów logistyczno-magazynowych zlokalizowanych w okolicy Warszawy na rzecz Shipston za 32,4 mln euro.

Kruk oczekuje, że nakłady inwestycyjne oraz spłaty zadłużenia od klientów z rynków zagranicznych będą przewyższały wartość inwestycji w portfele oraz spłaty od klientów z Polski. Spółka obserwuje silną podaż portfeli, zaś wyniki wypracowane w I kw. br. przybliżają Kruka do założeń na cały rok, poinformował prezes Piotr Krupa.

Mercator Medical ocenia, że ze względu na silny wzrost cen lateksu w I kwartale br. i fluktuacje w II kw. br. powtórzenie wyników z 2016 r. w bieżącym roku będzie dużym wyzwaniem, poinformował prezes Wiesław Żyznowski podczas czatu inwestorskiego, organizowanego przez ISBnews. Spółka oczekuje polepszenia warunków rynkowych dla producentów lateksu w II połowie roku.

Macro Games rozpoczyna wdrożenie pilotażowego projektu promocji gry Cukierowo we współpracy z operatorem T-Mobile, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza Polnordu ustaliła dwuosobowy skład zarządu nowej trzyletniej kadencji i powołała w jego skład Dariusza Krawczyka oraz Jerzego Kotkowskiego, podała spółka.

Protektor odnotował 3,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 6,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Robyg Grobla Park ? spółka zależna Robyga ? nabył działkę o powierzchni 4,6 ha w gdańskiej dzielnicy Śródmieście za ponad 42,26 mln zł, podała spółka.

Medwise Pharmaceuticals Limited (Medwise) z Kanady zapłacił Biotonowi 2,25 mln euro za akcje i wierzytelności Tricel S.A. z siedzibą w Luksemburgu, poinformował Bioton.

CCC odnotowało 306,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 259,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Należności Banku Handlowego od klientów zwiększyły się o 1,9% w skali kwartału i wyniosły 19,22 mld zł na koniec I kw. 2017 r., podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) utrzymał się na poziomie 2,9% w I kw. - bez zmian wobec poprzedniego kwartału.

Gobarto zawarło warunkową umowę nabycia 100% udziałów spółki Jama w Wałbrzychu od Marka Piotra Piekaja za 12 mln zł, podała spółka.

Alma market odnotowała 233,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 149,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Handlowy odnotował 42,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 104,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Mennica Polska odnotowała 76,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kruk odnotował 80,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 60,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Vistula Group zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto wykazanego w 2016 r. w wysokości 16,58 mln zł w całości na zasilenie kapitału zapasowego, wynika z przyjętych uchwał.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie odnotowała 27,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 25,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Business Solutions odnotowało 13,4 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 10,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem