Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.05.2017 (ISBnews) - Zysk netto powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) spadł o 17% r/r do 400 mln zł w 2016 roku, podała Komisja Nadzoru Finansowego. Wszystkie PTE osiągnęły w ub. roku dodatnią rentowność.

"Łączny zysk roku bieżącego wykazany w bilansach przez powszechne towarzystwa emerytalne na koniec grudnia 2016 roku spadł o 17% w stosunku do grudnia 2015 roku i wyniósł 400 mln zł. Spadek zyskowności PTE w 2016 roku jest głównie konsekwencją osiągnięcia niższych przychodów z tytułu opłaty za zarządzanie niż w ubiegłym roku oraz koniecznością wniesienia w analizowanym okresie wyższych wpłat na Fundusz Gwarancyjny" - czytamy w raporcie.

W 2016 roku całkowite przychody PTE wyniosły 934 mln zł, co oznacza spadek o 8% r/r. Przychody z tytułu opłaty za zarządzanie wyniosły 694 mln zł (spadek o 6% r/r), co stanowiło 74% całkowitych przychodów.

Całkowite koszty PTE wyniosły 439 mln zł w ub. roku i wzrosły o 3,5% w skali roku.

"W 2016 roku nastąpił znaczący wzrost kosztów wpłat na Fundusz Gwarancyjny, związany z przyrostem wartości zarządzanych aktywów. Wartość na poziomie 58 mln zł oznacza ponad 2,5-krotny wzrost w porównaniu do roku 2015. Ta pozycja kosztów miała dominujący wpływ na wzrost kosztów całkowitych PTE" - czytamy dalej.

Suma bilansowa wszystkich PTE wyniosła 2,6 mld zł w 2016 roku i spadła o 8% w porównaniu do poprzedniego roku, głównie w związku z wypłatą przez PTE dywidend oraz wycofaniem części kapitałów własnych.

"W aktywach dominowały inwestycje finansowe o wartości ponad 2,2 mld zł. Były to głównie obligacje Skarbu Państwa, których wartość wynosiła 1,8 mld zł. Wszystkie towarzystwa posiadały kapitały własne na poziomie wyższym niż minimalny wymagany przepisami prawa oraz rekomendowany przez KNF i te właśnie kapitały stanowiły główne źródło finansowania majątku PTE" - podano także.

Wszystkie PTE osiągnęły w 2016 roku dodatnią rentowność zarówno na poziomie działalności podstawowej, jak i na całej działalności. Średnia wartość wskaźnika rentowności na działalności podstawowej w tym okresie wyniosła 41%, a rentowności netto prawie 39%.

"W 2016 roku średnie wartości wskaźników ROA i ROE wynosiły odpowiednio 12,7% i 14,1%, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Podobnie jak w przypadku wskaźników rentowności netto i rentowności na działalności podstawowej wskaźniki ROE i ROA znacząco różniły się w poszczególnych PTE. Ich rozpiętość przekraczała 20 pkt proc." - czytamy dalej.

KNF podała, że w 2016 roku wszystkie PTE posiadały zdolność do wypłaty dywidendy określaną przez przepisy k.s.h. i wypełniały kryteria wynikające z rekomendacji KNF, wszystkie też podjęły decyzję o jej wypłacie na łączną kwotę 0,5 mld zł.

Na koniec grudnia 2016 roku wartość kapitału podstawowego PTE wyniosła 996,3 mln zł i nie zmieniła się w stosunku do wartości kapitału na koniec grudnia 2015 r.

Na koniec 2016 roku funkcjonowało 12 PTE. Zarządzały one 12 otwartymi funduszami emerytalnymi z aktywami netto o wartości 153,4 mld zł i liczbą członków sięgającą 16,4 mln. Ponadto, PTE zarządzały 8 dobrowolnymi funduszami emerytalnymi o aktywach netto w wysokości 182,5 mln zł (wzrost o prawie 79 mln zł r/r).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem