Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Katowice, 09.05.2017 (ISBnews) - Famur chce pozyskać 400 mln zł z emisji akcji skierowanej do wybranych inwestorów celem przejęcia akcji Kopeksu, Fugo i działania związane z integracją, poinformowała dyrektor finansowa Olga Panek. Proces ten ma być przeprowadzony najpóźniej do połowy lipca.

"Łącznie 400 mln zł chcemy pozyskać poprzez emisję akcji stanowiących do 15% kapitału. To nie będzie oferta publiczna, chcemy skierować ofertę do wybranych inwestorów" - powiedziała Panek podczas konferencji prasowej.

Famur ocenia potrzeby finansowe na 400 mln zł, w tym 204 mln zł na zakup 65,8% akcji Kopeksu, 38 mln zł na refinansowanie pożyczki udzielonej Kopeksowi przez TDJ, 60 mln zł na wzmocnienie ekspansji zagranicznej. Z kolei 60 mln zł przeznaczone zostanie na przejęcie Fugo, 30 mln zł na inwestycje w automatyzację i modernizację i 11 mln zł na zakup ZCP Famago.

"Zakup pakietu kontrolnego chcemy przeprowadzić do końca czerwca, również do końca czerwca, najpóźniej do połowy lipca, chcielibyśmy zrealizować plany emisyjne" - dodał prezes Mirosław Bendzera.

TDJ będzie próbował zaoferować istniejące akcje Famuru w procesie ABB. Potem w emisji obejmie dokładnie taką liczbę akcji jaką sprzedał i wpłaci do Famuru dokładnie kwotę, którą uzyska ze sprzedaży.

Dzisiaj rano zarząd Famuru poinformował o złożeniu w dniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł. W ocenie zarządu Famuru, optymalnym sposobem sfinansowania zakupu pakietu kontrolnego akcji Kopeksu jest emisja nowych akcji. Spółka zwróciła się do głównego akcjonariusza, TDJ Equity I, o wsparcie procesu pozyskania dodatkowych środków.

Famur zwołał dziś także nadzwyczajne walne zgromadzenie na 5 czerwca br. Jego porządek obrad obejmuje m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 43 677 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz nie więcej niż 29 293 500 akcji zwykłych imiennych serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Objęcie akcji serii D i E ma nastąpić w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, to jest TDJ Equity I. Umowy objęcia akcji serii D i E powinny zostać zawarte do 30 czerwca 2017 r.

Famur zakłada, że zakończy proces reorganizacji i optymalizacji w ramach integracji części maszynowej Kopeksu do końca 2017 r.

Pod koniec kwietnia prezes Famuru informował ISBnews, że w ciągu kilku tygodni zostanie przedstawiony model integracji Famuru i Kopeksu, a zakończenie procesu integracji planowane jest na przełomie 2017 i 2018 r.

Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem