Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Bank Pekao odnotował 349,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 573,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Zysk netto grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy Banku w I kwartale 2017 r. wyniósł 349,7 mln zł, po uwzględnieniu podatku od niektórych instytucji finansowych w wysokości 125,2 mln zł oraz jednorazowego obciążenia kosztami rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w ramach opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 178,4 mln zł. Istotny wpływ na osiągnięte wyniki miał znaczący wzrost wolumenów kredytów i depozytów w kluczowych obszarach strategicznych, dalszy postęp w optymalizacji kosztów i niższe koszty ryzyka" - czytamy w raporcie.

Porównywalny zysk netto grupy kapitałowej Banku Pekao, z wyłączeniem podatku od niektórych instytucji finansowych oraz kosztów składek na rzecz BFG w I kwartale 2017 r. wyniósłby 675,9 mln zł i byłby wyższy o 83,9 mln zł, tj. 14,2% od porównywalnego zysku netto osiągniętego w I kwartale 2016 r., z wyłączeniem wyniku ze sprzedaży wierzytelności kredytowych, podkreśliła instytucja.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 115,03 mln zł wobec 1 069,74 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 573,48 mln zł wobec 562,17 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 169,16 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 174,21 mld na koniec 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 457,22 mln zł wobec 602,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Koszty z działalności operacyjnej w I kwartale 2017 r. wyniosły 793,7 mln zł. Były one niższe o 18,4 mln zł, tj. 2,3% r/r.

Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych w I kwartale 2017 r. wyniosły 201,2 mln zł i były wyższe o 134,2 mln zł tj. powyżej 100% niż w I kwartale 2016 r. głównie z powodu jednorazowego obciążenia wyniku I kwartału 2017 r. kosztami rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w ramach opłat na rzecz BFG w wysokości 178,4 mln zł, podano także.

"Dnia 1 lutego 2016 r. Ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych został wprowadzony podatek od niektórych instytucji finansowych. W I kwartale 2017 r. podatek ten wyniósł 125,2 mln zł i był wyższy o 44,6 mln zł, głównie ze względu na krótszy okres obowiązywania przepisów o podatku w I kwartale 2016 r." - czytamy też w raporcie.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe Grupy osiągnięty w I kwartale 2017 r. wyniósł 115,2 mln zł i był niższy o 14,2 mln zł, tj. 11% niż w I kwartale 2016 r.

Wskaźnik ROE Grupy wyniósł 6,1% w I kw. br. wobec 9,7% rok wcześniej, wskaźnik ROA - odpowiednio: 0,8% wobec 1,4%. Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) ukształtował się na poziomie 45,5% wobec 44,7% rok wcześniej.

Marża odsetkowa wyniosła w I kw. br. 2,8% wobec 2,7% rok wcześniej.

"Solidną strukturę płynnościową grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. odzwierciedla relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 93,8% na koniec marca 2017 r. Pozwala to, w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów odzwierciedlonym łącznym współczynnikiem kapitałowym wynoszącym 17,8% (Bazylea III), na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy" - napisano także.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem