Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Benefit Systems rekomenduje przeznaczenie zysku za rok 2016 w wysokości 72,27 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidedy, i jednocześnie przeznaczenie kwoty w wysokości 42,5 mln zł na skup akcji własnych, podała spółka.

Tauron Polska Energia odnotował 639,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 323,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusz Grupy Kęty - Nationale-Nederlanden OFE, reprezentowany przez PTE Nationale-Nederlanden - zgłosił projekt uchwały dotyczącej podziału zysku spółki za rok 2016 oraz określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwiększając pierwotnie proponowaną kwotę do 284,7 mln zł z 223 mln zł.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) liczy na jeszcze kilka dostaw spotowych LNG do końca roku, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.

Synektik odnotował 0,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa kapitałowa Konsorcjum Stali miała wstępnie 359,0 mln zł przychodu i 10,86 mln zł zysku netto w I kwartale 2017 r., podała spółka.

Zarząd Ferro podjął uchwałę w której zarekomendował przeznaczenie 25,5 mln zł, co daje 1,2 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Newagu zdecydują o wypłacie kwoty 31,5 mln zł, czyli 0,7 zł na akcję, na wypłatę dywidendy za 2016 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 6 czerwca.

ING Bank Śląski dostrzega sygnały świadczące o wzroście popytu na kredyty korporacyjne wśród większych firm i korporacji, poinformował prezes ING BSK Brunon Bartkiewicz.

PKP Polskie Linie Kolejowe dokonały wyboru oferty złożonej przez Torpol o wartości 190 mln zł netto, jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule "projektuj i buduj" dla projektu POIiŚ 5.2-7 "Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów" wraz z certyfikacją w zakresie TSI i wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej.

Kruk przydzielił niezabezpieczone obligacje serii AE1 o łącznej wartości nominalnej 20 mln euro, poinformowała spółka.

ING Bank Śląski planuje uruchomić swój bank hipoteczny najwcześniej w II połowie 2018 r., poinformował ISBnews prezes ING BSK Brunon Bartkiewicz.

Firma Oponiarska Dębica rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendy 32,44 mln zł z zysku za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 2,35 zł na akcję, poinformowała spółka.

Spółka zależna Wikany wybrała generalnego wykonawcę budowy kolejnych dwóch etapów "Osiedla Zielone Tarasy" w Rzeszowie, gdzie powstanie 138 lokali w 6 budynkach. Wartość zawartych umów to łącznie 28,5 mln zł, podano także.

Sfinks Polska podpisała z właścicielami spółki prowadzącej na rynku polskim portal internetowy niezwiązany z branżą gastronomiczną, z którego usług korzysta ponad 1,5 mln klientów, dokument termsheet o niewiążącym charakterze, na podstawie którego strony uzgodniły wstępne warunki możliwej transakcji nabycia przez Sfinks 100% udziałów firmy, podała spółka.

Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o przeznaczenia 31,32 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,07 zł na akcję, podała spółka.

Grupa Murapol zakupiła w niemieckim Zossen grunty o powierzchni 2 ha za 3,1 mln euro netto, podała spółka. Na nabytej nieruchomości zostanie zrealizowany projekt mieszkaniowy składający się z piętnastu 3-4 kondygnacyjnych budynków, w których przewidziano 230 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 13 tys. m2. Według prezesa Michała Sapoty, to druga, ale najprawdopodobniej nie ostatnia inwestycja Murapolu na niemieckim rynku mieszkaniowym.

Polska Grupa Górnicza (PGG) skupia się obecnie na działaniach optymalizacyjnych, a wejście na giełdę ma być dopiero kolejnym krokiem, poinformował prezes Tomasz Rogala.

Rawlplug zarejestrował spółkę zależną Rawlplug Shanghai Trading Co., Ltd. z siedzibą w Szanghaju w Chinach, podała spółka.

Asseco Business Solutions (Asseco BS) złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Macrologic, podał urząd.

Tauron Polska Energia zakłada, że wkrótce może podpisać umowę z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) ws. finansowania budowy Elektrowni Jaworzno III. Możliwy jest udział kolejnego inwestora, jednak obecnie Tauron zakłada zachowanie kontroli nad projektem, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski.

Aplisens podtrzymuje po I kwartale swoje całoroczne oczekiwania zawarte w strategii rozwoju do 2019 roku, poinformował prezes Adam Żurawski. Spodziewa się, że sprzedaż zagraniczna sięgnie 70% całkowitych przychodów w tym roku.

Akcjonariusze ZUE zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 6 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r., wynoszącego 1,48 mln zł, na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ.

Grupa Robyg rozpoczyna sprzedaż 71 lokali w 6. etapie osiedla Green Mokotów, podała spółka.

Bank Pekao celuje w wypracowanie w br. raportowanego wyniku netto na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, poinformował prezes Luigi Lovaglio podczas konferencji prasowej.

Archicom wprowadził do oferty 128 mieszkań w ramach II etapu wrocławskiego osiedla Na Ustroniu, poinformowała spółka.

Wartość kredytów w portfelu ING Banku Śląskiego wzrosła o 13% r/r do 81,47 mld zł w I kw. 2017 r., przy wzroście w sektorze o 6%, podała instytucja. Udział portfela nieregularnego w całości portfela kredytów Grupy (NPL) spadł do 2,6% w I kw. br. z 3,3% przed rokiem wobec średniej dla sektora na poziomie 6,1%.

Elemental Holding sfinalizował transakcję zakupu 99,8% udziałów w litewskiej spółce UAB EMP Recycling, specjalizującej się w recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych, podał Elemental Holding.

Polnord wprowadził do oferty 80 mieszkań w budynku 3 inwestycji Stacja Kazimierz przy ul. Jana Kazimierza na warszawskiej Woli, podała spółka.

Wartość nominalna kredytów i pożyczek w portfelu Banku Pekao wynosiła 130 136,1 mln zł na koniec marca 2017 r. i była wyższa o 5,8% r/r podała instytucja. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu na koniec marca 2017 r. wyniosła 5,9% w porównaniu do 6,5% na koniec marca 2016 r.

Stalexport Autostrady odnotował 37,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 39,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Konsorcjum Stali utworzyło rezerwy w wysokości 31,86 mln zł w związku z naliczeniem przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zaległości podatkowych za 2011 r., podała spółka.

Uniwheels odnotowało 16,4 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 10,5 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferro odnotowało 12,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ING Bank Śląski odnotował 300,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 259,2 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Inter Cars przyjął politykę dywidendową na lata 2017-2019, która zakłada, że zarząd spółki, rekomendując podział zysku, będzie przedkładał propozycję wypłaty dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy za dany okres, podała spółka. Jednocześnie za 2016 r. zarząd zarekomendował 0,71 zł dywidendy na jedną akcję.

Zarząd Newagu zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 31,5 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę oraz kwotę 6,99 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Zarząd CCC zarekomendował przeznaczenie całości zysku jednostkowego netto CCC wypracowanego w 2016 r., w wysokości 58,48 mln zł oraz części kapitału zapasowego, w kwocie 42,95 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W związku z tym łączna kwota dywidendy wynosi 101,43 mln zł tj. 2,59 zł na akcję, podała spółka.

Bank Pekao odnotował 349,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 573,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Aplisens odnotował 2,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 3,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Energa odnotowała 310 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea wypracowała 321 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 666 mln zł EBITDA i 383 mln zł EBIT przy 2 710 mln zł przychodów ze sprzedaży netto w I kwartale 2017 roku, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zarząd Grupy Lotos zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 184,87 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł brutto na akcję, podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.