Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze CCC zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 8 czerwca o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych związanych z programem opcji menadżerskich na lata 2017-2019. Warranty subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia akcji spółki, jeśli m.in. EBITDA Grupy przekroczy 550 mln zł w 2017 r. lub 650 mln zł w 2018 r. lub 800 mln zł w 2019 r., podała spółka.

"Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy spółki o nie więcej niż 117 492 zł poprzez emisję nie więcej niż 1 174 920 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje serii F lub akcje motywacyjne)" - czytamy w projektach uchwał.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji motywacyjnych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, których liczba wyniesie nie więcej niż 1 174 920 sztuk.

Warranty subskrypcyjne mogą zostać objęte przez obecnych i przyszłych członków zarządu, [?] obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwo spółki i kierownictwo spółek zależnych, z wyłączeniem osób posiadających pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 10% akcji spółki" - czytamy dalej.

Cena emisyjna akcji motywacyjnych wynosi 211,42 zł, podano także. Będą one oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 akcji motywacyjnej po cenie emisyjnej, podano także.

"W przypadku osiągnięcia przez grupę kapitałową spółki poniższych celów [?]:

- EBITDA w 2017 roku na poziomie przekraczającym 550 mln zł, lub

- EBITDA w 2018 r. na poziomie przekraczającym 650 mln zł, lub

- EBITDA w 2019 r. na poziomie przekraczającym 800 mln zł" - napisano w projektach.

W 2016 r. EBITDA CCC wyniosła 446,1 mln zł wobec 323,6 mln zł rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.