Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Agora odnotowała 8,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Od 9 grudnia 2016 r., w związku ze zmianami w strukturze właścicielskiej, wyniki Green Content Sp. z o.o. (nadawca stacji METRO) są konsolidowane metodą praw własności. Podczas gdy we wcześniejszych okresach były one konsolidowane metodą pełną. W pierwszym kwartale 2017 r. Grupa Agora skonsolidowała 1,7 mln zł straty netto tej spółki. W tym czasie udział w stracie netto Stopklatki konsolidowanej również metodą praw własności w wynikach Grupy Agora wyniósł 0,4 mln zł. Dodatkowo, negatywny wpływ na wynik netto Grupy Agora miały wyższe koszty podatku dochodowego, wynikające głównie ze zmian w wysokości podatku odroczonego w Agorze S.A. oraz z wyższych kosztów podatku bieżącego i odroczonego w grupie Helios" - podano w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,56 mln zł wobec 3,03 mln zł zysku rok wcześniej.

"Dzięki wzrostowi przychodów Grupa Agora poprawiła wyniki operacyjne w pierwszym kwartale 2017 r. Wynik operacyjny na poziomie EBITDA wzrósł do 28,9 mln zł" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 300,97 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 288,48 mln zł rok wcześniej.

"Największy wpływ na wzrost przychodów Grupy w omawianym okresie miały wyższe o 29,0% wpływy w segmencie Film i Książka, które wyniosły 126,9 mln zł. Istotny wpływ na tak dynamiczny wzrost przychodów w segmencie miała działalność filmowa realizowana w Grupie. Wyższe o 5,5% były również przychody w segmencie Internet, które wzrosły do 38,3 mln zł. Przychody w segmencie Radio wzrosły o 1,6% do kwoty 25,8 mln zł. Segment Reklama Zewnętrzna odnotował przychody w wysokości 35,3 mln zł i były one na poziomie zbliżonym od tych odnotowanych w analogicznym okresie 2016 r. Niższe były natomiast przychody odnotowane przez segmenty Prasa i Druk, które wyniosły odpowiednio 53,5 mln zł i 29,7 mln zł" - podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 25,69 mln zł wobec 21,79 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem