Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Inter RAO Lietuva odnotowało 2,58 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 3,77 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tarczyński odnotował 2,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosi obecnie 535 mln zł w podpisanych kontraktach, a z uwzględnieniem wartości kontraktów przewidywanych do podpisania - łącznie 1 083 mln zł, podała spółka.

Polwax odnotował 3,42 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Zabrze odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alchemia odnotowała 2,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprodukt odnotował 82,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 65,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) ponownie powołała Thomasa Kurzmanna na stanowisko prezesa na kolejną trzyletnią kadencję, podała spółka.

MLP Group wyemitowała w ramach oferty prywatnej 20 000 szt. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 mln euro, podała spółka.

Akcjonariusze Vistalu Gdynia zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. w wysokości 11,59 mln zł na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał.

Oferta Cube.ITG, warta 116 mln zł brutto, została wybrana (jako jedna z pięciu) w przetargu na świadczenie usług dla rządowego Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) w ramach zamówienia dotyczącego zapewniania zasobów ludzkich z zakresu IT przez 3 lata, podała spółka.

Celon Pharma zawarła z firmą PlexusVentures LLC list intencyjny w zakresie doradztwa strategicznego w celu opracowania strategii rozwoju i komercjalizacji wybranych innowacyjnych leków spółki poprzez partnerstwo z firmami farmaceutycznymi, podała spółka.

Akcjonariusze Enetr Air zdecydowali o przeznaczeniu 9,65 mln zł, tj. 0,55 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy z zysku za 2016 r., poinformowała spółka.

Feerum zakończyło zasadniczą część swojego programu inwestycyjnego, w związku z czym - w przypadku wypracowywania pozytywnych wyników finansowych - będzie chciało dzielić się z akcjonariuszami zyskami za 2017 r. i kolejne lata, poinformował prezes Daniel Janusz.

Po zdobyciu kontraktu w Tanzanii, Feerum pracuje nad pozyskaniem kolejnych umów na budowę silosów zbożowych w Afryce, gdzie widzi ogromny potencjał rynkowy i chce być istotnym graczem, poinformował prezes Daniel Janusz.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) może zaprezentować strategię przed lub po tegorocznych wakacjach, poinformował wiceprezes Robert Ostrowski.

Akcjonariusze Talanx zdecydowali o wypłacie 1,35 euro dywidendy na akcję, podała spółka.

Umowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) z obligatariuszami dopuszcza możliwość dywidendy za 2017 r., ale nie jest ona przesądzona, poinformował wiceprezes Robert Ostrowski.

Benchmark dla węgla koksowego był w IV kw. ub.r. wyjątkowo wysoki i jest nie do utrzymania w tym roku, poinformował wiceprezes JSW Robert Ostrowski.

Studium wykonalności projektu bloku w technologii zgazowania węgla (IGCC) w pobliżu kopalni Bogdanka powinno zostać ukończone do końca roku, poinformował prezes LW Bogdanka Krzysztof Szlaga.

Feerum optymistycznie patrzy na perspektywy wyników finansowych w 2017 roku i liczy, że będą one znacznie lepsze niż w słabym ubiegłym roku i porównywalne do tych z 2015 r. Natomiast przyszły rok ma być jeszcze lepszy od obecnego, poinformował prezes Daniel Janusz.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotuje "relatywnie dobre" wyniki za I kw. 2017 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Robert Ostrowski.

Agora, większościowy akcjonariusz sieci Helios, wskazuje, że poziom frekwencji w kinach w I kwartale zwiększa optymizm grupy, iż powtórzenie ubiegłorocznych rekordów jest możliwe, poinformował prezes Bartosz Hojka.

Agora ocenia, że formuła skupu akcji z poprzednich lat - w formie ogłoszenia oferty zakupu - sprawdziła się i ku niej się skłania, poinformował członek zarządu Grzegorz Kossakowski.

Agora rozpoczęła prace przygotowawcze do kolejnej perspektywy strategicznej, poinformował prezes Bartosz Hojka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) traktuje budowę elektrowni jądrowej, jak również nowych kopalni Gubin i Złoczew jako opcje, a decyzje o ewentualnej realizacji tych projektów chce podjąć po 2020 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce sfinansować przejęcie polskich aktywów grupy EDF przy wykorzystaniu obecnie dostępnych linii kredytowych oraz swoich wolnych środków, poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz.

Eurocash analizuje możliwość zamknięcia lub zmiany lokalizacji 7 placówek Cash & Carry do końca tego roku, poinformował wiceprezes Jacek Owczarek. W I kw. spółka zamknęła 2 hurtownie, a w kwietniu kolejną.

Benefit Systems przeznaczy 20 mln zł na pomoc właścicielom obiektów sportowych, którzy chcieliby przeprowadzić ich modernizację lub rozpocząć budowę nowych placówek, podała spółka. Celem programu pożyczkowego jest wsparcie obecnych i potencjalnych partnerów Benefit Systems oraz wzmocnienie krajowej branży fitness.

Ogólne zaawansowanie prac w projekcie Opole II przekroczyło 75%, a zaawansowanie prac na terenie budowy projektu Turów wynosi ok. 25%, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Nakłady na inwestycje w I kwartale 2017 r. wyniosły 1,1 mld zł i były o 41% niższe niż przed rokiem, podała także spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) osiągnęła największy wolumen produkcji energii elektrycznej od 5 lat notując 14-proc. wzrost r/r do 15 TWh, w tym wzrost produkcji z węgla brunatnego o 24% r/r do 13,16 TWh, podała spółka.

Mercator Medical odnotowała 0,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) oczekuje wzrostu zysku EBITDA w tym roku w segmencie Obrót, ale spadku - w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Odnawialnej oraz stabilnego wyniku w segmencie Dystrybucji, podała spółka.

Stalprofil zawarł umowę z PGNiG Technologie na wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie odcinka liniowego gazociągu DN 700 Hermanowice ? Strachocina, (łącznie 19,8 km) o wartości 28,86 mln zł, poinformowała spółka.

Zarząd Wasko zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2016 r., w wysokości 3,59 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Briju odnotowało 0,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 6,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o przeznaczeniu 29,995 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 20 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze CCC zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 8 czerwca o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych związanych z programem opcji menadżerskich na lata 2017-2019. Warranty subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia akcji spółki, jeśli m.in. EBITDA Grupy przekroczy 550 mln zł w 2017 r. lub 650 mln zł w 2018 r. lub 800 mln zł w 2019 r., podała spółka.

Serinus Energy odnotował 2,1 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 35,51 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Agora podtrzymuje, że rynek reklamy w Polsce powinien wzrosnąć o 1-3% r/r w 2017 r., podała spółka.

Agora odnotowała 8,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KSG Agro odnotowało 0,35 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,07 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze CCC zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 8 czerwca o przeznaczeniu 101,43 mln zł, pochodzących z zysku za 2016 r. oraz z kapitału zapasowego, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,59 zł na akcję, podano w projektach uchwał.

Inpro odnotowało 6,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kogeneracja odnotowała 101,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 100,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Eurocash odnotował 14,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Rokita odnotował 33,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 29,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polenergia odnotowała 1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 36,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź celuje w EBITDA grupy kapitałowej na poziomie 7 mld zł w 2021 roku oraz marżę EBITDA grupy średnio powyżej 20% w latach 2017-2021, podała spółka w strategii na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 964 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 870 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 200 mln zł, czyli 1 zł na akcję, podała spółka.

Agora rekomenduje przeprowadzenie procesu skupu akcji własnych do maksymalnej łącznej kwoty 23,83 mln zł, przy cenie nabycia kształtującej się w przedziale 15,50 zł ? 20,00 zł za akcję, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem