Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zarekomendować przeznaczenie na dywidendę 90,24 mln zł, tj. 70,7% skonsolidowanego zysku netto za 2016 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych, co oznacza wypłatę w wysokości 2,15 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) informuje, że zamierza wystąpić do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 90 239 800 zł, co oznacza wysokość dywidendy 2,15 zł na jedną akcję i stanowi 70,7% skonsolidowanego zysku netto spółki za rok obrotowy 2016, przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że proponowana przez zarząd wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW, która zakłada wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

"Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana walnemu zgromadzeniu, zarząd giełdy będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:

- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej GPW,

- potrzeby podejmowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce,

- stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,

- potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności grupy kapitałowej GPW" - czytamy dalej.

W ub.r. akcjonariusze GPW przeznaczyli na dywidendę 99,05 mln zł, tj. 80,11% skonsolidowanego zysku netto spółki za rok obrotowy 2015, przypadającego akcjonariuszom GPW. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 2,36 zł.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.