Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 28,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 25,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wynik netto na działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej łącznie z zyskiem przypadającym na udziały niekontrolujące wyniósł 30,2 mln zł i był o 5,7 mln zł wyższy niż przed rokiem. Po uwzględnieniu wyniku netto na działalności zaniechanej w wysokości minus 0,3 mln zł, wynik za I kwartał 2017 roku w tym ujęciu był wyższy o 6,7 mln zł od wyniku za analogiczny okres 2017 roku i wyniósł 29,8 mln zł, podano w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 40,14 mln zł wobec 34,38 mln zł zysku rok wcześniej.

W segmentach operacyjnych wynik operacyjny (EBIT), kształtował się następująco:

* Segment Aluminium - wynik operacyjny 27,4 mln zł (22,9 mln zł w I kwartale 2016 roku),

* Segment Miedzi - wynik operacyjny 4,2 mln zł (9,0 mln zł w I kwartale 2016 roku),

* Segment Cynku i Ołowiu - wynik operacyjny 2,7 mln zł (2,5 mln zł w I kwartale 2016 roku),

* Segment Handel - wynik operacyjny 4,3 mln zł (5,0 mln zł w I kwartale 2016 roku), podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 850,76 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 739,89 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy kapitałowej Impexmetal po I kwartale 2017 roku wyniosły 850,8 mln zł i były o 15% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wysokość przychodów była wypadkową następujących czynników:

* wzrostu w polskich złotych od +25% (aluminium) do +70% (cynk) cen metali nieżelaznych stanowiących podstawowy składnik cen produktów,

* wzrostu wolumenów sprzedaży grupy o 6,7% do poziomu 58,4 tys. ton" - czytamy w raporcie.

Wzrost wolumenów sprzedaży Grupy wynikał przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży w większości spółek, w tym w szczególności: ZM Silesia, Baterpol i Impexmetal S.A. (zakład Aluminium Konin). Jedynie Hutmen zanotował spadek wolumenów sprzedaży w I kwartale br., podano także.

"W najważniejszych segmentach operacyjnych, przychody i wolumeny kształtowały się następująco:

* Segment Aluminium - przychody 291,8 mln zł (265,3 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku), wolumeny 23,9 tys. ton (22,8 tys. ton za I kwartał 2016 roku),

* Segment Miedzi - przychody 254,6 mln zł (233,2 mln zł za I kwartał 2016 roku), wolumeny 12,6 tys. ton (12,8 tys. ton za I kwartał 2016 roku)

* Segment Cynku i Ołowiu ? przychody 240,9 mln zł (158,2 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku), wolumeny 21,9 (19,1 tys. ton w okresie za I kwartał 2016 roku),

* Segment Handel ? przychody 145,8 mln zł (158,7 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku)" - napisano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 20,45 mln zł wobec 13,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Po I kwartale 2017 roku zadłużenie netto grupy kapitałowej Impexmetal wyniosło 460,2 mln zł i było wyższe o 57,6 mln zł w porównaniu do stanu na koniec 2016 roku, podano także.

Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem