Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - CCC odnotowało 50,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 19,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Skorygowany zysk (strata) netto jest liczony w oparciu o zysk netto skorygowany o pozycje, które zdaniem zarządu mają charakter jednorazowy i nie są brane pod uwagę przy ocenie wyników oraz podczas podejmowania decyzji. Pozycje bezgotówkowe:

? Podatek odroczony dotyczący znaku towarowego i wartości firmy ? pozycja ta dotyczy różnic przejściowych powstałych w wyniku restrukturyzacji biznesowej Grupy CCC

? Podatek odroczony dotyczący ulgi inwestycyjnej ? pozycja ta dotyczy różnic przejściowych powstałych w wyniku inwestycji prowadzonych w Grupie CCC

? Koszty programu motywacyjnego ? pozycja ta obejmuje koszty programu motywacyjnego funkcjonującego w Grupie CCC" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 16,11 mln zł wobec 4,81 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży Grupy wzrósł o 30,2% i w pierwszym kwartale 2017 r. wyniósł 350,7 mln zł. Spółka podała, że wyższa dynamika wzrostu kosztu własnego sprzedaży +39,4%, wynikająca m.in. ze zmiany w strukturze kanałów sprzedaży (rosnący udział e-commerce), w porównaniu do przychodów ze sprzedaży +34,8% spowodowała obniżenie marży brutto na sprzedaży o 1,7 p.p. względem okresu poprzedniego.

Marża w segmencie sprzedaży detalicznej wyniosła w pierwszym kwartale 2017 r. 51,7% i zmieniła się o ?1,4 p.p. w stosunku do okresu porównywalnego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 720,42 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 534,62 mln zł rok wcześniej.

"Na wzrost sprzedaży zasadniczy wpływ miał rozwój działalności i ekspansja na poszczególnych rynkach detalicznych oraz sprzedaż w kanale e-commerce (sprzedaż online Grupa realizuje za pośrednictwem spółki zależnej eobuwie.pl S.A. od stycznia 2016 r.). Ogółem przychody ze sprzedaży detalicznej w pierwszym kwartale 2017 r. stanowiły 79,3 % całości sprzedaży od klientów zewnętrznych, przy 5,3% sprzedaży hurtowej, 15,4% sprzedaży w kanale e-commerce" - czytamy dalej.

Największym rynkiem sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w pierwszym kwartale 2017 r. wyniósł 60,1% w porównaniu z 62,5% w pierwszym kwartale 2016 r. (spadek udziału wynika z dynamicznej ekspansji na rynkach zagranicznych). Względem roku poprzedniego, przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych wzrosły na wszystkich rynkach.

Grupa utrzymuje wysoką sprzedaż detaliczną na 1 m2 ? w pierwszym kwartale 2017 r. sprzedaż ta wyniosła 1,31 tys. PLN/m2 (1,27 tys. PLN/m2 w analogicznym okresie 2016 r.) przy wzroście średniej powierzchni sklepu CCC o 9,0% do poziomu 544 m2, podano także.

CCC podało, że na wielkość osiąganych przychodów wpływ ma zmiana sprzedaży w istniejących placówkach oraz zmiany wynikające z otwarcia i zamknięcia placówek detalicznych. Wzrosty w placówkach porównywalnych odnotowano na wszystkich rynkach (Polska +11,4%; Europa Środkowo-Wsch. +3,6%; Europa Zachodnia +1,6%).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 1,51 mln zł wobec 6,14 mln zł zysku rok wcześniej.

I kwartał 2017 roku stał pod znakiem dalszej ekspansji na zagranicznych rynkach. Grupa otworzyła po 3 salony w Austrii i Czechach, 2 salony na Słowacji, po 1 salonie w Słowenii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji i Ukrainie.

Na dzień 31 marca 2017 roku sieć sprzedaży grupy kapitałowej CCC S.A. obejmowała 870 placówek sieci CCC.

Powierzchnia sprzedaży Grupy na dzień 31.03.2017 wyniosła 471,4 tys. m2 (w tym: sieć CCC 471,3 tys. m2, sieć BOTI 0,1 tys. m2) i wzrosła o 12,4 tys. m2 (w stosunku do 31.12.2016 r.), na co złożyły się otwarcia i powiększenia sklepów CCC +16,1 tys. m2 i zamknięcia ? 3,7 tys. m2 (3,4 tys. m2 CCC, 0,3 tys. m2 BOTI).

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych sieci CCC wzrosła o 2,6% i wyniosła 436,8 tys. m2 na 31.03.2017 (w tym: 214,7 tys. m2 w Polsce) w stosunku do 425,7 tys. m2. Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych CCC wzrosła o 5,0% i wynosi 34,5 tys. m2 na 31.03.2017 w stosunku do 32,9 tys. m2 na 31.12.2016.

W związku z nabyciem udziałów w spółce CCC Russia sp. z o.o., od 20.09.2016 salony w Rosji prezentowane są w kategorii sklepów własnych.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.